intTypePromotion=1

Đề thi - Kỹ thuật Vi xử lý

Chia sẻ: Ptit Ptit | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
643
lượt xem
199
download

Đề thi - Kỹ thuật Vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên môn kỹ thuật viễn thông - Đề thi - Kỹ thuật Vi xử lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi - Kỹ thuật Vi xử lý

  1. ĐỀ SỐ 01 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV AX,BX ; MOV CL,[DI] + 9A24H Câu 2: Phân tích chu kỳ lệnh từ đó xác định ra các thành phần cơ bản của bộ vi xử lý. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 9FH, cổng PA :ra, cổng PB:ra; cổng PCh : vào; cổng PCL: vào. Lập trình nếu chân PC7có tín hiệu thì lấy dữ liệu của cổng PCL đưa ra cổng PA, nếu chân PC4 có tín hiệu lấy dữ liệu của cổng PCL đưa ra cổng PB. Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 02 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV CX ,[BX] + B5H ; MOV CH,AH Câu 2: Phân tích, trình bày các chân tín hiệu cần thiết liên quan đến nhau khi bộ vi xử lý 8088 thực hiện 1 lện ghi dữ liệu. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 9FH, cổng PA :vào, cổng PB:ra; cổng PCh : vào; cổng PCL: vào. Lập trình nếu dữ liệu ở cổng PCH có tín hiệu thì lấy dữ liệu của cổng PCL đưa ra cổng PB, ngược lại lấy dữ liệu ở cổng PA trừ đi dữ liệu của cổng PCL rồi đưa ra cổng PB. Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 03 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV DX,CX ; MOV [SI] + 28H ,AL Câu 2: Phân tích, so sánh đặc điểm của kiến trúc song song và kiên trúc đồng vi xử lý. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 9FH, cổng PA :ra, cổng PB:vào; cổng PCh : vào; cổng PCL: vào. Lập trình nếu dữ liệu ở cổng PB < 100 thì lấy dữ liệu của cổng PCL đưa ra cổng PA, ngược lại lấy dữ liệu ở cổng PCH đưa ra cổng PB. Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu
  2. ĐỀ SỐ 04 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV CX,[DI] +5FH ; MOV DH,DL Câu 2: Phân tích trạng thái của các chân tín ở các chu kỳ khi thực hiện 1 lệnh đọc dữ liệu. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 9FH, cổng PA :vào, cổng PB:vào; cổng PCh : vào; cổng PCL: ra. Lập trình nếu dữ liệu ở cổng PCH < 10 thì lấy 4 bit phần thấp ở dữ liệu của cổng PA đưa ra cổng PCL , ngược lại thì lấy 4 bit phần cao ở dữ liệu của cổng PB đưa ra cổng PCL Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa các chân tín hiệu trong sơ đồ phối ghép 8284 với bộ vi xử lý. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 7BH, cổng PA :ra, cổng PB:vào; cổng PCh : vào; cổng PCL: vào. Lập trình nếu bit 0 và bít 7 của cổng PB đều có tín hiệu thì lấy dữ liệu của cổng PC rồi thực hiện 30 lần công việc : giảm giá trị đi 2 đơn vị rồi đưa ra cổng PA. Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm bộ môn Câu 1: Mã hóa các lệnh sau : MOV CX,[BX] + 43DAH ; MOV DH,DL Câu 2: Phân tích các thông số trong công thức MIPS để xác định ra thông số nào là quan trọng nhất. Câu 3: Địa chỉ cơ sở của 8255A là 9EH, cổng PA :vào, cổng PB:ra; cổng PCh : vào; cổng PCL: vào. Lập trình nếu bit 7 và bít 6 của cổng PC có tín hiệu thì lấy dữ liệu của cổng PA thực hiện phép AND với dữ liệu lấy ở cổng PCL, kết quả đưa ra cổng PB.
  3. Thời gian làm bài : 60 phút Không được sử dụng tài liệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2