intTypePromotion=3

Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:12

0
535
lượt xem
93
download

Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó "Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tiểu luận: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

 1. A. MỞ ĐẦU Hồ  Chí Minh, vị  lãnh tụ  vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hung dân  tộc , một danh nhân văn hóa thế giới, luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Người  luôn quan niệm: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích tram năm trồng  người”. Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước   và giữ nước, Hồ Chí Minh để  lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan   điểm mới về  giáo dục. Để  tìm hiểu kĩ hơn về  điều đó, em chon đề  tài “phân  tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự  vận dụng tư  tưởng   đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay”.  Bài làm còn nhiều  sai sót, mong quý thầy cô góp ý để hoàn thiên hơn. Em xin chân thành cảm ơn! B.   NỘI DUNG I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC 1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục Tư  tưởng Hồ  Chí Minh bắt nguồn từ  những truyền thống văn hóa tốt đẹp  của dân tộc. Đó là truyền thống hiếu học, tôn sư  trọng đạo,… đã tồn tại ngàn  đời nay trong đời sống nhân dân ta. Không chỉ  vậy, người còn  ảnh hưởng sâu  sắc từ những quan điểm mới mẻ của giáo dục phương Tây như tinh thần tư học   là chính, là quan niện “học đi đôi với hành”… Nguồi gốc quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục  vẫn là chủ  nghĩa Mác­ Lênin và những tấm gương sáng của các ông. Mác và  Ăngghen đã tuyên bố  trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” là: “Sự  phát triển tự  do của mỗi người là điều kiện cho sự  phát triển tự  do của tất cả  mọi người”.   Tại  diễn đàn Đại  hội giáo dục toàn Nga lần thứ  nhất( 28­8­1918), Lênin  đã 
 2. khẳng định vai trò to lớn của công tác giáo dục, coi đó là một điều kiện đảm bảo   thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng chủ  nghĩa xã hội. Khẩu hiệu nổi tiếng của  Lênin: “Học, học nữa, học mãi” đã trở  thành triết lý sống của hàng triệu, hàng  triệu con người trong các thế hệ. Uỷ ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI đã đưa  giáo dục suốt đời thành một nguyên lý của nền giáo dục mở  đầu thiên niên kỷ  mới. Ngoài ra, trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã học tập được   rất   nhiều,   trong   nhân   dân,   trong   lao   động,   tự   học   là   chủ   yếu.   Bác   nhận   ra  phương pháp học mới gắn liền với thực tiễn khác xa với cách học truyền thống. Đúc kết giá trị  truyền thống và hiện đại, tiếp thu tư  tưởng Mác­ Lênin và  vận dụng trong trải nghiệm của mình, Hồ Chí Minh có những qun niệm mới mẻ  về văn hóa giáo dục, phù hợp với “nội tạng” của người Việt Nam ta. 2. Nội dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến kinh viện xa thực tế và coi   trọng mẫu người theo quan niệm của nho giáo: “tam cương ngũ thường”, phụ  nữ  bị  tước mất quyền học vấn sống trong khuôn phép “tam tòng tứ  đức”… Người cũng đã tố cáo nền giáo dục thực dân là nền giáo dục “ngu dân”, nhồi sọ  và giả dối, làm cho cả thế giới hiểu rõ hơn thực chất của nền giáo dục ấy, đồng   thời thúc tỉnh nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh chống chủ  nghĩa   thực dân.  Sau khi cách mạng tháng Tám thành công văn hóa giáo dục trở thành một mặt  trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ  nghĩa xã hội và đấu tranh thống  nhất nước nhà.Việc xây dựng văn hóa giáo dục mới trở thành nhiệm vụ vừa lâu   dài, vừa cấp bách của dân tộc ta. Người viết: “Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là 
 3. phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở  nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với   nước Việt Nam độc lập”.  Những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục:  Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa và  bằng giáo dục. Người chỉ  rõ: “Dốt nát cũng là kẻ  địch... Địch thực dân dựa vào  địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân  để đưa dân ta vào nơi mù quáng... Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.  Vì vậy,   theo Người, giáo dục để  mở  mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư  tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất trong sáng và phong cách   lành mạnh cho nhân dân. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội. Trong  tác phẩm: “Đời sống mới” viết năm 1947, Người nói: “Từ  tiểu học, trung học   cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và thanh niên. Óc những người tuổi  trẻ  trong sạch như  một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ  xanh. Nhuộm đỏ  thì nó sẽ  đỏ. Vì vậy sự  học tập  ở  trường có  ảnh hưởng rất lớn cho tương lai   của thanh niên, và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà. Vì vậy cốt   nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có chí   tự  lập, tự  cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ”.   Nền giáo dục mới phải thực hiện dạy và học theo hướng: “Học để  làm việc,  làm người, làm cán bộ. Học để  phụng sự  đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ  quốc và nhân loại”. Giáo dục còn là để  “cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức   mới”, thực hiện “công nông tri thức hóa”, xây dựng đổi ngũ tri thức ngày càng  đông đảo và có trình độ  ngày càng cao. Nền văn hóa giáo dục còn phải đào tạo 
 4. lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai   cùng các cường quốc năm châu.  Phải tiến hành cải cách giáo dục gồm xây dựng một hệ  thống trường lớp  với trương trình nội dung dạy và học thật khoa học, thật hợp lý, phù hợp với  những bước phát triển của ta. Giáo dục phải đảm bảo kiến thức toàn diện. Nội  dung giáo dục phải bao gồm cả văn hóa, trính trị, khoa học kỹ thuật, chuyên môn   nghề nghiệp, lao động. Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cần   phải học tập khoa học, kỹ thuật bởi chúng ta đang sống trong thời đại mà cuộc   cách mạng khoa học và công nghệ  hiện đang tiến như  vũ báo, loài người đang  vận dụng những thành tựu kỳ  diệu của khoa học, kỹ  thuật, công nghệ  để  đẩy   mạnh sản xuất và cải tạo nhanh chóng bộ  mặt của thế  giới. Phải chú ý học  chính trị, vì nếu chỉ  học văn hóa, kỹ  thuật mà không có chính trị  thì như  người  nhắm mắt mà đi. Học chính trị  là học chủ  nghĩa Mác –Lênin và đường lối của  Đảng để hiểu rõ nhiệm vụ  cách mạng, từ đó vững tin vào lý tưởng cách mạng,  tránh được mọi sai lầm vấp ngã. Do vậy, học đi đôi với hành, lý luận phải liên  hệ với thực tế; học tập phải kết hợp với lao động. Muốn đẩy mạnh sự  nghiệp  giáo dục phải phối hợp cả ba khâu; gia đình, nhà trường, xã hội. Trả  lời câu hỏi “Học như  thế  nào?” Hồ  Chí Minh đã đưa ra phương pháp  kết hợp lý luận với thực tế, học đi đôi với hành, kết hợp chặt chẽ  nhà trường   với gia đình và xã hội. Chú trọng tự  học, học suốt đời, học thực tiễn, học nhân   dân, học lẫn nhau, học  ở  sách vở, học  ở  trường. Dạy và học không phải chạy  theo kiến thức đơn thuần, mà chú trọng tư  duy sáng tạo, tự  do tư  tưởng. Quan   điểm về phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh đáp ứng được nhu cầu và khả  năng tự học của người học. Đó còn là phương pháp học suốt đời, học mọi lúc,  
 5. mọi nơi, bằng mọi cách. Người cho rằng: “Học mãi để  tiến bộ  mãi. Càng tiến   bộ  càng thấy phải học thêm”. Tư  tưởng và tấm gương của Người là “ngày nào  cũng phải học”. Người cho rằng “Công việc cứ  tiến mãi. Không học thì không   theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”. Việc học là quyển vở không có  trang cuối cùng.  Học ở mọi nơi, mọi lúc, học mọi người, học suốt đời, coi trọng việc tự học,   tự  đào tạo và đào tạo lại. Người quan niệm: " Học không biết chán, học không  bao giờ đủ, còn sống còn học”. Học ở lớp chỉ là một phần, phần chủ yếu là phải   học trong lao  động, trong công tác trong hoạt động thực tiễn. Học  ở  những  người thầy  ở trong trường lớp, học  ở những người xung quanh – bạn bè, đồng  chí, đồng nghiệp, nhất là nhân dân. Học tập là một quá trình lao động gian khổ,  phải rèn luyện những đức tính, những tập quán tốt đẹp trong học tập, phải có  tinh   thần   say   học   tập,   có   quyết   tâm,   có   nghị   lực   để   học   tập   không   ngừng   Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục và  cần  thực hiện dân chủ bình đẳng trong giáo dục. Giáo dục là một khoa học nên cách  dạy phải phù hợp với lứa tuổi; dạy từ dễ đến khó; kết hợp học tập với vui chơi   có ích, lành mạnh; giáo dục phải dung phương pháp nêu gương; giáo dục phải   gắn liền với thi đua. Phải không ngừng nâng cao đảng trí, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên  vì  không có giáo viên thì không có giáo dục. Trong thư  gửi hội nghị giáo dục toàn   quốc (tháng 3­1955), Người viết: “Trách nhiệm nặng nề  và vẻ  vang của người   thầy dạy học là: chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành công dân tốt, người  lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. Người còn nói:   “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ  vang là đào tạo cán bộ  cho dân tộc. 
