intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khai Quang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

248
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khai Quang là tài liệu tham khảo và ôn thi học kì lớp 8 hữu ích dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kì 2. Đề thi được biên soạn bám sát với chương trình học của môn Lịch Sử lớp 8 sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 8 đạt kết quả cao nhất. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khai Quang

TRƯỜNG THCS KHAI QUANG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: LỊCH SỬ 8<br /> Thời gian: 45 phút<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> I- TRẮC NGHIỆM (3Đ)<br /> <br /> Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam được<br /> tiến hành vào thời gian nào?<br /> A. 1897- 1914<br /> B. 1897- 1915<br /> C. 1897- 1916<br /> D. 1897- 1917<br /> Câu 2: Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn<br /> <br /> với tư cách là một quốc gia độc lập?<br /> A. Nhâm Tuất<br /> C. Hác măng<br /> <br /> B. Giáp Tuất<br /> D. Pa-tơ-nốt<br /> <br /> Câu 3: Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ?<br /> A. Vì họ có quan hệ mật thiết với nông dân.<br /> B. Vì họ bị địa chủ phong kiến bóc lột tàn bạo.<br /> C. Vì họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột.<br /> D. Vì họ là người có tri thức.<br /> Câu 4: Xu hướng mới cứu nước của dân tộc ta đầu thế kỷ XX là gì?<br /> A. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam, không lệ thuộc vào Pháp.<br /> B. Vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.<br /> C. Vận động cứu nước theo khuynh hướng dân chủ vô sản.<br /> D. Yêu cầu nhà Nguyễn thực hiện cải cách duy tân đất nước.<br /> Câu 5: Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm nào?<br /> A. 1902<br /> B. 1904<br /> C. 1905<br /> D. 1907<br /> Câu 6: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?<br /> A. 1911<br /> B. 1912<br /> C. 1913<br /> D. 1914<br /> II- TỰ LUẬN: (7Đ)<br /> <br /> Câu 7: (5 điểm)<br /> a/ Nội dung những chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở<br /> Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá giáo dục như thế nào?<br /> b/ Những chính sách đó có ảnh hưởng (tích cực, tiêu cực) đối với sự phát triển<br /> kinh tế, xã hội nước ta như thế nào?<br /> Câu 8: (2 điểm) Em hãy cho biết việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất<br /> Thành có gì khác với các nhà yêu nước trước đó?<br /> <br /> ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM<br /> I- TRẮC NGHIỆM: (3Đ) mỗi câu đúng cho 0,5 điểm<br /> <br /> Câu<br /> Đáp án<br /> <br /> 1<br /> A<br /> <br /> 2<br /> D<br /> <br /> 3<br /> C<br /> <br /> 4<br /> B<br /> <br /> 5<br /> B<br /> <br /> 6<br /> A<br /> <br /> II- TỰ LUẬN: (7Đ)<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Trả lời<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Câu 7 a/ Nội dung những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp<br /> (5điểm) ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá giáo dục:<br /> <br /> * Kinh tế:<br /> - Nông nghiệp: đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nhân dân, phát<br /> canh thu tô…<br /> - Công nghiệp: tập trung khai thác mỏ than, kim loại, xuất khẩu kiếm lời.<br /> Ngoài ra Pháp còn đầu tư vào một số ngành như xi măng, điện, chế biến<br /> gỗ, xay xát gạo…<br /> - Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hoá, thu thuế nặng<br /> hàng nhập khẩu của nước ngoài, đánh thuế nặng hoặc miễn thuế đối với<br /> hàng hoá của Pháp...<br /> - Giáo thông vận tải: Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng<br /> cường bóc lột, đàn áp.<br /> - Pháp tiến hành đặt các thứ thuế mới, chồng lên các thứ thuế cũ. Bắt phu<br /> đắp đường, đào kênh mương, xây cầu…<br /> * Văn hoá giáo dục:<br /> - Duy trì văn hoá giáo dục phong kiến, bổ sung thêm tiếng Pháp.<br /> - Hệ thống giáo dục được chia làm 3 bậc: ấu học, tiểu học, trung học.<br /> - Mục đích: nô dịch, ngu dân.<br /> b/ Ảnh hưởng của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của<br /> thực dân Pháp đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta:<br /> - Tích cực:<br /> + Phần nào làm biến đổi nền kinh tế Việt Nam theo hướng tiến bộ, đặc<br /> biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và thúc đẩy buôn bán<br /> mở rộng phát triển…<br /> + Về văn hoá giáo dục: có tiếng Pháp làm cho kho tàng chữ viết của người<br /> Việt thêm đa dạng...<br /> - Tiêu cực:<br /> + Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ<br /> thuộc...<br /> + Kìm hãm sự phát triển của văn hóa, giáo dục (để nhân dân ta trong vòng<br /> ngu dốt để dễ bề cai trị)...<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu 8 Điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành so với<br /> (2điểm) các nhà yêu nước chống Pháp trước đó:<br /> <br /> - Tất cả các nhà yêu nước trước đó đều là các sĩ phu phong kiến. Mong<br /> muốn của họ là giải phóng dân tộc thiết lập lại chế độ phong kiến, hoặc là<br /> các sĩ phu trẻ tuổi đi sang phương Đông theo con đường dân chủ tư sản,<br /> thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hoà.<br /> - Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp lại<br /> thống trị nước mình, “xem các nước phương Tây họ làm như thế nào để<br /> về giúp đồng bào ta”. Năm 1911 tại bến cảng nhà Rồng Bác đã ra đi tìm<br /> đường cứu nước cho dân tộc.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2