intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Đại học môn Sinh khối B năm 2011 - Mã đề 613

Chia sẻ: Tuyensinh Daihoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1.430
lượt xem
343
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Sinh học khối B - mã đề 613, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ôn thi Đại học tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Đại học môn Sinh khối B năm 2011 - Mã đề 613

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 162 248 357 469 613 852 1. D B B D A A 2. C C B A D A 3. A D C A A C 4. C C D D D D 5. B A D A D B 6. A D B C C D 7. B C B A C C 8. C C A D D C 9. B D A B C B 10. A A C B C B 11. A B A C A C 12. C D D D C A 13. D B C A B D 14. B C C A A A 15. B B D A A D 16. D D D B C D 17. C A D C A D 18. A D B D D C 19. B A A D A A 20. A B A C D D 21. A B B A B D 22. B B A C D B 23. C D C D C A 24. C B C D C B 25. B C A B B D 26. C A C B C B 27. B D B C D B 28. A D C C A A 29. C A C B D B 30. D C A D D C 31. C A C D B C 32. C B D C A C 33. D D A A B A 1
  2. Mã đề thi Câu số 162 248 357 469 613 852 34. D C B C B C 35. B A D B A D 36. B C A B C A 37. B A D B C D 38. A C B B B D 39. D D B A B C 40. C B A C A B 41. D B B D D D 42. D A D A B A 43. A A C B D A 44. D D A C A B 45. A B B A B D 46. D D D D C C 47. B A A D C C 48. D C D D B B 49. A C B C D A 50. C C A A B C 51. B B C C B D 52. C A C B B B 53. D A D A C B 54. A D B A D A 55. B B C B A B 56. A B C B C A 57. D D D D A C 58. A C D C A B 59. C A A B D C 60. D C B C B A 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2