Đề tài : NHỮNG ÂM THANH NGỘ NGHĨNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
133
lượt xem
21
download

Đề tài : NHỮNG ÂM THANH NGỘ NGHĨNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ tìm hiểu về tên gọi đặc điểm, cách sử dụng ..của 1 số loại nhạc cụ như ghita, sáo , trống, đàn tranh, kèn… - Phát triển thính giác khi phân biệt các âm thanh phát ra từ các vật dụng có chất liệu khác nhau ( thủy tinh, sành, nhựa…) - Từ các vật dụng, NVL mở bé có thể tạo ra những nhạc cụ mà bé thích. - Bé tự tin mạnh dạn khi biểu diễn nhạc cụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : NHỮNG ÂM THANH NGỘ NGHĨNH

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : NH NG ÂM THANH NG NGHĨNH Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr tìm hi u v tên g i c i m, cách s d ng ..c a 1 s lo i nh c c như ghita, sáo , tr ng, àn tranh, kèn… - Phát tri n thính giác khi phân bi t các âm thanh phát ra t các v t d ng có ch t li u khác nhau ( th y tinh, sành, nh a…) - T các v t d ng, NVL m bé có th t o ra nh ng nh c c mà bé thích. - Bé t tin m nh d n khi bi u di n nh c c II. CHU N B : - Videoclip các nh c c thông d ng - Các v t d ng có ch t li u khác nhau: th y tinh, nh a, sành… - Các NVL m : chai nh a, mu ng, h t u… III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô t ch c cho bé xem videoclip v các lo i nh c c và trò chuy n cùng bé - Con có bi t ó là nh c c gì? - Cách s d ng? - Làm cách nào nó phát ra âm thanh.? 2. Ho t ng 2: - Cô t ch c cho tr t t o các lo i nh c c b ng NVL mà bé thích và các NVL m khác nhau 3. Ho t ng 3: - T ch c i nh c h i bé và b n cùng bi u di n . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản