Đề thi môn: nhập môn phương pháp tính

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
463
lượt xem
155
download

Đề thi môn: nhập môn phương pháp tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: nhập môn phương pháp tính

  1. Ks8 l-t #,qury 'IP. oE rm rnAu uqc: trlHAp MoN PHUdNG PHAP TINH Truong Dai hqc Su pham Hd Chi Minh Thdi gian : 90' - (Sinh vi6n duoc phdp stt dqng tAi li€u) - 2006-2007 Ldp cil nhan Vat l!7 ll = 0 bXng phtfcing 4. Tim nghiQm gdn - dring cfra phuong trinh: sin(x) phdp e-x Newton v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản