intTypePromotion=3

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
546
lượt xem
137
download

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ I năm học 2009-2010 của Trường Trung cấp Tây Bắc. Đây là đề chính thức của sở giáo dục và đào tạo TP.HCM gồm 3 bộ đề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1

  1. Sở Giáo Dục và Đào Tạo ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tp.HCM Học kỳ I: Năm học 2009-2010 Trường Trung cấp Tây Bắc Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 ắp. HC Lần thi: (Đề thi chính) Thời gian: 90 phút -------//-------- ĐỀ SỐ 01: BÀI 1 (5 đ) Một Doanh nghiệp sản xuất có chi phí sản xuất phát sinh trong tháng như sau: 1/Mua NVL chính nhập kho 10.000.000 đ,thuế GTGT khấu trừ 5%,chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 200.000 đ, tiền mua chưa thanh toán. 2/ Xuất kho công cụ 2.000.000 đ cho phân xưởng sx, phân bổ 4 tháng trong năm. 3/ Xuất kho vật liệu cho sản xuất: - Vật liệu chính cho sản xuất : 15.000.000 đ -Vật liệu phụ: + cho trực tiếp sản xuất: 300.000 đ + cho quản lý phân xưởng : 100.000 đ 4/Chi tiền mặt trả lương đợt 1 cho công nhân 10.000.000đ. 5/Phải trả tiền bảo trì máy SX 800.000 đ và thuế giá trị gia tăng khấu trừ 80.000 đ. 6/ Mua Vật liệu đem về sản xuất trực tiếp: Vật liệu chính 8.000.000 đ , Vật liệu phụ 200.000 đồng, thuế GTGT 10% chưa trả tiền. 7/ Cuối tháng tính lương phải trả: -Cho nhân viên quản lý phân xưởng :8.000.000 đ. -Cho công nhân trực tiếp sản xuất : 20.000.000 đ. 8/Trích BHXH ,KPCĐ,BHYT,BHTN theo đúng chế độ qui định hiện hành. 9/Nhận hóa đơn thanh toán Tiền điện nước, điện thoại ,Fax 12.000.000 đ và thuế GTGT khấu trừ 10%. 10/Chi tiền mặt trả hóa đơn tiếp khách của phân xưởng 3.000.000đ và thuế GTGT 10%. 11/ Kiểm kê, nhập kho vật chính thừa 2.000.000 đ, phế liệu thu hồi 200.000 đ.
  2. 12/Nhập kho 100 sản phẩm, sản phẩm dở dang tính theo giá trị Nguyên vật liệu trực tiếp ,SPDD đầu kỳ 2.000.000 đ, cuối kỳ 1.500.000 đ. Yêu cầu: Đinh khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá thành đơn vị sản phẩm. BÀI 2: (5 điểm) Tại 1 doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Cuối kỳ kế toán tính các khoản thuế phải nộp: 1/Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa bán ra 10.000.000 đ, thuế GTGT của Doanh thu hoạt động Tài chính 500.000 đ. 2/Thuế khai thác tài nguyên 3.000.000 đ 3/Thuế thu nhập của Công nhân viên 800.000 đ. 4/Thuế thu nhập Doanh nghiệp 700.000 đ 5/ Thuế Môn Bài 600.000 đ phân bổ vào chi phí 6 tháng .Tháng sau Công ty rút tiền gửi ngân hàng nộp hết các loại thuế từ nghiệp vụ 1 đến nghiệp vụ 5. 6/Nhập khẩu lô hàng trị gíá 1.000 USD, thuế suất 3%/trị giá hàng nhập, thuế GTGT tính 10%, tiền mua chưa trả,Tỷ giá giao dịch thực tế 16.000 VND/USD. 7/ Xuất khẩu lô hàng, Giá bán 2.000USD chưa thu tiền, Thuế xuất khẩu 2%/trị giá hàng xuất khẩu,Tỷ giá giao dịch thực tế 16.000 VND/USD. 8/Chi tiền mặt trả hết thuế xuất,nhập khẩu,Thuế GTGT hàng nhập khẩu. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. -----------------//Hết//---------------- (Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản, các tài liệu khác không được sử dụng. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Phòng Đào Tạo Duyệt Trưởng Khoa Duyệt Giáo viên ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản