intTypePromotion=3

Đề thi chuyên đề môn sinh học 11

Chia sẻ: Minh Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

0
191
lượt xem
47
download

Đề thi chuyên đề môn sinh học 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân D.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chuyên đề môn sinh học 11

 1. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 - KHỐI 11 Trường THPT Trần Phú Môn: Sinh học. Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . ............. Mã đề: 141 Câu 1. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân D.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân Câu 2. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap? D.Các ion Ca2+ A.Màng sau xinap B.Cúc xinap C.Khe xinap Câu 3. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính? A.Kẻ thù B.Khan hiếm thức ăn C.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống D.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới Câu 4. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?. A.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá B.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền C.Là hình thức sính sản phổ biến D.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi Câu 5. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng? A.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. B.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. C.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. D.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Câu 6. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào? A.LH và FSH B.Inhibin C.GnRH D.Testosteron Câu 7. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ: A.Vận chuyển máu lên não B.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí C.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên D.Dẫn máu đi nuôi phổi Câu 8. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là: A.Cấy ghép hỗn hợp B.Dị ghép C.Tự ghép D.Đồng ghép Câu 9. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là: A.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi B.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào C.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi D.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào Câu 10. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào? A.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên B.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng D.Diệp lục giảm, carotenoit giảm Câu 11. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh? A.Giberelin B.Etylen C.Xitokinin D.Axit abxixic
 2. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 12. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp? A.Giảm phân - Giao tử B.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành C.Thụ tinh - Hợp tử D.Nguyên phân, phân hóa - Phôi Câu 13. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây? A.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt B.Kích thích sự chín và rụng trứng C.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong" D.Làm tăng cường quá trình tạo xương Câu 14. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm? A.Nảy chồi B.Trinh sản D.Phân mảnh C.Phân đôi Câu 15. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì? A.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng B.Ngăn không cho trứng chín và rụng C.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên D.Duy trì sự tồn tại của thể vàng Câu 16. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ? B.Đậu Hà Lan C.Ruồi giấm D.Người A.Lúa Câu 17. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. 0 Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên? A.7 B.9 C.8 D.6 Câu 18. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN? A.A = T = 1620, G = X = 630 B.A = T = 630, G = X = 1620 C.A = T = 3240, G = X = 1260 D.A = T = 1260, G = X = 3240 Câu 19. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? A.Có con có, có con không B.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không. C.Có D.Không Câu 20. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là: A.Lực liên kết giữa các phân tử nước B.Áp suất rễ C.Lực hút của tán lá D.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ Câu 21. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A.Chất nền ti thể B.Màng ti thể C.Tế bào chất D.Lưới nội chất Câu 22. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là: A.ADN 1 mạch, dạng thẳng B.ADN 2 mạch, dạng thẳng C.ADN 2 mạch, dạng vòng D.ADN 1 mạch, dạng vòng Câu 23. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là: A.2048 B.11263 C.11264 D.4095 Câu 24. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là: A.50% B.25% C.12,5% D.75%
 3. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 25. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu? A.12 B.36 C.24 D.48 Câu 26. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào? A.Rêu, quyết B.Quyết, hạt trần C.Quyết, hạt kín D.Rêu, hạt trần Câu 27. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào? A.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạoB.Thụ tinh nhân tạo C.Cho giao phối tự nhiên D.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng Câu 28. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây? A.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng B.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm C.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá D.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm Câu 29. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi: A.Nồng độ FSH và LH cao B.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao C.Nồng độ GnRH giảm D.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm Câu 30. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây? A.Chất béo B.Chất khoáng C.Chất đạm D.Chất bột Câu 31. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng: B.Thân rễ D.Rễ phụ A.Thân bò C.Lóng Câu 32. Trinh sản là hình thức sinh sản: A.không cần có sự tham gia của giao tử đực B.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản C.xảy ra ở động vật bậc thấp D.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái Câu 33. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là: A.Sản phẩm cuối cùng B.Bào quan thực hiện C.Cơ chế hô hấp D.Đều giải phóng CO2 Câu 34. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là: A.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào B.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào C.Auxin kích thích sự phân chia tế bào D.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào Câu 35. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là: A.A=T= 3.500; G=X= 7.000 B.A=T= 7.000; G=X= 3.500 C.A=T= 7.500; G=X= 15.000 D.A=T= 500; G=X= 1.000 Câu 36. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?. A.Đóng cả ngày và đêm B.Mở cả ngày và đêm C.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm D.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày Câu 37. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì? A.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng B.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá C.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp D.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước Câu 38. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi: A.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân B.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n) C.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử D.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử Câu 39. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen?