 6. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự  nhân dân. Các cháu   thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý:  thật thà phụng sự nhân dân”. Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu  nghề; phải có đạo đức có đạo đức cách mạng; phải yên tâm công tác, đoàn kết;   phải giỏi về chuyên môn, thuần thục về  phương pháp. Người đi giáo dục cũng  phải được giáo dục, phải học thêm mãi, học không bao giờ  đủ, còn sống còn  phải học. Ngoài ra việc giáo dục cán bộ, đảng viên là vấn đề  đã được Hồ  Chí  minh đặc biệt quan tâm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người.  Nếu nâng cao dân trí là mục tiêu của giáo dục với các tầng lớp nhân dân thì nâng   cao đảng trí phải là mục tiêu giáo dục đối với cán bộ đảng viên. Người đỏi hỏi  cán bộ, đảng viên phải nâng cao sự  tu dưỡng về  chủ  nghĩa Mác –Lênin để  giữ  vững lập trường, quan niệm, phương pháp chủ  nghĩa Mác – Lênin và tổng hợp  những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn về đặc điểm của  nước ta.  II.    VẬN DỤNG TƯ  TƯỞNG NÀY TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN  GIÁO DỤC HIỆN NAY 1. Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay a. Thành tựu  Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn, điều này thể hiện ở  những con số thống kê trong những năm vừa qua. Hiện nay, hệ thống giáo dục ở  nước ta đã khá hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến sau đại học; hầu hết các bản,  làng, xã, phường đều có trường lớp tiểu học; trường trung học cơ sở được xây 
 7. dựng ở các xã hoặc cụm liên xã; trường trung học phổ thông được xây ở các  huyện, một số huyện có 2 ­ 3 trường. Hệ thống giáo dục ở nước ta về cơ bản đã  đáp ứng được như cầu học tập của nhân dân. Đến nay, hầu hết người dân trong  độ tuổi đi học đều được đến trường. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp được củng cố  và phát triển, mở  rộng  quy mô đào tạo, cơ  cấu ngành nghề  đào tạo đang từng bước đáp  ứng nhu cầu   phát triển kinh tế ­ xã hội. Công tác dạy nghề phát triển mạnh mẽ. Năm 2010, cả  nước có khoảng 2300 cơ sở dạy nghề (kể cả các trường trung cấp nghề và cao  đẳng nghề). Quy mô đào tạo nghề dưới một năm vào khoảng 1.268.150 người, ở  bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề là 394.350. Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục, thường xuyên cải cách giáo  dục về cả chương trình học và phương pháp học. Kiên trì đường lối phát triển giáo dục như là một bộ phận quan trọng của công  cuộc đổi mới, tháng 10 năm 2013, Trung ương đã ra Nghị quyết 29 đổi mới căn  bản toàn diện nền giáo dục với tinh thần chủ đạo là chuyển từ phát triển số  lượng sang phát triển chất lượng, với khẩu hiệu thực học, thực nghiệp để giáo  dục con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam và nguồn nhân lực chất lượng  cao theo Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực theo hướng khắc  phục các tiêu cực trong ngành, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ  quản lý  giáo dục, đổi mới cơ  chế  tài chính trong ngành giáo dục; tăng cường phân cấp  quản lý giáo dục nhằm tăng quyền tự  chủ  và tự  chịu trách nhiệm cho các địa   phương và cơ sở giáo dục; ứng dụng rộng rãi công nghệ  thông tin truyền thông  
 8. hình thành giám sát xã hội đối với chất lượng giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành   chính trong toàn ngành; mở rộng môi trường giáo dục thân thiện. Đề  án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ  thông, đồng thời   chỉ đạo đổi mới đồng bộ cách tiếp cận và thực hiện chương trình giáo dục phổ  thông hiện hành theo hướng chuyển mạnh từ  phương thức giáo dục nặng về  trang bị  kiến thức một chiều sang chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực  người học. Mới đây nhất, Bộ giáo dục đào tạo đã quyết định đổi mới phương thức kì thi  tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học thành kì thi trung học phổ thông  quốc gia. Bước đầu đã có những kết quả nhất định như tiết kiệm chi phí đi lại   cho gia đình thí sinh, đảm bảo tính liên kết chặt chẽ  giữa đại học và trung học  phổ  thông… Kì thi trung học phổ  thông tiếp theo, Bộ  Giáo dục và đào tạo sẽ  tiếp tục có những đổi mới để  nâng cao chất lượng đầu vào cho các trường đại  học. Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến bước đầu, dân trí dần được nâng cao,  chất lượng giáo viên cũng tăng lên. Chất lượng giáo dục ở  các cấp học và trình độ  đào tạo có tiến bộ, trình độ  hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức của học sinh, sinh viên bước đầu được nâng  cao một bước. Phát triển giáo dục và đào tạo đã chuyển theo hướng đáp  ứng  ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế  ­ xã hội, khoa học và công nghệ,  từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hầu hết nhà giáo có trình độ  đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, cụ  thể: giáo  viên mầm non đạt 90%; giáo viên tiểu học đạt 97,8%; giáo viên trung học cơ sở  đạt 98,6%; giáo viên trung học phổ  thông đạt 97,5%... Trình độ tin học và ngoại 
 9. ngữ của đội ngũ nhà giáo đã được nâng lên (đặc biệt ở các cấp học cao và đối với  giảng viên). Về  cơ  bản đội ngũ nhà giáo có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức  nghề nghiệp tốt; hầu hết đều tận tuỵ với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách  nhiệm cao, sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu  cầu nhiệm vụ. Giáo dục Việt Nam đạt được một số kết quả quan trọng trong nâng cao dân trí,  đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Thành tựu to lớn đó của ngành giáo dục 70 năm qua gắn liền với kết quả của  các phong trào thi đua yêu nước, như lời dạy của Bác Hồ trong bức thư Người  gửi ngành giáo dục năm 1968: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt,  học tốt”. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015, toàn ngành giáo  dục đã có 11 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao  động, 110 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 79 Nhà giáo  Nhân dân và hơn 1.000 Nhà giáo Ưu tú. Cùng với đó là biết bao thầy giáo, cô giáo  ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang miệt mài, âm thầm, sáng tạo, lặng  lẽ vượt lên mọi khó khăn, bám trường, bám lớp để chăm lo, nuôi, dạy các em  học sinh thành người. Cũng chính nhờ  sự  tận tâm, hết lòng vì học sinh của các thầy, các cô và sự  nỗ  lực mạnh mẽ của các em học sinh, 5 năm qua, Việt Nam đã có 166 học sinh  tham dự các kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế. 36 em đã đoạt Huy chương  Vàng, 52 em đoạt Huy chương Bạc, 51 em đoạt huy chương Đồng… Với hơn 94% người Việt Nam biết chữ, Liên hợp quốc đã công nhận chỉ số  phát triển con người của Việt Nam, đến năm 2013, là 0,638 đứng thứ  121/190  nước và vùng lãnh thổ. Riêng về chỉ số giáo dục qua tiêu chí về người biết chữ,  
 10. chúng ta, đứng ở khoảng trung bình (đứng thứ  70­80) trong các nước thành viên  của Liên hợp quốc. b. Hạn chế Tuy nhiên, nền giáp dục nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng, hiệu  quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu phát triển kinh tế ­ xã hội của  đất nước, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chương trình giáo  dục con coi nhe th ̀ ̣ ực hanh, vân dung kiên th ̀ ̣ ̣ ́ ưc; ph ́ ương pháp giáo dục, kiểm tra,  thi và đánh giá lạc hậu, thiếu thực chất; thiêu găn kêt gi ́ ́ ́ ữa đao tao v ̀ ̣ ơi nghiên ́   cưu khoa hoc, san xuât, kinh doanh và nhu c ́ ̣ ̉ ́ ầu của thị trường lao động; chưa chú   trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kĩ năng làm việc. Hệ thống   giáo dục thiếu tính liên thông giữa các trình độ đào tạo và các phương thức giáo  