intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính là ai? Kiểm toán báo cáo tài chính hướng đến những mục tiêu nào? Kết quả của kiểm toán báo cáo là gì?... Để giải đáp cho những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tìm hiểu một số tư liệu về Kiểm toán báo cáo tài chính được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây như: Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chínhQuy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhấtNội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt NamLý thuyết chung về kiểm toán tài chính và quy trình kiểm toán tài chínhKiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp - Những thủ tục cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là nhưng tư liệu hữu ích giúp cho doanh nghiệp được kiểm toán có cơ hội nhìn nhận rõ nét những tồn tại, sai sót trong quá trình kiểm toán để tìm ra phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, đồng thời nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 12 Kiểm toán báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2233 lượt tải   Download

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính làm những gì? Quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tóm lược tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính – một loại hình kiểm toán phổ biến nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p lanwangji 14-02-2020 95 3   Download

 • Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p lanwangji 14-02-2020 54 6   Download

 • Để phục vụ cho mục tiêu quản lý của các đơn vị, các nhà đầu tư, các nhà quản lý... thì các đơn vị cần có được những thông tin tài chính chính xác và kịp thời để đưa ra được các quyết định kinh tế của mình. Những thông tin này cần được đảm bảo ở một mức độ tin cậy cao, đảm bảo tính trung thực và khách quan.

  doc3p lanwangji 14-02-2020 41 4   Download

 • Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.

  doc28p lanwangji 14-02-2020 47 3   Download

 • Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua đó, tạo cơ sở cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế. Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (đơn vị kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này.

  doc5p lanwangji 14-02-2020 51 1   Download

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Thước đo để đánh giá kiểm toán BCTC là hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán. Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

  doc6p lanwangji 14-02-2020 73 2   Download

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là ai? Quy trình cũng như các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Tất cả câu hỏi của các bạn được giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p lanwangji 14-02-2020 81 3   Download

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

  doc8p lanwangji 14-02-2020 61 2   Download

 • Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên (KTV) sử dụng các kỹ thuật và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán làm cơ sở hình thành nên ý kiến kiểm toán. Một trong những kỹ thuật đó hiện nay là sử dụng thủ tục phân tích cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). Bài viết bàn về nội dung, trình tự, điều kiện vận dụng khi thực hiện thủ tục phân tích cơ bản trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp hiện nay.

  doc7p lanwangji 14-02-2020 45 2   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.

  doc45p lanwangji 14-02-2020 41 0   Download

 • Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có số hiệu từ nhóm 100 đến nhóm 700 được áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.

  doc23p lanwangji 14-02-2020 47 2   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ hoặc kiểm toán một yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính riêng lẻ hoặc yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể này có thể được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung hoặc theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.

  doc21p lanwangji 14-02-2020 32 2   Download

ADSENSE

strTagCode=kiem-toan-bao-cao-tai-chinh

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2