intTypePromotion=1

Đề thi HK 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014-2015 - THPT Hùng Vương - Mã đề 357

Chia sẻ: Lạc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
10
lượt xem
2
download

Đề thi HK 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014-2015 - THPT Hùng Vương - Mã đề 357

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi HK 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014-2015 - THPT Hùng Vương - Mã đề 357 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014-2015 - THPT Hùng Vương - Mã đề 357

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG KỲ THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Môn thi: HÓA HỌC 11. ___________________ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề). Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: ................... I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Câu 1: Cho các nhận xét sau: (1) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử (2) Anđehit cộng hiđro tạo ancol bậc I (3) Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO (4) Anđehit là hợp chất lưỡng tính Những nhận xét nào đúng? A. (1), (2) B. (3), (4) C. (1), (3) D. (2), (3) Câu 2: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây? A. phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B. phản ứng cộng Br2 vào anken đối xứng C. phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng D. phản ứng trùng hợp anken Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12? A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 Câu 4: Nhận xét nào đúng? A. dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ B. phenol tham gia phản ứng thế với brom và nitro dễ hơn benzen C. phenol tác dụng với dung dịch NaOH giải phóng khí hiđro D. phenol là một rượu thơm Câu 5: Poli (isopren) là sản phẩm trùng hợp của monome nào? A. CH2 = CH – CH = CH2 B. CH2 = C(CH3) – CH = CH2 C. CH2 = CH – CH = CH – CH3 D. CH2 = C = CH – CH2 Câu   6:  Có   bao   nhiêu   ankin   có   công   thức   phân   tử   C 4H6  tham   gia   phản   ứng   với   dung   dịch   AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng? A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 7: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H 2SO4 đặc ở nhiệt độ  thích hợp,  thu được tối đa bao nhiêu ete? A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 8: Công thức cấu tạo: CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 có tên là gì? A. 2­metylpentan B. 1,1­đimetylbutan C. isobutan D. neopentan Câu 9: Phương trình hóa học nào chúng tỏ phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic? A. C6H5ONa + CO2 + H2O   C6H5OH + NaHCO3 B. C6H5OH + NaOH   C6H5ONa + H2O C. C6H5OH + 3Br2   C6H2OHBr3 + 3HBr D. 2C6H5OH + 2Na   2C6H5ONa + H2 Câu 10: Giâm ăn la dung dich axit axetic co nông đô bao nhiêu? ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣                                                Trang 1/2 ­ Mã đề thi 357
  2. A. 13% → 15% B. 6% → 9% C. 10% → 12% D. 2% → 5% Câu 11: Cho 4,4 gam CH3CHO vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được bao nhiêu gam Ag? A. 2,16 B. 10,8 C. 1,08 D. 21,6 Câu 12: Thuốc thử nào dùng để phân biệt axit fomic và axit axetic? A. dung dịch HCl B. dung dịch AgNO3/NH3 C. quì tím D. dung dịch NaOH Câu 13: Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa? A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc B. HNO2 đặc/H2SO4 đặc C. HNO3 loãng/H2SO4 đặc D. HNO3 đặc/H2SO4 loãng Câu 14: Cho 9,2 gam ancol etylic tác dụng với  Na dư, thu được  V lít khí H 2  (đktc). Giá trị  của  V bằng bao nhiêu? A. 2,24 B. 1,12 C. 3,36 D. 4,48 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X ở thể lỏng, thu được CO 2 và H2O có tỉ lệ mol 2 :   1. Công thức phân tử của X là gì? A. C7H8 B. C2H2 C. C6H6 D. C4H4 Câu 16: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. CH3 – CH2 – CH3 B. CH2 = CH – CH3 C. CH3 – CH = CH – CH3 D. CH2 = CH – CH = CH2 II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm): Câu 1 (2,0 điểm): a. Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)  Metan  (1)  axetilen  ( 2) vinylaxetilen  (3)  butađien  ( 4 )  cao su buna.  (1,0 điểm) b.  Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho axetilen lần lượt tác dụng với H 2O, HCl (tỉ  lệ 1:1), ghi rõ điều kiện phản ứng. (1,0 điểm) Câu 2 (2,0 điểm): Chỉ  dùng một thuốc thử  duy nhất, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 dung dịch   sau: phenol, benzen và stiren. Câu 3 (2,0 điểm): Cho 27,2 gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với Na, thu được   5,6 lít H2 (đktc). a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (0,5 điểm) b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. (1,5 điểm) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­­                                                Trang 2/2 ­ Mã đề thi 357
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2