dục, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Quản lí  giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém, la nguyên nhân cua nhiêu y ̀ ̉ ̀ ếu kém khác,   nhiều hiện tượng tiêu cực kéo dài trong giáo dục, gây bức xúc xã hội. Đội ngũ  nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục còn nhiều bất cập về chất lượng, số lượng   và cơ  cấu; một bộ  phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục,   thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề  nghiệp. Đầu tư  cho giáo dục  và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế  tài chính cho giáo dục và đào tạo   chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu,   vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  2. Giải pháp nâng cao vận dụng tư  tưởng Hồ CHí Minh trong việc xây  dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay Thực hiện tốt chính sách công bằng, dân chủ  trong giáo dục, theo như  lời  Bac vẫn nói: “ai cũng có cơm ăn áo mặ, ai cũng được học hành”. Tức là bảo 
 11. đảm cho mọi công dân quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập   để mọi người, dù giàu nghèo đều có cơ hội học tập và thành đạt ngang nhau.  Giáo dục phải tôn trọng, phát triển cá tính, phải mở  ra nhiều con đường,   nhiều hướng, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho thế hệ trẻ phát triển tài năng, bồi   dưỡng nhân tài.  Đặc biệt chú ý đến giáo dục nhân cách và phương pháp tự học, phát huy khả  năng tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên.  Các trường từ phổ thông đến đại học cần giáo dục cho học sinh, sinh viên có  lòng ham mê khoa học và rèn luyện thói quen tự học, tự đọc, tự tìm thông tin để  nâng cao sự hiểu biết.  Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới quản lý giáo dục, nhất là việc quản lý chất  lượng đào tạo  ở  các cấp học, bậc học để  khắc phục dần tình trạng "học giả,  bằng thật". Chú trọng đổi mới giáo dục phù hợp với tình hình đất nước, đào tạo đội ngũ  giáo viên “vừa hồng vừa chuyên” để làm nền móng cho giáo dục. C. KẾT LUẬN Nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh đã gắn bó cả cuộc   đời mình với việc chăm lo, mở  mang và xây dựng một nền giáo dục mới, nền   giáo dục xã hội chủ nghĩa ­ một nền giáo dục mà mọi người đều có cơ hội phát  huy khả năng sáng tạo, mọi người đều được học hành, không phân biệt giai cấp,   tuổi tác, trình độ, giới tính... Hơn 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương  châm, chiến lược, mục  đích, nội dung, phương pháp giáo dục ­ đào tạo con  người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người  ở Việt Nam. Tư tưởng đó là những   bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và 
 12. hiệu quả  đối với người làm công tác giáo dục noi riêng, ngành giáo d ́ ục nói  chung hiện nay.. Đúng như  Nghị  quyết UNESCO đánh giá: "Sự  đóng góp quan  trọng về  nhiều mặt của Chủ  tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo  dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt  Nam và những tư  tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các   dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc  thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ CHí Minh, nxb Chính Trị  Quốc Gia, 2012 2. PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường,  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nhận thức và vận   dụng, nxb Tư Pháp, 2013 3. http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ArticleDetail.aspx? articleid=213&sitepageid=425#sthash.ejkxO5ni.dpuf 4.  http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file  ?uuid=d00820bd­d5a2­49ec­9607­bd362393b646&groupId=10217 5.  http://binhson.edu.vn/home/nghien­cuu­khoa­hoc/199­tu­tuong­ho­chi­minh­  ve­giao­duc.html 6. http://vietbao.vn/Giao­duc/5­thanh­tuu­va­4­yeu­kem­cua­giao­duc­ VN/40054973/202/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản