intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kết thúc học phần môn Kiểm toán căn bản năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Khải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên "Đề thi kết thúc học phần môn Kiểm toán căn bản năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM", luyện tập giải đề giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp trả lời câu hỏi, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn Kiểm toán căn bản năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN MÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢN (số câu trong đề thi: 4) Thời gian làm bài: 75 phút Họ và tên : …………………………………….. MSSV: ………………………….. NỘI DUNG ĐỀ THI Câu 1 Đối với mỗi phát biểu sau đây, Anh/ chị hãy cho biết đúng hay sai. Giải thích. (2 điểm) 1. Kiểm toán viên là người chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm cả sự trình bày hợp lý. 2. Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần nghĩa là báo cáo tài chính được kiểm toán không còn sai sót. 3. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là nhằm đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. 4. Kiểm toán viên phải đánh giá tất cả các gian lận và nhầm lẫn xảy ra tại đơn vị được kiểm toán. Câu 2 Tại công ty Thịnh Phát có các thủ tục kiểm soát sau đây: a. Yêu cầu mua hàng hóa và dịch vụ phải được phê chuẩn của cấp có thẩm quyền trước khi mua. b. Ít nhất là hàng tháng công ty tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu với sổ kho và sổ sách kế toán. Bất kỳ chênh lệch nào cũng phải được điều tra kỹ càng. Yêu cầu: 1. Anh/ chị hãy cho biết các thủ tục kiểm soát trên nhằm hạn chế sai phạm nào trong hoạt động của công ty. (1 điểm) 2. Anh/ chị hãy thiết kế một thử nghiệm kiểm soát tương ứng với mỗi thủ tục kiểm soát để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các thủ tục đó. (1 điểm) Câu 3 a) Nêu khái niệm trọng yếu. (0,5 điểm) b) Kiểm toán viên vận dụng khái niệm trọng yếu trong cả giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán. Hãy giải thích. (1,5 điểm) c) Trong quá trình kiểm toán tại công ty ABC, kiểm toán viên ghi nhận các thông tin sau: Công ty ABC kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bao gồm: sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và mở nhiều chuỗi kinh doanh trang sức đá quý với giá trị cao. Cán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và gốm sứ được tập trung ở nhiều kho khác nhau để phục vụ cho việc vận phân phối khắp các địa bàn các tỉnh miền Nam. Trong nhiều năm qua, phần lớn doanh số từ các mặt hàng này là nhờ xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Giám đốc phụ trách kinh doanh cho biết: “Trong năm qua, thị trường nội địa của chúng tôi phát triển rất tốt, riêng thị trường châu Âu bị ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế nên các đối tác gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp để đẩy mạnh doanh số từ các thị trường này”. Yêu cầu: Hãy cho biết các thông tin trên sẽ giúp kiểm toán viên nhận định về các rủi ro tiềm tàng nào, đồng thời cần lưu ý điều gì khi lập kế hoach kiểm toán. (2 điểm) 1
  2. Câu 4 a) Dựa vào các điều kiện theo quy định của chuẩn mực kiểm toán hiện hành, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa “ý kiến kiểm toán trái ngược” và ý kiến “từ chối cho ý kiến”. (1 điểm) b) Dưới đây là 2 tình huống độc lập Tình huống 1: Công ty Thuận Thiên luôn sử dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá hàng tồn kho của mình. Trong niên độ hiện hành, công ty đã thay đổi phương pháp này thành phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) và đã công bố thông tin có liên quan theo yêu cầu của chuẩn mực VAS 29- Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Tình huống 2: Ở năm hiện hành, công ty không trích khấu hao tài sản cố định vì cho rằng công ty đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Yêu cầu: Cho biết trong mỗi tình huống trên kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán theo loại ý kiến nào. Giải thích. (1 điểm) ----------------------Hết---------------------- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2