intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Chia sẻ: Lãnh Mạc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
1
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

  1. Môn : TOÁN – LỚP 1 A. Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối năm học lớp 1A: Mạch kiến thức, Câu số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 kĩ năng TN Số TL TN TL TN TL TN TL Số   Câu  1 điểm 4 7 5,6,8 9 học:  số ­ Đọc,  Số  1 2 1 3 1 viết  điểm so  sánh  các số  trong  phạm  vi 100. ­  Cộng,  trừ  trong  phạm  vi 100  ( khôn g  nhớ ). Đại  Câu  2 lượng  số và đo  Số  1 đại  điểm lượng :  Nhận  biết  về  đơn vị  thời  gian. Yếu  Câu  3 tố   số hình  Số   1 học:  điểm Nhận  dạng  và  biết  vận 
  2. dụng  đếm  các  hình  đã  học. Tổng số câu 2 2 4 1 Tổng số điểm 2 3 4 1                                                                                                                                                             Hoài Tân, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Phê duyệt của BGH                                                                           Giáo viên                                                                                                  Nguyễn Thị Thu Hương                                                                                                       TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀI TÂN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2  LỚP 1 A. Năm học : 2019 – 2020. HỌ VÀ TÊN:…………………………….. MÔN : TOÁN LỚP 1.  Thời gian: 40 phút. Điểm Lời phê của cô giáo: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
  3. Bài 1: (1 điểm) Đọc, viết các số sau:                                                                14 :……………………………...                           Năm mươi lăm :………                        32 :…………................................                          Chín mươi :………. ..                         Bài 2: (1 điểm ) a. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.      Một tuần lễ có mấy ngày?  A.  5 ngày                          C.  7 ngày                                B.  6 ngày                          D.  8 ngày               b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Lúc 7 giờ đúng kim ngắn chỉ số ….., kim dài chỉ số……                        Bài 3:(1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.                             a. Hình bên có mấy hình vuông?            1 hình vuông                        3 hình vuông            2 hình vuông                        4 hình vuông                     b. Hình bên có mấy hình tam giác?                                                                                       3 hình tam giác                  5 hình tam giác.                                               4 hình tam giác                  6 hình tam giác. Bài 4: (2 điểm ) Đặt tính rồi tính:               35 +  4                          27 + 40                       57 –  25                    90 – 70   …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 5. (1 điểm) Tính:     52 + 0 + 2  = ………..                                67 –  4 – 1  = ………    50 – 40 + 10  = ……….                              35 + 10 – 5  =……… Bài 6:  (1 điểm ) Xếp các số : 15, 70, 43, 9 theo thứ tự:
  4.       a. Từ bé đến lớn:…………………………………………..     b. Từ lớn đến bé:………………………………………….  Bài 7 .  (1 điểm)  Điền dấu  >, 
  5. Bài 2: ( 1 điểm ) a. Khoanh đúng chữ C: 0,5 điểm.                                 b. Điền đúng số 7, 12: 0,5 điểm. Bài 3:(1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S. a.  Điền Đ vào đáp án: 1 hình vuông      Điền S vào đáp án: còn lại thì được: 0,5 điểm.                                      b.  Điền Đ vào đáp án: 4 hình tam giác.      Điền S vào các đáp án: còn lại thì được: 0,5 điểm.                                      Bài 4: (2 điểm ) Đặt tính rồi tính:        Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm. Bài 5. (1 điểm) Tính:      Mỗi phép tính đúng: 0,25 điểm. Bài 6:  (1 điểm ) Xếp các số : 16, 80, 43, 9 theo thứ tự:      a. Xếp đúng: 9, 16, 43, 80; được 0,5 điểm.      b. Xếp đúng: 80, 43, 16, 9; được 0,5 điểm.  Bài 7 .  (1 điểm)  Điền dấu  >, 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2