 4. Trang 2/4 - Mã đề: 583 A.Mạch 1 và 3 lần B.Mạch 2 và 3 lần C.Mạch 2 và 2 lần D.Mạch 1 và 2 lần Câu 40. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là: A.Tụy D.Thận B.Máu C.Gan Câu 41. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? A.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả B.Vì để tránh sâu bệnh gây hại C.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc D.Vì để nhân giống nhanh và nhiều Câu 42. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên? A.2000 B.3000 C.1000 D.500 Câu 43. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào? A.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng B.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin C.Tirôxin và testosteron D.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng. Câu 44. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là: B.Độ ẩm C.Thức ăn D.Nhiệt độ A.Ánh sáng Câu 45. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có: A.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp C.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp Câu 46. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là: A.Giai đoạn ấu trùng B.Giai đoạn sau trưởng thành C.Giai đoạn hậu phôi D.Giai đoạn phôi Câu 47. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì? A.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều B.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng C.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xóm D.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên Câu 48. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? A.2n = 4 B.2n = 14 C.2n = 8 D.2n = 16 Câu 49. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách: A.Hòa tan trong dung dịch nước mô B.Hòa tan trong máu C.Liên kết với các sắc tố hô hấp D.Liên kết với các ion khoáng Câu 50. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật A.tăng cường ăn các cây họ đậu B.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn C.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng D.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật
 5. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 - KHỐI 11 Trường THPT Trần Phú Môn: Sinh học. Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . ............. Mã đề: 175 Câu 1. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân B.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân D.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân Câu 2. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là: B.Thức ăn C.Độ ẩm D.Nhiệt độ A.Ánh sáng Câu 3. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì? A.Ngăn không cho trứng chín và rụng B.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên C.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng D.Duy trì sự tồn tại của thể vàng Câu 4. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap? B.Các ion Ca2+ A.Màng sau xinap C.Cúc xinap D.Khe xinap Câu 5. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là: A.Giai đoạn ấu trùng B.Giai đoạn phôi C.Giai đoạn hậu phôi D.Giai đoạn sau trưởng thành Câu 6. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen? A.Mạch 1 và 2 lần B.Mạch 2 và 2 lần C.Mạch 1 và 3 lần D.Mạch 2 và 3 lần Câu 7. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu? A.12 B.24 C.48 D.36 Câu 8. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là: A.11264 B.11263 C.4095 D.2048 Câu 9. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp? A.Giảm phân - Giao tử B.Nguyên phân, phân hóa - Phôi C.Thụ tinh - Hợp tử D.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành Câu 10. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. 0 Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên? A.6 B.9 C.7 D.8 Câu 11. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng? A.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. B.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. C.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.
 6. Trang 2/4 - Mã đề: 583 D.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Câu 12. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là: A.Bào quan thực hiện B.Sản phẩm cuối cùng C.Cơ chế hô hấp D.Đều giải phóng CO2 Câu 13. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh? A.Giberelin B.Xitokinin C.Etylen D.Axit abxixic Câu 14. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A.Chất nền ti thể B.Màng ti thể C.Tế bào chất D.Lưới nội chất Câu 15. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? A.Vì để nhân giống nhanh và nhiều B.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc C.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả D.Vì để tránh sâu bệnh gây hại Câu 16. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào? A.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng B.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm D.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng Câu 17. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào? A.Thụ tinh nhân tạo B.Cho giao phối tự nhiên C.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng D.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạo Câu 18. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì? A.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng B.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều C.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xómD.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên Câu 19. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là: A.ADN 1 mạch, dạng thẳng B.ADN 2 mạch, dạng vòng C.ADN 1 mạch, dạng vòng D.ADN 2 mạch, dạng thẳng Câu 20. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là: A.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào B.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào C.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào D.Auxin kích thích sự phân chia tế bào Câu 21. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào? A.Quyết, hạt kín B.Rêu, hạt trần C.Quyết, hạt trần D.Rêu, quyết Câu 22. Trinh sản là hình thức sinh sản: A.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản B.không cần có sự tham gia của giao tử đực C.xảy ra ở động vật bậc thấp D.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái Câu 23. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính? A.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới B.Kẻ thù C.Khan hiếm thức ăn D.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống Câu 24. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ: A.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên B.Vận chuyển máu lên não C.Dẫn máu đi nuôi phổi D.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí
 7. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 25. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? A.Có B.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không. C.Không D.Có con có, có con không Câu 26. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là: A.Cấy ghép hỗn hợp B.Dị ghép C.Tự ghép D.Đồng ghép Câu 27. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là: B.Tụy C.Thận A.Máu D.Gan Câu 28. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? A.2n = 4 B.2n = 16 C.2n = 14 D.2n = 8 Câu 29. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây? A.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng B.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm C.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm D.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá Câu 30. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?. A.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày B.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm C.Mở cả ngày và đêm D.Đóng cả ngày và đêm Câu 31. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ? A.Người C.Ruồi giấm D.Đậu Hà Lan B.Lúa Câu 32. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách: A.Liên kết với các ion khoáng B.Hòa tan trong dung dịch nước mô C.Liên kết với các sắc tố hô hấp D.Hòa tan trong máu Câu 33. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm? A.Trinh sản B.Phân mảnh D.Nảy chồi C.Phân đôi Câu 34. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi: A.Nồng độ FSH và LH cao B.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm C.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao D.Nồng độ GnRH giảm Câu 35. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì? A.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng B.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá C.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước D.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp Câu 36. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là: A.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi B.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào C.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào D.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi Câu 37. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là: A.50% B.75% C.25% D.12,5% Câu 38. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng: A.Rễ phụ D.Thân rễ B.Lóng C.Thân bò Câu 39. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi: A.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử
 8. Trang 2/4 - Mã đề: 583 B.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử C.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân D.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n) Câu 40. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào? A.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng B.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin C.Tirôxin và testosteron D.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng. Câu 41. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN? A.A = T = 3240, G = X = 1260 B.A = T = 1260, G = X = 3240 C.A = T = 1620, G = X = 630 D.A = T = 630, G = X = 1620 Câu 42. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là: A.A=T= 7.500; G=X= 15.000 B.A=T= 500; G=X= 1.000 C.A=T= 3.500; G=X= 7.000 D.A=T= 7.000; G=X= 3.500 Câu 43. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây? A.Làm tăng cường quá trình tạo xương B.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong" C.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt D.Kích thích sự chín và rụng trứng Câu 44. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên? A.3000 B.1000 C.500 D.2000 Câu 45. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật A.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng B.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật C.tăng cường ăn các cây họ đậu D.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn Câu 46. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây? A.Chất khoáng B.Chất đạm C.Chất bột D.Chất béo Câu 47. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có: A.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp C.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp Câu 48. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là: A.Lực hút của tán lá B.Lực liên kết giữa các phân tử nước C.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ D.Áp suất rễ Câu 49. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?. A.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi B.Là hình thức sính sản phổ biến C.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá D.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền Câu 50. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào? A.Testosteron B.GnRH C.Inhibin D.LH và FSH
 9. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 - KHỐI 11 Trường THPT Trần Phú Môn: Sinh học. Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . ............. Mã đề: 209 Câu 1. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào? A.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin B.Tirôxin và testosteron C.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng. D.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng Câu 2. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây? A.Làm tăng cường quá trình tạo xương B.Kích thích sự chín và rụng trứng C.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong" D.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt Câu 3. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây? A.Chất khoáng B.Chất đạm C.Chất bột D.Chất béo Câu 4. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật A.tăng cường ăn các cây họ đậu B.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật C.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn D.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng Câu 5. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?. A.Mở cả ngày và đêm B.Đóng cả ngày và đêm C.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày D.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm Câu 6. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ? A.Người B.Ruồi giấm D.Đậu Hà Lan C.Lúa Câu 7. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp? B.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành A.Nguyên phân, phân hóa - Phôi C.Thụ tinh - Hợp tử D.Giảm phân - Giao tử Câu 8. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi: A.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân B.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử C.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử D.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n) Câu 9. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? A.2n = 8 B.2n = 4 C.2n = 14 D.2n = 16 Câu 10. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là: A.Độ ẩm C.Nhiệt độ D.Thức ăn B.Ánh sáng Câu 11. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây? A.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm B.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm C.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng D.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá
 10. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 12. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách: A.Liên kết với các sắc tố hô hấp B.Hòa tan trong dung dịch nước mô D.Liên kết với các ion khoáng C.Hòa tan trong máu Câu 13. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A.Màng ti thể B.Chất nền ti thể C.Tế bào chất D.Lưới nội chất Câu 14. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào? A.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạo B.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng C.Cho giao phối tự nhiên D.Thụ tinh nhân tạo Câu 15. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu? A.48 B.12 C.36 D.24 Câu 16. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là: A.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi B.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào C.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi D.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào Câu 17. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen? A.Mạch 2 và 2 lần B.Mạch 2 và 3 lần C.Mạch 1 và 2 lần D.Mạch 1 và 3 lần Câu 18. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là: A.ADN 2 mạch, dạng thẳng B.ADN 1 mạch, dạng vòng C.ADN 2 mạch, dạng vòng D.ADN 1 mạch, dạng thẳng Câu 19. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào? A.Rêu, hạt trần B.Rêu, quyết C.Quyết, hạt kín D.Quyết, hạt trần Câu 20. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là: A.Thận B.Tụy C.Gan D.Máu Câu 21. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?. A.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền B.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi C.Là hình thức sính sản phổ biến D.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá Câu 22. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm? A.Trinh sản B.Phân mảnh C.Nảy chồi D.Phân đôi Câu 23. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên? A.2000 B.500 C.1000 D.3000 Câu 24. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là: A.A=T= 3.500; G=X= 7.000 B.A=T= 7.000; G=X= 3.500 C.A=T= 500; G=X= 1.000 D.A=T= 7.500; G=X= 15.000
 11. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 25. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là: A.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ B.Lực hút của tán lá C.Áp suất rễ D.Lực liên kết giữa các phân tử nước Câu 26. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là: A.Giai đoạn sau trưởng thành B.Giai đoạn hậu phôi C.Giai đoạn ấu trùng D.Giai đoạn phôi Câu 27. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh? A.Giberelin B.Etylen C.Axit abxixic D.Xitokinin Câu 28. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng: A.Thân rễ C.Rễ phụ B.Thân bò D.Lóng Câu 29. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. 0 Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên? A.6 B.9 C.7 D.8 Câu 30. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là: A.Bào quan thực hiện B.Đều giải phóng CO2 C.Sản phẩm cuối cùng D.Cơ chế hô hấp Câu 31. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là: A.25% B.12,5% C.75% D.50% Câu 32. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì? A.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước B.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá C.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng D.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp Câu 33. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ: A.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí B.Vận chuyển máu lên não C.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên D.Dẫn máu đi nuôi phổi Câu 34. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì? A.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên B.Duy trì sự tồn tại của thể vàng C.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng D.Ngăn không cho trứng chín và rụng Câu 35. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào? A.LH và FSH B.Inhibin C.Testosteron D.GnRH Câu 36. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là: A.11263 B.11264 C.4095 D.2048 Câu 37. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN? A.A = T = 1260, G = X = 3240 B.A = T = 630, G = X = 1620 C.A = T = 1620, G = X = 630 D.A = T = 3240, G = X = 1260 Câu 38. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? A.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc B.Vì để tránh sâu bệnh gây hại C.Vì để nhân giống nhanh và nhiều D.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả Câu 39. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là: A.Cấy ghép hỗn hợp B.Đồng ghép C.Dị ghép D.Tự ghép Câu 40. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi: A.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm B.Nồng độ FSH và LH cao
 12. Trang 2/4 - Mã đề: 583 C.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao D.Nồng độ GnRH giảm Câu 41. Trinh sản là hình thức sinh sản: A.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái B.xảy ra ở động vật bậc thấp C.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản D.không cần có sự tham gia của giao tử đực Câu 42. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì? A.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xóm B.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên C.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều D.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng Câu 43. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là: A.Auxin kích thích sự phân chia tế bào B.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào C.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào D.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào Câu 44. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap? D.Các ion Ca2+ A.Cúc xinap B.Màng sau xinap C.Khe xinap Câu 45. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào? A.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng B.Diệp lục giảm, carotenoit giảm C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng D.