intTypePromotion=3

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 9

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
8
download

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 9

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Phát triển PM HĐT với UML.Hệ: Đại học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 09 Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh………………………………. Câu 1(1.5 điểm) Trình bày khái niệm tác nhân (Actor), nêu vai trò của tác nhân trong h ệ th ống. Nêu cách xác đ ịnh đúng, đầy đủ danh sách các tác nhân ngoài, những người có liên quan đến hệ thống. Câu 2(1.5 điểm) Trình bày khái niệm và cách biểu diễn trong UML c ủa các lo ại lớp trong bi ểu đ ồ l ớp, nêu cách tìm kiếm thuộc tính và các thao tác trên lớp. Câu 3 (2 điểm) Phát biểu bài toán “Xây dựng hệ thống rút ti ền tự động ATM (Automatic Teller Machine)”, xác định các yêu và xây dựng biểu đồ ca sử dụng cho hệ thống này. Câu 4 (1 điểm) Xây dựng kịch bản cho ca sử dụng “Rút tiền”, “Chuyển tiền”, “Xem số dư tài kho ản” c ủa hệ thống ATM. Câu 5 (2 điểm) Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho ca sử dụng “Rút ti ền”, “Chuy ển ti ền” và “Xem s ố d ư tài khoản” của hệ thống ATM. Câu 6 (2 điểm) Xây dựng mô hình khái niệm cho “Hệ thống rút tiền tự động ATM (Automatic Teller Machine)”. ……………………..Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản