intTypePromotion=3

Đề Thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Chia sẻ: Ha Gia Bao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
10
download

Đề Thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề Thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình văn 9

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

  1. Thứ………….,  ngày …  tháng …  năm 20…… Trường Tiểu học Long An A ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Họ.                                                  và Tên:…………………………………. Môn: Toán …………… Lớp: 5 ĐiểmNhận xét Thời gian: 40 Phút Năm học: 2017 – 2018        ĐỀ BÀI I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm) 5 5 5           A. 5 đơn vị               B.                 C.                D.  10 100 1000 3 Câu 2: Hỗn số    2       được viết dưới dạng phân số là: (0,5 điểm) 5 21 25 13 13          A.                         B.                          C.                       D. 5 10 10 5 Câu 3:           5840g = ……... kg (0,5 điểm)          A. 58,4kg                 B. 5,84kg                  C. 0,584kg            D. 0,0584kg Câu 4: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (0,5 điểm)          A. 10 phút                B. 20 phút                C. 30 phút              D. 40 phút Câu 5: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện  tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: (0.5  điểm)         A. 150%                    B. 15%                      C. 1500%             D. 105% Câu 6: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (0,5 điểm)         A. 150 m3                  B. 125 m3                  C. 100 m3              D. 25 m3    II. Phần tự luận:  (7 điểm) Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)             258, 45 + 43, 58                                       96, 54 – 35, 079        ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..                        29,5 x 3, 46                                                             2,852 : 2,3 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 8 Tìm y ( 2 điểm) a, y : 10 + y x 3,9 = 4,8                                           b, y x 2,5 + y x 7,5 = 12,8 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ . Quãng  đường AB dài 120km. Vận tốc của xe máy là bao nhiêu km/ giờ (2 điểm) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………............................................... ………………………………………………………………………………………………… 3 Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta  4 trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính: a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)
  3. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………............................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................                              ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN. I. Phần trắc nghiệm. Câu 1 2 3 4 5 6 Ý đúng B D B D A B 0,5   0,5  0,5   0,5  0,5  0,5  Điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm II. Phần tự luận. Câu 7:  (2 điểm)            258, 45                    96, 54                      29,5                     2,852    2,3       +     43, 58               –  35, 079                x   3,46                     055       12,4            302,03                                                    1770                       092                                                                                                                  1180                           00                                                                         885                                                                       102,07 Câu 8 Tìm y (2 điểm).  a , y : 10 + y x 3,9 = 4,8                                b,  y x 2,5 + y x 7,5 = 112,8       y x 0,1 + y x 3,9 = 4,8                                    y x (2,5 + 7,5 )   = 12,8                                             y x (0,1 + 3,9)    = 4,8                                     y  x      10           = 12,8        y x   4 = 4, 8                                                                 y            = 12,8 : 10               y = 4,8 : 4                                                             y            =  1,28
  4.               y = 1,2 Câu 9:  (2 điểm) Bài giải    Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:      10 giờ  – 7 giờ 30 phút = 2giờ 30 phút = 2,5 giờ      Vận tốc  của xe máy là:                   120 : 2,5 = 48 (km/giờ)                                  Đáp số: 48 km/giờ Câu 10: (1 điểm) Bài giải           Chiều rộng của thửa ruộng là: 3                   120 x   = 90 (m) 4 a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:                    120 x 90 = 10800 (m2) b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) =  16,2 (tạ) Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản