intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Lianhuawu Lianhuawu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
25
lượt xem
2
download

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ là tài liệu luyện thi hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 11. Cùng tham khảo và tải về đề thi để ôn tập kiến thức, rèn luyện nâng cao khả năng giải đề thi để chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới nhé. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Vật lí 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019­ 2020 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN Vật Lý – Khối lớp 11 TỔ VẬT LÝ Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 02 trang)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 101 I. TRẮC NGHIỆM:  Câu 1. Dòng điện trong môi trường nào dưới đây là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion   âm và êlectron? A.  chất khí.  B.  kim loại. C.  chất bán dẫn.  D.  chất điện phân.  Câu 2. Hạt mang tải điện trong kim loại là A.  electron tự do.  B.  electron, ion dương và ion âm. C.  ion dương và ion âm.  D.  electron và ion dương.  Câu 3. Gọi Q, C va U là đi ̀ ện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu   nào dưới đây là đúng? A.  C phụ thuộc vào Q và U. B.  C không phụ thuộc vào Q và U. C.  C tỉ lệ nghịch với U. D.  C tỉ lệ thuận với Q. Câu 4. Hai điện tích điểm khi đặt gần nhau thì đẩy nhau, có thể kết luận: A.  hai điện tích cùng dấu nhau. B.  hai điện tích cùng độ lớn điện tích. C.  hai điện tích đều là điện tích dương.  D.  hai điện tích trái dấu nhau.  Câu 5. Suất điện động của một nguồn điện là 2 V. Công của lực lạ làm di chuyển các điện tích bên trong   nguồn điện là 4 mJ. Lượng điện tích đã được di chuyển là A.  2.103 C.  B.  2.10­3 C.  C.  1.10­3 C. D.  3.10­3 C.  Câu 6. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để được bộ nguồn có  A.  suất điện động nhỏ hơn mỗi nguồn. B.  điện trở trong nhỏ hơn mỗi nguồn. C.  suất điện động lớn hơn mỗi nguồn. D.  điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài. Câu 7. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch: A.  tăng giảm liên tục.  B.  không đổi so với trước. C.  giảm về 0.  D.  tăng rất lớn.  Câu 8. Trong bán dẫn loại p thì A.  chỉ tồn tại một loại hạt mang điện dương là lỗ trống. B.  mật độ electron nhiều hơn mật độ lỗ trống.  C.  mật độ electron nhỏ hơn mật độ lỗ trống.  D.  mật độ electron bằng mật độ lỗ trống. Câu 9. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng A.  tác dụng lực của nguồn điện.  B.  dự trữ điện tích của nguồn điện. C.  thực hiện công của nguồn điện. D.  sinh công của mạch điện.  Câu 10. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được   biểu diễn bởi công thức nào sau đâu? A.  P = E /r  B.  P = E.I  C.  P = E /I  D.  P = E.I/r Câu 11. Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện: A. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật thừa electron. B.  Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương     1/5 ­ Mã đề 101
  2. C.  Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít D.  Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm Câu 12. Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn  mạch A.  tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn; B.  tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn; C.  tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn; D.  tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn; Câu 13. Đơn vị của hiệu điện thế là: A.  Ampe (A)  B.  Vôn (V)  C.  Vôn/culông(V/C)  D.  Vôn/met (V/m) Câu 14. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 20 cm có một hiệu điện thế không đổi 160 V.   Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là A.  80 V/m. B.  800 V/m.  C.  50 V/m.  D.  5000 V/m.  −4 Câu 15. Hai điện tích điểm cùng độ  lớn  q1 = q2 = 10 C đặt trong chân không, để  tương tác nhau bằng  lực có độ lớn 10­3 N thì chúng phải đặt cách nhau A.  90000 m.  B.  900 m  C.  300 m.  D.  30000 m.  Câu 16. Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện   trở 2,5 Ω.Cường độ dòng điện trong toàn mạch là A.  3A.  B.  0,5A.  C.  2A. D.  3/5A.  Câu 17. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công  của lực điện trong chuyển động đó là A thì A.  A > 0 nếu q  0 nếu q > 0.  Câu 18. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là: A.  Tác dụng cơ học B.  Tác dụng từ C.  Tác dụng nhiệt  D.  Tác dụng hóa học  Câu 19. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch: A.  muối kim loại có anốt làm bằng kim loại  B.  axit có anốt làm bằng kim loại đó  C.  muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó  D.  muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại Câu 20. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho A.  tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó. B.  điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng. C.  tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. D.  thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ. II. TỰ LUẬN:  Câu 1 (1 điểm): Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân? Câu 2 (1 điểm): Hai điểm M, N nằm dọc theo một đường sức điện, biết  UMN  = 100V. Tính công của lực điện khi điện tích q = ­ 2.10 ­6  C dịch  chuyển từ M đến N? Câu 3 (2 điểm):  Cho mạch điện như  hình1: Bình điện phân đựng dung  dịch CuSO4 có anot bằng đồng và có điện trở R2=3 Ω. Nguồn điện ξ=10 V,  r=1 Ω. Các điện trở R1=2 Ω ; R3=6 Ω.  a) Tính công suất tỏa nhiệt trên R1? 2/5 ­ Mã đề 101
  3. b) Tính khối lượng đồng bám vào katot sau 32 phút 10 giây.(Cho ACu=64g/mol, nCu=2, F=96500 C/mol)  Câu 4 (1điểm):  cho mạch điện như hình vẽ,  1 = 10 V,  2 = 2 V, r1 = r2 = 1   .          1 , r1 R là biến trở.                                                                                                                         Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn  2 bằng 0.            Tính R ?                                                                                                                                             2,    r2             R                                                     ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK  ĐÁP ÁN  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN VẬT LÍ – Khối lớp 11  Thời gian làm bài : 45 phút  (Không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Phần đáp án câu trắc nghiệm:  Tổng câu trắc nghiệm: 20. 101 103 105 1  A   C   A  2  A   C   C  3  B   C   C  4  A   C   A  5  B   D   C  6  C   B   C  7  D   C   B  8  C   A   B  9  C   D   C  10  B   D   C  11  A   D   D  12  A   A   C  13  B   A   A  14  B   B   D  15  C   D   B  16  B   B   C  3/5 ­ Mã đề 101
  4. 17  C   D   B  18  B   C   D  19  C   A   C  20  C   C   A  PHẦN TỰ LUẬN Đáp án cho mã đề 101, 103, 105 Câu 1 Nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân. 1đ Câu 2 AMN=UMN.q 0,5đ =100.(­2.10­6)=­2.10­4J 0,5đ Câu 3 R2 .R3 a. Điện trở mạch ngoài: RN =  R + R + R1 = 2 + 2 = 4 Ω 0,25đ 2 3 Cường độ dòng điện qua mạch chính: E 10                                      I =  R + r = 5 = 2 A 0,25đ N 0,5đ Công suất tỏa nhiệt trên R1: P1 =I2.R1=22.2=8W b.U2=U3=I.R23=2.2=V. 0,25đ 0,25đ U 4 Ip= R = 3 A 2 2 áp dụng công thức Fa­ ra – đây: 0,25đ 1 A 0,25đ  m = I pt F n Thay số ta được m≈0,85g Câu 4 U 2 = ξ2 − I .r2 = 0 ξ2 0, 5đ  � I = = 2A r2 0, 25đ 4/5 ­ Mã đề 101
  5. ξb I= R + rb ξ Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch:  � R = b − rb   I 0,25đ 12 = − 2 = 4Ω 2 PHẦN TỰ LUẬN HỌC SINH GIẢI THEO CÁCH KHÁC CŨNG ĐƯỢC ĐIỂM TỐI ĐA.  SAI ĐƠN VỊ TRỪ 0,25 ĐIỂM, TOÀN BÀI TRỪ KHÔNG QUÁ 0,5 ĐIỂM. 5/5 ­ Mã đề 101
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2