Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3

Chia sẻ: Phamviet Quyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.034
lượt xem
118
download

Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần trắc nghiệm: (10điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Giá trị của biểu thức: 156 - ( 72 + 6 ) X 2 là: A. 180 B. 156 C. 96 D. 0 2/ 8dm5cm = ............cm . Số điền vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3

  1. Lớp 3 I. Phần trắc nghiệm: (10điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Giá trị của biểu thức: 156 - ( 72 + 6 ) X 2 là: A. 180 B. 156 C. 96 D. 0 2/ 8dm5cm = ............cm . Số điền vào chỗ chấm là: A. 85 B. 803 C. 805 D. 83 3/ Số 8 là giá trị của biểu thức: A. 24 : 4 + 2 X 2 B. 24 : ( 4 + 2 ) X 2 C. ( 24 : 4 + 2 ) X 2 D. 24 : ( 4 + 2 X 2 ) 4/ 4 + 4 + ..........+ 4 - 2 X 2 X 2 = ............. 11 chữ số 4 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 4 B. 36 C. 7 D. 38 5/ 25 X 3 + 47 X 3 + 3 X ........ = 300 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 28 B. 100 C. 75 D. 53 6/ Tìm x biết : x : 6 = 15 ( dư 1 ) A. x = 90 B. x = 91 C. x = 89 D. x = 27 7/ Một hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 48m B. 24m C. 80m D. 160m 8/ Có 30kg gạo đựng đều trong 6 túi. Hỏi 25kg gạo đựng trong mấy túi như t hế ? Đáp số đúng là: A. 6 túi B. 10 túi C. 5 túi D. 8 túi 9/ Cho dãy số: 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; ............. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 12 B. 13 C. 14 D. 18 10/ Hình vẽ bên có: A. 2 góc tù và 2 góc nhọn B. 2 góc tù ; 2 góc vuông và 3 góc nhọn. C. 1 góc tù ; 2 góc vuông và 3 góc nhọn D. 2góc tù ; 3 góc vuông và 3 góc nhọn II. Phần tự luận: (10điểm) 1/ Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất: a/ 700 X 65 + 700 X 28 + 6 X 700 + 700 b/ 1 + 2 + 3 + 4 + .................+ 50 2/ Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 7 , thương là 9 và số dư là số dư lớn nhất. 1 3/ Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 lít. Nếu lấy số dầu ở thùng thứ 7 1 nhất và số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít 8 dầu ?
  2. ĐÁP ÁN TOÁN - LỚP 3 I. Phần trắc nghiệm: 10 điểm - Mỗi câu đúng 1 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D A B B A B A C D D II. Phần tự luận: 10 điểm Câu1: Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm ) a/ ( 2 điểm ) ........... = 700 X ( 65 + 28 + 6 + 1 ) = 700 X 100 = 70000 b/ ( 2 điểm ) ........... = ( 1 + 50 ) + ( 2 + 49 ) + ( 3 + 48 ) + ............ + ( 25 +26 ) 25 cặp số = 51 + 51 + 51 +...............+ 51 = 51 X 25 = 1275 25 số hạng **** [ Thực hiện được cách tính nhanh và đúng kết quả: Cho điểm tối đa. Đúng kết quả,nhưng không thực hiện được cách tính nhanh: Cho mỗi kết quả đúng 0,5điểm] Câu 2: 2 điểm Bài giải: - Số dư là số dư lớn nhất, nhưng phải bé hơn số chia là 7. Do đó số dư là 6 (1điểm) - Số bị chia là: 9 X 7 + 6 = 69 (1điểm) ( kết quả đúng, nhưng thiếu lập luận về số dư , cho 1 điểm toàn bài.) Câu 3: 4 điểm. Bài giải: 1 số dầu ở thùng thứ nhất bằng: ( 1điểm ) 7 42 : 7 = 6 (lít) 1 số dầu ở thùng thứ hai bằng: ( 1,5điểm ) 8 12 - 6 = 6 (lít) Số lít dầu ở thùng thứ hai là: ( 1điểm ) 6 X 8 = 48 (lít) ĐS: 48 lít ( 0,5điểm ) ***[ Nếu HS làm bài theo cách khác, nhưng hợp lí và đúng kết quả thì cho điểm tối đa]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản