Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Pham Hang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.647
lượt xem
145
download

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2008-2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa

  1. Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi chän  HäC SINH GIáI TØNH                thanh ho¸ Năm học: 2008-2009 Môn thi: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP : 12 - THPT Số báo Ngày thi: 28/03/2009 danh Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này có 05 câu, gồm 01 trang. Câu 1 : ( 4,0 điểm ) Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa các vùng núi : Đông Bắc và Tây Bắc ;BắcTrường Sơn và NamTrường Sơn . Câu 2 : ( 4,5 điểm ) Cho bảng số liệu : SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA 1990 1995 2000 2006 Năm Sản phẩm Than ( triệu tấn ) 4,6 8,4 11,6 38,9 Dầu thô 2,7 7,6 16,3 17,2 ( triệu tấn ) Điện ( tỉ kWh) 8,8 14,7 26,7 59,1 a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta, thời gian từ 1990 – 2006. b) Từ biểu đồ đã vẽ và kiến thức đã học hãy rút ra những nhận xét cần thiết và giải thích . Câu 3 : ( 4,0 điểm ) Cho bảng số liệu : CÁC LOẠI TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2006 Các loại trang trại Cả nước Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long Tổng số 113730 14054 54425 Trang trại trồng cây 32611 1509 24425 hàng năm Trang trại trồng cây công 18206 8188 175 nghiệp lâu năm Trang trại chăn nuôi 16708 3003 1937 Trang trại nuôi trồng 34202 747 25147 thuỷ sản Trang trại thuộc các loại 12003 607 2741 khác a) Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long . b) Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2006 . Câu 4 : ( 5,5 điểm ) Du lịch là một trong những ngành dịch vụ quan trọng và có nhiều hứa hẹn ở nước ta . Anh ( chị ) hãy : a) Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú , đa dạng . b) Giải thích tại sao Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng lại là những trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước ta . Câu 5 : ( 2,0 điểm ) Hãy kể tên các đô thị trực thuộc trung ương của nước ta . Vai trò của các đô thị đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước ? .................................................................Hết.....................................................................
Đồng bộ tài khoản