Để thay đổi Hình Ảnh Của trình diễn trên trang flash sẽ làm như sau. Mở DW .

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
9
download

Để thay đổi Hình Ảnh Của trình diễn trên trang flash sẽ làm như sau. Mở DW .

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ok Để thay đổi Hình Ảnh Của trình diễn trên trang flash sẽ làm như sau. Mở DW . Bước 1 : Phần index.html thì ko động chạm gì. tại đây có 1 phần code nếu bạn muốn gắn flash ở đâu thì vào đó copy đoạn code và dán vào nơi bạn muốn chèn. Click this bar to view the small image. Đoạn Script bao bên trên và dưới có thể bỏ đi vì nó do DW phát sinh để kiểm tra phiên bản flash dưới máy clien. Bước 2 : Thay đổi Hình Ảnh - Thêm Hình Ảnh Mở file...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để thay đổi Hình Ảnh Của trình diễn trên trang flash sẽ làm như sau. Mở DW .

  1. Ok Để thay đổi Hình Ảnh Của trình diễn trên trang flash sẽ làm như sau. Mở DW . Bước 1 : Phần index.html thì ko động chạm gì. tại đây có 1 phần code nếu bạn muốn gắn flash ở đâu thì vào đó copy đoạn code và dán vào nơi bạn muốn chèn. Click this bar to view the small image. Đoạn Script bao bên trên và dưới có thể bỏ đi vì nó do DW phát sinh để kiểm tra phiên bản flash dưới máy clien. Bước 2 : Thay đổi Hình Ảnh - Thêm Hình Ảnh Mở file albuminfo.xml Click this bar to view the small image.
  2. Bạn có thể thay đổi thêm bớt số lượng hình như trình diễn như trên. Sau khi chỉnh sửa xong save lại và f12 file index.html Kết quả Click this bar to view the small image.
Đồng bộ tài khoản