intTypePromotion=1

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 12

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 12', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 12

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Phát triển PM HĐT với UML.Hệ: Đại học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 12 Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh………………………………. Câu 1(1.5 điểm) Có bao nhiêu loại biểu đồ trong UML, nêu tóm tắt nhiệm vụ của các biểu đồ. Câu 2(1.5 điểm) Trình bày khái niệm tác nhân (Actor), nêu vai trò của tác nhân trong h ệ th ống. Nêu cách xác đ ịnh đúng, đầy đủ danh sách các tác nhân ngoài, những người có liên quan đến hệ thống. Câu 3 (2 điểm) Phát biểu bài toán “Quản lý bán hàng qua m ạng”, xác định các yêu c ầu và xây d ựng bi ểu đ ồ ca sử dụng cho hệ thống này. Câu 4 (1 điểm) Xây dựng kịch bản cho ca sử dụng “Thanh toán”, “mua hàng”, “Tìm ki ếm” trong h ệ th ống “Quản lý bán hàng qua mạng”. Câu 5 (2 điểm) Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho ca sử dụng “Thanh toán”, “mua hàng”, “tìm ki ếm” trong hệ thống “Quản lý bán hàng qua mạng”. Câu 6 (2 điểm) Xây dựng mô hình khái niệm cho hệ thống “Quản lý bán hàng qua mạng”. ……………………..Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản