intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu

Chia sẻ: Wang Li< >nkai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo và luyện tập với "Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu" được TaiLieu.VN chia sẻ sau đây giúp bạn hệ thống kiến thức môn học một cách hiệu quả, đồng thời thời giúp bạn nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo khi giải đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp diễn ra. Chúc các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Thị Lựu

  1. TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NGUYỄN THỊ LỰU NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Địa lí - Lớp 7 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Đề chính thức (Đề kiểm tra này có 01 trang) Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày về đặc điểm dân cư ở Châu Âu? Câu 2: (4 điểm) Hãy nêu đặc điểm khí hậu, thực vật và động vật ở châu Đại Dương? Câu 3: (2 điểm) Với kiến thức đã học về vị trí, khí hậu, địa hình… ở châu Nam Cực. Hãy chứng minh châu Nam Cực là “cực lạnh” của thế giới? Câu 4: (1 điểm) Vì sao nói Châu Âu đa dạng về tôn giáo? Hết./.
  2. TRƯỜNG THCS HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NGUYỄN THỊ LỰU NĂM HỌC 2020 -2021 Môn: Địa Lí - Lớp 7 Đề chính thức (Hướng dẫn chấm này có 1 trang) Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu 1 Dân cư Châu Âu (3,0 điểm) - Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, có sự đa dạng về ngôn 1,0 ngữ, văn hóa. - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, cơ cấu dân số già. 1,0 - Tỉ lệ dân thành thị cao. 1,0 Câu 2 Khí haäu, thöïc vaät vaø ñoäng vaät châu Đại Dương - Phaàn lôùn caùc ñaûo, quần đảo coù khí haäu noùng aåm, ñieàu hoøa, möa (4,0điểm) nhieàu. röøng rậm nhieät ñôùi phát triển. Nguyeân nhaân: nằm trong đới 1,0 nóng. 1,0 - Luïc ñòa Ô xtraâylia: + Phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc. Nguyeân nhaân:ảnh hưởng dòng biển lạnh( khí haäu khoâ, noùng, ít möa). 1,0 + Coù nhieàu ñoäng vaät ñoäc ñaùo nhất thế giới: cang-gu-ru, chuoät tuùi, gaáu tuùi, caùo moû vòt,… 1,0 - Quần đảo Niu Di-len và phía nam Ô- xtrây- li- a có khí hậu ôn đới. Câu 3 Châu Nam Cực là “Cực lạnh” của Trái Đất vì (2,0 điểm) - Trong năm nhận rất ít ánh sáng Mặt Trời, 0,5 - Nhiệt độ rất thấp luôn dưới 00C, biên độ nhiệt cao. 0,5 - Băng tuyết phủ quanh năm, 0,5 - Khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt, thường xuyên có gió bão. 0,5 Câu 4 Châu Âu có những tôn giáo chính (1,0 điểm) - Về tôn giáo: Đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, 0,5 đạo Chính Thống và đạo Hồi. 0,5 Hết./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2