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên Câu 46. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có: A.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp C.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp Câu 47. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? A.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không. B.Có con có, có con không C.Không D.Có Câu 48. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng? A.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. B.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. C.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. D.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Câu 49. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính? A.Khan hiếm thức ăn B.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới C.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống D.Kẻ thù Câu 50. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân D.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân
 13. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 - KHỐI 11 Trường THPT Trần Phú Môn: Sinh học. Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . ............. Mã đề: 243 Câu 1. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào? A.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng B.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm D.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng Câu 2. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh? A.Xitokinin B.Axit abxixic C.Etylen D.Giberelin Câu 3. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? A.2n = 4 B.2n = 8 C.2n = 14 D.2n = 16 Câu 4. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là: A.Nhiệt độ B.Độ ẩm C.Thức ăn D.Ánh sáng Câu 5. Trinh sản là hình thức sinh sản: A.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái B.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản C.không cần có sự tham gia của giao tử đực D.xảy ra ở động vật bậc thấp Câu 6. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm? A.Phân mảnh B.Nảy chồi D.Trinh sản C.Phân đôi Câu 7. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây? A.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong" B.Làm tăng cường quá trình tạo xương C.Kích thích sự chín và rụng trứng D.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt Câu 8. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là: A.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào B.Auxin kích thích sự phân chia tế bào C.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào D.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào Câu 9. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng: B.Rễ phụ D.Thân rễ A.Thân bò C.Lóng Câu 10. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là: A.Giai đoạn ấu trùng B.Giai đoạn phôi C.Giai đoạn sau trưởng thành D.Giai đoạn hậu phôi Câu 11. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp? A.Thụ tinh - Hợp tử B.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành C.Giảm phân - Giao tử D.Nguyên phân, phân hóa - Phôi Câu 12. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào? A.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng B.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin
 14. Trang 2/4 - Mã đề: 583 C.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng. D.Tirôxin và testosteron Câu 13. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách: B.Liên kết với các sắc tố hô hấp A.Hòa tan trong máu C.Liên kết với các ion khoáng D.Hòa tan trong dung dịch nước mô Câu 14. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ: A.Vận chuyển máu lên não B.Dẫn máu đi nuôi phổi C.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí D.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên Câu 15. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? A.Vì để tránh sâu bệnh gây hại B.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc C.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả D.Vì để nhân giống nhanh và nhiều Câu 16. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi: A.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao B.Nồng độ FSH và LH cao C.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm D.Nồng độ GnRH giảm Câu 17. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì? A.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng B.Ngăn không cho trứng chín và rụng C.Duy trì sự tồn tại của thể vàng D.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên Câu 18. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là: A.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào B.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi C.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi D.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào Câu 19. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen? A.Mạch 1 và 2 lần B.Mạch 1 và 3 lần C.Mạch 2 và 2 lần D.Mạch 2 và 3 lần Câu 20. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là: A.Cơ chế hô hấp B.Đều giải phóng CO2 C.Sản phẩm cuối cùng D.Bào quan thực hiện Câu 21. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây? A.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng B.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá C.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm D.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm Câu 22. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ? A.Ruồi giấm C.Đậu Hà Lan D.Người B.Lúa Câu 23. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi: A.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân B.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n) C.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử D.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử Câu 24. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là: A.Dị ghép B.Cấy ghép hỗn hợp C.Tự ghép D.Đồng ghép Câu 25. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là: A.25% B.12,5% C.75% D.50% Câu 26. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có:
