intTypePromotion=3

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 11

Chia sẻ: Nguyen Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 11', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Phát triển PM HĐT với UML - đề 11

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn thi: Phát triển PM HĐT với UML.Hệ: Đại học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 11 Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh………………………………. Câu 1(1.5 điểm) Trình bày các đặc trưng cơ bản của hai cách ti ếp c ận h ướng ch ức năng và h ướng đ ối t ượng trong phát triển phần mềm. Nêu những ưu điểm chính của cách tiếp cận hướng đối tượng. Câu 2(1.5 điểm) Vai trò và mục đích của mô hình hoá trong quá trình phát triển phần mềm. Câu 3 (2 điểm) Phát biểu bài toán “Quản lý bán hàng”, xác định các yêu c ầu và xây dựng bi ểu đồ ca sử d ụng cho hệ thống này. Câu 4 (1 điểm) Xây dựng kịch bản cho ca sử dụng “Đăng nhập hệ thống”, “Thu bằng séc”, “Thêm NSD” trong hệ thống “Quản lý bán hàng”. Câu 5 (2 điểm) Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho ca sử dụng “Đăng nh ập h ệ th ống”, “Thu b ằng séc”, “Thêm NSD” trong hệ thống “Quản lý bán hàng”. Câu 6 (2 điểm) Xây dựng mô hình khái niệm cho hệ thống “Quản lý Bán hàng”. ……………………..Hết…………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản