Đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

5
5.988
lượt xem
2.610
download

Đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4 giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn tập cho kì thi học kì 1, phát triển các kỹ năng giải toán học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4

  1. PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ THI KHẢO SÁT CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2009- 2010 MÔN: TOÁN – LỚP 4 NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN THI HƯƠNG Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ ) a, 68257 + 17629 c, 3954 x 254 b, 95832 – 47106 d, 130050 : 425 Câu 2: Tính: ( 2 đ ) 3 1 5 6 1 3 a, + x b, ( − ) : 4 2 4 5 2 4 Câu 3: Tìm x: ( 2 đ) 6 2 5 12 a, :x= b, x + = 5 3 7 14 Câu 4: ( 3 đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 24m và chiều rộng bằng 5 chiều dài. a, Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn ? b, Tính diện tích mảnh vườn ? Câu 5: (1 đ) Viết thêm 5 số hạng vào mỗi dãy số sau: 3 + 6 + 12 + 24 +..... **************************
  2. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2009- 2010 Câu Đáp án Biểuđiể m 1 2 a, 85886 c, 10043166 b, 48726 d, 306 ( HS đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được: 0,5 đ) 2 2 3 1 5 + x 6 1 3 a, b, ( − ) : 4 2 4 5 2 4 3 5 7 3 = + = : 4 8 10 4 44 28 = = 32 30 ( Mỗi phép tính đúng được 1 đ ) 6 2 5 12 2 a, :x= b, x + = 3 5 3 7 14 6 2 12 5 x= : x = − 5 3 14 7 18 2 x= x = 10 14 ( Mỗi phép tính đúng được 1 đ ) 3 4 0,25 Tóm tắt: Chiều dài: Chiều rộng: a, Tính chiều dài, chiều rộng? b, Tính diện tích? Giải: 0,5 Hiệu số phần bằng nhau: 5 – 2 = 3 ( phần) 0,5 a, Chiều dài mảnh vườn: 24 : 3 x 5 = 40 ( m) 0,5 Chiều rộng mảnh vườn: 40 – 24 = 26 (m) 0,5 b, Diện tích mảnh vườn: 40 x 16 = 640 ( m2 ) Đáp số: a, Chiều dài: 40 m 0,25 Chiều rộng: 16 m b, 640 m2 5 1 5 số tiếp liền theo là: 48; 96; 192; 384; 768. ( Điền đúng mỗi số được 0,2 đ )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản