intTypePromotion=3

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 8

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
6
download

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 8

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Phát triển PM HĐT với UML.Hệ: Đại học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 08 Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh………………………………. Câu 1(1.5 điểm) Khái niệm và vai trò của Use Case, nêu cách xác đ ịnh đúng, đ ầy đ ủ danh sách các Use Case , những chức năng, nhiệm vụ mà hệ thống cần thực thi. Câu 2(1.5 điểm) Trình bày kỹ thuật tìm kiếm đối tượng trong biểu đồ tương tác, nêu vai trò c ủa bi ểu đ ồ trình t ự và biểu đồ cộng tác. Câu 3 (2 điểm) Phát biểu bài toán “Quản lý thư viện”, xác định các yêu và xây dựng biểu đồ ca sử d ụng cho h ệ thống này. Câu 4 (1 điểm) Xây dựng kịch bản cho ca sử dụng “Tìm kiếm”, “Mượn sách” trong hệ thống quản lý thư viện. Câu 5 (2 điểm) Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho ca sử dụng “Tìm ki ếm”, “m ượn sách” trong h ệ th ống “Quản lý thư viện”. Câu 6 (2 điểm) Xác định các lớp và thiết lập biểu đồ lớp cho hệ thống “Quản lý thư viện”. ……………………..Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản