intTypePromotion=1

Đề tài: Những cánh đào xinh - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
117
lượt xem
16
download

Đề tài: Những cánh đào xinh - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề: Chào năm mới - Bé nhận biết và gọi đúng tên hoa đào? - Hiểu được hoa đào thường có ở vùng nào? Hoa đào nở vào thời điểm nào trong năm. - Rèn luyện kỹ năng xé theo đường tròn, đường thẳng, đường cong, rèn kỹ năng xé, bôi hồ, dán. - Phát triển khả năng sáng tạo trong việc sử dụng và phối hợp màu sắc. - Hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động nghệ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Những cánh đào xinh - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chào năm m i tài: Nh ng cánh ào xinh Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé nh n bi t và g i úng tên hoa ào? - Hi u ư c hoa ào thư ng có vùng nào? Hoa ào n vào th i i m nào trong năm. - Rèn luy n k năng xé theo ư ng tròn, ư ng th ng, ư ng cong, rèn k năng xé, bôi h , dán. - Phát tri n kh năng sáng t o trong vi c s d ng và ph i h p màu s c. - H ng thú, ch ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP - Màu sáp, gi y th công, v t li u trang trí. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Hoa trái mùa xuân Cô và tr cùng hát và v n ng theo bài hát: Hoa trái mùa xuân. Cô trò chuy n v i tr v m t s lo i hoa n vào mùa xuân. Gi i thi u v i tr v hoa ào. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n và cho tr quan sát, phân tích các b ph n c a hoa ào. Gi i thi u tranh c a cô và m t s nguyên v t li u xé dán, trang trí. 2. Ho t ng 2: Nh ng cánh ào xinh Tr th c hi n m t s thao tác xé dán theo ư ng tròn, ư ng cong, ư ng dài (quan sát thao tác c a cô) Tr tr v nhóm và th c hi n xé dán hoa ào, tr có th s d ng thêm các v t li u trang trí làm cho b c tranh thêm p Quan sát, s a sai và g i ý cho tr th c hi n ý tư ng c a tr . 3. Ho t ng 3: Trang trí l p ón t t Cô giúp tr trưng bày các b c tranh xung quanh l p cho p m t. Cùng tr tham quan tranh c a tr và c a b n, g i ý và khuy n khích tr nói lên nh n xét c a tr v các b c tranh. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2