intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sau đây để biết được cấu trúc đề thi giữa học kì 1 cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi giữa học kì 1. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

  1. SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM                      Ề KI Ñ ỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021­2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ                      MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Th ời gian  : 45 phút Mã đề: 601 Họ và tên học sinh..........................................................Lớp............. I. Trắc nghiệm: Học sinh  hãy khoanh tròn vào đáp án đúng (7 điểm) Câu 1: Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nào dưới đây? A. Trọng nam khinh nữ.  B. Dĩ hòa vi quý. C. Ngại khó ngại khổ.  D. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn Câu 2: Nhận định nào dưới đây thể hiện sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất? A. Chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng. B. Lượng biến đổi từ từ, chất biến đổi nhanh chóng C. Cả lượng và chất cùng biến đổi từ từ. D. Cả lượng và chất cùng biến đổi nhanh chóng. Câu 3: Câu tục ngữ: “ Có công mài sắt có ngày nên kim, tích tiểu thành đại” thể hiện:     A: Sự biến đổi lượng dẫn đến sự biến đổi về chất B: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập    C: Sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng D: Sự tác động của con người vào giới tự nhiên Câu 4: Sự đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có đối kháng giai cấp.  Triết học gọi là A. khuynh hướng phát triển tất yếu của xã hội. B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập. C. mối liên hệ giữa các giai cấp trong xã hội. D. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Câu 5: Theo quan điểm của Triết học, kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu  thuẫn làm cho A. cái chủ quan thay thế cái khách quan. B. sự vật, hiện tượng giữ nguyên trạng thái. C. cái mới ra đời thay thế cái cũ. D. sự vật, hiện tượng bị tiêu vong. Câu 6: Trong cuộc sống hàng ngày, khi xuất hiện một mâu thuẫn trong nhận thức, chúng ta cần làm  gì? A. Bỏ qua để đỡ mất công tìm hiểu mâu thuẫn. B. Khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu về cách giải quyết mâu thuẫn. C. Phân tích để phân biệt đúng, sai, nâng cao nhận thức. D. Hoảng sợ, nhờ người khác giải quyết mâu thuẫn giúp. Câu 7: Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại, phát triển tự nhiên của sự vật, trong   triết học gọi là phủ định  A. chủ quan.  B. siêu hình.  C. biện chứng.  D. khách quan. Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phản ánh quan điểm của thế giới quan duy vật?  A. Cha mẹ sinh con trời sinh tính.  B. Có thực mới vực được đạo;   C. Có bột mới gột nên hồ.   D. Trăm hay không bằng tay quen; Câu 9: Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” thể hiện A. quan điểm duy vật.   B. quan điểm biện chứng. C. quan điểm duy tâm.  D. quan điểm siêu hình. Câu 10: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng  được gọi là   A. điểm giới hạn               B. độ                      C. điểm nút. D. sự biến đổi. Câu 11: Việc làm nào sau đây không phải là biểu hiện của phủ định biện chứng? A. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. B. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hòa nhập chứ không hòa tan. C. Bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc. D. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa cũ để xây dựng nền văn hóa mới hiện đại. Câu 12. Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?
  2. A. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, nhằm phát huy cái tốt khắc phục  cái xấu. B. Phê bình là đánh giá khuyết điểm của bản thân, nhằm khắc phục cái xấu C. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm của người khác để họ sữa chữa cho tốt D. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh của bản thân Câu 13. Hãy chọn thứ tự phát triển các loại hình thế giới quan dưới đây cho đúng.    A. Tôn giáo → Triết học → huyền thoại. B. Huyền thoại → tôn giáo → Triết học.   C. Triết học → tôn giáo →huyền thoại. D. Huyền thoại → Triết học → tôn giáo. Câu 14: Một trong những nội dung cơ bản của phương pháp luận biện chứng là xem xét các sự vật và  hiện tượng trong trạng thái   A. vận động.  B. đứng im  C. không vận động.  D. không phát triển. Câu 15: Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?  A. Góp gió thành bão  B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ  C. Tre già măng mọc  D. Đánh bùn sang ao Câu 16: Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?  A. Đánh bùn sang ao .  B. Tre già măng mọc  C. Rút dây động rừng  D. Nước chảy  đá mòn. Câu 17: Sự vận động và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào?       A. Có vận động thì không có phát triển. B. Có vận động là phải có phát triển.       C. Có vận động thì mới có phát triển. D. Có vận động sẽ có phát triển. Câu 18: Nguyên nhân tạo nên sự suy thoái hay tiến bộ của nền đạo đức xã hội theo quan điểm  của Triết học là sự đấu tranh giữa A. pháp luật và đạo đức.  B. phong tục và tập quán. C. cái thiện và cái ác.   D. cái được và cái mất. Câu 19: Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay  thế bằng sự vật, hiện tượng mới là kết quả A. bài trừ nhau. B. xung đột, tiêu diệt nhau. C. đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. thống nhất giữa các mặt đối lập. Câu 20: Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, mâu thuẫn tạo thành bởi hai mặt đối lập vừa  thống nhất, vừa đấu tranh với nhau ở A. Trong cùng một chỉnh thể. B. Các sự vật, hiện tượng khác nhau. C. Hai sự vật, hiện tượng đối lập. D. Bất kì sự vật hiện tượng nào. II. Tự luận: (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm).Bố bạn N không cho con chơi với bạn H cùng làng vì cho rằng bố bạn H  nghiện ma túy thì sau này bạn H cũng nghiện ma túy, nếu chơi vói bạn H, N cũng bị lôi kéo vào  con đường nghiện ngập. Hỏi: a. Theo em, quan niệm của bố bạn N thể hiện phương pháp luận nào?  b. Nếu là N, em sẽ thuyết phục bố của mình như thế nào để bố có cách nhìn nhận khác và  cho mình tiếp tục chơi với bạn H? Câu 2: : (1,5 điểm). Cho hình chữ nhật chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm, người ta có thể tăng hoặc  giảm chiều rộng theo hai phía để giải thích sự biến đổi của hình học. a. Lượng thay đổi của hình chữ nhật như thế nào? b. Chất mới của hình chữ nhật là gì? c. Xác định độ, điểm nút? .................................HẾT...............................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2