 15. Trang 2/4 - Mã đề: 583 A.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp C.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp Câu 27. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì? A.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng B.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều C.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xóm D.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên Câu 28. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng? A.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. B.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. C.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. D.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Câu 29. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên? A.1000 B.3000 C.500 D.2000 Câu 30. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân B.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân D.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân Câu 31. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là: A.11263 B.11264 C.2048 D.4095 Câu 32. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật A.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng B.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật C.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn D.tăng cường ăn các cây họ đậu Câu 33. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào? A.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạo B.Cho giao phối tự nhiên C.Thụ tinh nhân tạo D.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng Câu 34. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là: A.ADN 2 mạch, dạng vòng B.ADN 1 mạch, dạng vòng C.ADN 1 mạch, dạng thẳng D.ADN 2 mạch, dạng thẳng Câu 35. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính? A.Kẻ thù B.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống C.Khan hiếm thức ăn D.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới Câu 36. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây? A.Chất béo B.Chất đạm C.Chất bột D.Chất khoáng
 16. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 37. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào? A.Rêu, hạt trần B.Quyết, hạt trần C.Quyết, hạt kín D.Rêu, quyết Câu 38. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. 0 Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên? A.9 B.7 C.6 D.8 Câu 39. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?. A.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày B.Mở cả ngày và đêm C.Đóng cả ngày và đêm D.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm Câu 40. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?. A.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá B.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi C.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền D.Là hình thức sính sản phổ biến Câu 41. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là: A.A=T= 3.500; G=X= 7.000 B.A=T= 7.500; G=X= 15.000 C.A=T= 500; G=X= 1.000 D.A=T= 7.000; G=X= 3.500 Câu 42. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN? A.A = T = 1260, G = X = 3240 B.A = T = 1620, G = X = 630 C.A = T = 630, G = X = 1620 D.A = T = 3240, G = X = 1260 Câu 43. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào? A.Testosteron B.Inhibin C.GnRH D.LH và FSH Câu 44. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A.Chất nền ti thể B.Tế bào chất C.Lưới nội chất D.Màng ti thể Câu 45. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap? B.Các ion Ca2+ A.Cúc xinap C.Màng sau xinap D.Khe xinap Câu 46. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì? A.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá B.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước C.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng D.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp Câu 47. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? A.Có B.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không. C.Có con có, có con không D.Không Câu 48. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu? A.48 B.12 C.36 D.24 Câu 49. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là: A.Thận C.Tụy B.Máu D.Gan Câu 50. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là: A.Áp suất rễ B.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ C.Lực liên kết giữa các phân tử nước D.Lực hút của tán lá
 17. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 - KHỐI 11 Trường THPT Trần Phú Môn: Sinh học. Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . ............. Mã đề: 277 Câu 1. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng: A.Thân rễ D.Rễ phụ B.Lóng C.Thân bò Câu 2. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi: A.Nồng độ progesteron và ơstrogen cao B.Nồng độ GnRH giảm C.Nồng độ FSH và LH cao D.Nồng độ progesteron và ơstrogen giảm Câu 3. Một hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt, số tế bào thực hiện đợt nguyên phân cuối cùng đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương đương là 32 NST đơn. Xác định tên của loài sinh vật trên ? A.Ruồi giấm C.Người D.Đậu Hà Lan B.Lúa Câu 4. Sự sinh trưởng ở người được điều hòa bởi hoocmôn nào? A.Testosteron và hoocmôn sinh trưởng. B.Hoocmôn sinh trưởng và tirôxin C.Ecđixơn và hoocmôn sinh trưởng D.Tirôxin và testosteron Câu 5. Ở thực vật hạt kín, khi quả chín các sắc tố sẽ biến đổi theo hướng như thế nào? A.Diệp lục giảm, carotenoit giảm B.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, xantophin tăng C.Diệp lục giảm, carotenoit giảm, phicobilin tăng D.Diệp lục giảm, carotenoit tăng lên Câu 6. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào? A.Quyết, hạt trần B.Rêu, quyết C.Quyết, hạt kín D.Rêu, hạt trần Câu 7. Nguyên nhân chính đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là: A.Lực hút của tán lá B.Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ C.Lực liên kết giữa các phân tử nước D.Áp suất rễ Câu 8. Bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em là do chế độ ăn uống không đủ chất nào dưới đây? A.Chất đạm B.Chất bột C.Chất khoáng D.Chất béo Câu 9. Để quá trình quang hợp thực hiện được cần phải có: A.Ánh sáng, O2, H2O, bộ máy quang hợp B.Ánh sáng, CO2, H2O, O2, bộ máy quang hợp C.Ánh sáng, CO2, H2O, bộ máy quang hợp D.Ánh sáng, H2O, bộ máy quang hợp Câu 10. Hoocmôn ơstrôgen ở phụ nữ không có tác dụng nào sau đây? A.Phục hồi niêm mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt B.Làm tăng cường quá trình tạo xương C.Kích thích sự chín và rụng trứng D.Tạo hình dáng "thắt đáy lưng ong" Câu 11. Ở động vật, kiểu sinh sản vô tính nào dưới đây không có cơ sở tế bào học là phân bào nguyên nhiễm? A.Phân mảnh C.Nảy chồi D.Trinh sản B.Phân đôi Câu 12. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra mấy lần phân bào? A.2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân C.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân D.1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân Câu 13. Nếu người ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? A.Có con có, có con không B.Tùy vào thời tiết, nếu thời tiết lạnh thì có, thời tiết nóng quá thì không.
 18. Trang 2/4 - Mã đề: 583 C.Có D.Không Câu 14. Cây thiếu nitơ có triệu chứng nào sau đây? A.Lá nhỏ có màu lục đậm, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm B.Lá có màu vàng, sinh trưởng của rễ bị tiêu giảm C.Sinh trưởng bị còi cọc, lá già bị khô ở mép lá D.Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng Câu 15. Muốn nhân giống nhanh đàn gia súc quý, người ta có thể tiến hành biện pháp nào? A.Thụ tinh nhân tạo B.Gây rụng trứng hàng loạt rồi thụ tinh nhân tạo C.Cho giao phối tự nhiên D.Dùng hoocmon rút ngắn thời gian sinh trưởng Câu 16. Ở một loài động vật, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng giao tử XX. Trong quá trình thụ tinh, một số trứng đã được thụ tinh chứa tất cả 5600 NST, trong đó số NST giới tính chiếm 25%. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? A.2n = 16 B.2n = 8 C.2n = 14 D.2n = 4 Câu 17. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu là progesteron, có tác dụng gì? A.Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên B.Duy trì sự tồn tại của thể vàng C.Kìm hãm sự phát triển của nang trứng D.Ngăn không cho trứng chín và rụng Câu 18. Phân tử mARN thứ nhất dài 2550 A và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử mARN thứ hai. 0 Quá trình dịch mã của 2 phân tử mARN trên cần môi trường cung cấp 1593 aa. Xác định số phân tử protein được tổng hợp từ cả 2 mARN nói trên? A.9 B.8 C.7 D.6 Câu 19. Đặc điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi: A.Chỉ có một tế bào (n) nguyên phân tạo giao tử B.Giống nhau ở cả 2 giai đoạn giảm phân và nguyên phân C.Từ tế bào mẹ (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào (n) D.Cả 4 tế bào (n) đều nguyên phân tạo giao tử Câu 20. Thứ tự giảm dần nồng độ O2 trong cơ thể là: A.Không khí hít vào, các mô tế bào, máu rời phổi đi B.Máu rời phổi đi, không khí hít vào, các mô tế bào C.Các mô tế bào, không khí hít vào, máu rời phổi đi D.Không khí hít vào, máu rời phổi đi, các mô tế bào Câu 21. Mạch đơn thứ nhất của gen có 1199 liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit, có T = 420, X = 30% số nucleotit của mạch. Gen có số liên kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G với X. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 900 ribonucleotit loại A. Xác định mạch khuôn và số lần phiên mã của gen? A.Mạch 2 và 2 lần B.Mạch 1 và 3 lần C.Mạch 1 và 2 lần D.Mạch 2 và 3 lần Câu 22. Khi ghép chồi và ghép cành phải cắt bớt lá nhưng không cắt hết lá của gốc ghép với mục đích chính là gì? A.Tạo điều kiện cho cây hô hấp ở lá B.Tạo điều kiện cho hút nước và hút khoáng C.Tạo điều kiện cho gốc ghép quang hợp D.Tạo điều kiện cho cây thoát hơi nước Câu 23. Chất nào sau đây có tác dụng làm quả chín nhanh? A.Axit abxixic B.Etylen C.Xitokinin D.Giberelin Câu 24. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25 %, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh nói trên? A.500 B.3000 C.2000 D.1000 Câu 25. Trinh sản là hình thức sinh sản: A.không cần có sự tham gia của giao tử đực B.chỉ sinh ra các cá thể mang giới tính cái
 19. Trang 2/4 - Mã đề: 583 C.xảy ra ở động vật bậc thấp D.sinh ra con cái không có khả năng sinh sản Câu 26. Oxi từ phổi được vận chuyển đến các tế bào bằng cách: A.Liên kết với các sắc tố hô hấp B.Hòa tan trong dung dịch nước mô D.Liên kết với các ion khoáng C.Hòa tan trong máu Câu 27. Vai trò của auxin trong vận động hướng sáng dương của thân non là: A.Auxin kích thích sự phân chia tế bào B.Auxin phân bố nhiều ở phía được chiếu sáng kích thích sự kéo dài tế bào C.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng kích thích sự kéo dài tế bào D.Auxin phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng ức chế sự kéo dài tế bào Câu 28. Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ có nhiệm vụ: A.Dẫn máu đi nuôi phổi B.Vận chuyển máu lên não C.Vận chuyển máu đến phổi để trao đổi khí D.Dẫn máu đi nuôi nửa cơ thể phía trên Câu 29. Một tế bào sinh dục cái của ruồi giấm (2n = 8 NST) trải qua 10 đợt nguyên phân ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng, kết thúc vùng chín tạo giao tử. Số lượng thoi vô sắc cần được hình thành trong các kì phân bào của cả quá trình là: A.11263 B.4095 C.11264 D.2048 Câu 30. Vì sao trong thời kì mang thai ở động vật không có trứng chín và rụng trứng? A.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. B.Khi nhau thai được hình thành, thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. C.Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. D.Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra prôgestêrôn ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Câu 31. Tại sao ở những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? A.Vì để tránh sâu bệnh gây hại B.Vì để nhân giống nhanh và nhiều C.Vì dễ trồng, ít công chăm sóc D.Vì để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả Câu 32. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp của 1 gen đã hình thành: 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 300T và 600X )và 7 mạch đơn có các nu hoàn toàn mới ( trong đó mỗi mạch có 200T và 400X). Số nu mỗi loại môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình là: A.A=T= 7.000; G=X= 3.500 B.A=T= 7.500; G=X= 15.000 C.A=T= 500; G=X= 1.000 D.A=T= 3.500; G=X= 7.000 Câu 33. Để đáp ứng nhu cầu protein cho cơ thể, các loài động vật ăn thực vật A.đôi khi chúng ăn cả thức ăn động vật B.tiêu hóa vi sinh vật sống trong ống tiêu hóa của chúng C.tăng cường ăn các cây họ đậu D.thường sử dụng lượng thức ăn rất lớn Câu 34. Điều nào sau đây có thể trở thành hiểm họa đối với các quần thể sinh sản vô tính? A.Khan hiếm thức ăn B.Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống C.Xuất hiện các loài cạnh tranh mới D.Kẻ thù Câu 35. Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50 % tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là: A.25% B.50% C.75% D.12,5% Câu 36. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật đẻ trứng có 1 giai đoạn không cần lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài, đó là: A.Giai đoạn ấu trùng B.Giai đoạn phôi C.Giai đoạn sau trưởng thành D.Giai đoạn hậu phôi
 20. Trang 2/4 - Mã đề: 583 Câu 37. Để nuôi gà trống thịt, người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích gì? A.Giữ cho đàn gà mái đẻ nhiều B.Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hang xóm C.Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng D.Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên Câu 38. Loài có bộ NST 2n = 24. Số NST có trong tế bào mẹ hạt phấn là bao nhiêu? A.24 B.36 C.12 D.48 Câu 39. Mỗi giai đoạn trong sinh sản hữu tính đều liên quan với một số quá trình nhất định của tế bào. Tương quan nào sau đây không phù hợp? B.Nguyên phân, giảm phân - Cơ thể trưởng thành A.Nguyên phân, phân hóa - Phôi C.Giảm phân - Giao tử D.Thụ tinh - Hợp tử Câu 40. Cấu trúc nào sau đây không thuộc thành phần của xinap? D.Các ion Ca2+ A.Màng sau xinap B.Khe xinap C.Cúc xinap Câu 41. Một đoạn ADN có 450 vòng xoắn. Trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN này có A = 2T = 3G = 4X. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN? A.A = T = 1620, G = X = 630 B.A = T = 1260, G = X = 3240 C.A = T = 3240, G = X = 1260 D.A = T = 630, G = X = 1620 Câu 42. Cho biết thông tin về cấu trúc 1 phân tử axit nucleic như sau: tổng số nucleotit là 30 000, số liên kết hidro là 40 000, số nucleotit mỗi loại là: 5000 A, 5000 T, 10000 G, 10000 X, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit là 30 000. Đặc điểm của phân tử axit nucleic nói trên là: A.ADN 1 mạch, dạng vòng B.ADN 2 mạch, dạng thẳng C.ADN 2 mạch, dạng vòng D.ADN 1 mạch, dạng thẳng Câu 43. Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là: A.Thận C.Tụy B.Gan D.Máu Câu 44. Ở thực vật, hô hấp kị khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A.Chất nền ti thể B.Màng ti thể C.Tế bào chất D.Lưới nội chất Câu 45. Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?. A.Đóng cả ngày và đêm B.Đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm C.Đóng vào ban đêm, mở vào ban ngày D.Mở cả ngày và đêm Câu 46. Điểm chung của hô hấp hiếu khí trong điều kiện bình thường và quang hô hấp ở thực vật là: A.Sản phẩm cuối cùng B.Cơ chế hô hấp C.Bào quan thực hiện D.Đều giải phóng CO2 Câu 47. Tế bào sinh tinh tiết ra loại hoocmon nào? A.GnRH B.Inhibin C.LH và FSH D.Testosteron Câu 48. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?. A.Là hình thức sính sản phổ biến B.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền C.Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi D.Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá Câu 49. Truyền máu là một dạng cấy ghép mô, đó là: A.Dị ghép B.Cấy ghép hỗn hợp C.Đồng ghép D.Tự ghép Câu 50. Đối với động vật, yếu tố môi trường ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển là: B.Thức ăn C.Nhiệt độ D.Độ ẩm A.Ánh sáng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản