intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn Quản trị học - Đề 15

Chia sẻ: Nhan Nhan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.370
lượt xem
813
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ cơ bản của quản trị là "thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau Trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định". Đề thi môn Quản trị học - Đề 15 sẽ giúp bạn hoàn thành việc học và nâng cao kỹ năng làm bài một cách tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Quản trị học - Đề 15

  1. 1. Tại sao các tổ chức Mỹ áp dụng chế độ “Cá nhân quyết định và chịu trách nhiệm"? A. Vì người Mỹ thường ít sợ trách nhiệm B. Vì tập quán của người Mỹ xC. Vì họ coi trọng yếu tố cá nhân trong tập thể D. Để gắn chặt giữa quyền hạn và trách nhiệm 2. Vì sao các tổ chức người Nhật (và cả các tổ chức Việt Nam) thường đề bạt cán bộ chậm? A. Vì tập quán người Nhật (và Việt Nam) xB. Vì để đảm bảo sự chắc chắn C. Vì họ (và cả Việt Nam) thừa cán bộ D. Vì họ (và cả VN) tuyển dụng nhân viên làm việc suốt đời nên không cần đề bạt nhanh 3. Phát biểu nào sau đây không đúng trong một tổ chức: A. Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng kỹ thuật càng giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao thì không đòi hỏi phải có kỹ năng về các chuyên môn nghiệp vụ cao hơn nhà quản trị cấp giữa và cơ sở B. Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng tư duy càng cần phải cao, tức nhà quản trị cấp cao nhất thiết phải có kỹ năng tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá cao hơn nhà quản trị cấp giữa và cơ sở C. Các nhà quản trị cấp cơ sở cần thiết phải có kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn cao hơn các nhà quản trị cấp cao và cấp giữa vì họ phải gắn liền với những công việc mang tính chuyên môn nghiệp vụ xD. Nhà quản trị cấp giữa cần có kỹ năng nhân sự cao hơn các nhà quản trị cấp cao và cấp cơ sở vì họ phải vừa tiếp xúc với cấp trên, vừa tiếp xúc với cấp dưới 4. Phát biểu sau đây về mô hình tổ chức là sai: A. Một Cty được sắp xếp gồm 4 phòng Tài vụ, Hành chánh-nhân sự, Kế hoạch-kinh doanh; Kỹ thuật, ta gọi đó là tổ chức theo chức năng B. Một Cty có Tổng Giám đốc Cty và các Giám đốc phụ trách riêng từng loại sản phẩm của công ty, ta gọi đó là tổ chức theo sản phẩm C. Một Cty có Tổng Giám đốc công ty và 03 Giám đốc phụ trách: bán hàng cho các đại lý, xuất khẩu hàng ra các nước, và bán hàng cho tiêu dùng lẻ trong nước, thì ta gọi đó là tổ chức theo khách hàng xD. Một Cty có các mạng lưới đại lý ở các tỉnh, thành phố khắp nước thì ta gọi đó là tổ chức theo địa bàn hoạt động 5. Hoạch định giúp nhà quản trị những lợi ích chính sau đây, ngoại trừ: A. Tư duy tốt các tình huống quản trị B. Phối hợp các nguồn lực hữu hiệu hơn C. Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp xD. Sẵn sàng né tránh những thay đổi của môi trường bên ngồi 6. Mục tiêu thường có các yêu cầu dưới đây, ngoại trừ: xA. Đảm bảo tính liên tục và mục tiêu sau phải phủ định mục tiêu trước B. Phải rõ ràng và tiên tiến C. Xác định rõ thời gian thực hiện. D. Nên có tính định lượng 7. Phát biểu sau đây là sai khi nói về tính phổ biến của quản trị: A. Hoạt động quản trị thể hiện rõ nét và đầy đủ ở các doanh nghiệp B. Ở các cơ quan quản lý nhà nước như các cơ quan Bộ, Sở, Tổng Cục, Ủy ban,... hiển nhiên có hoạt động quản trị xC. Ở các trường học thì có hoạt động quản trị, còn ở các bệnh viện thì không vì ở đây chỉ làm công việc cứu người D. Trong một đội đá banh, một đội bóng chuyền, người ta vẫn thấy có hoạt động quản trị diễn ra 8. Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây không thuộc chức năng điều khiển của người quản trị: xA. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên B. Sắp xếp, phân công các nhân viên đã tuyển dụng C. Động viên nhân viên D. Giải quyết các xung đột, mâu thuẫn 9. Nguồn gốc của uy tín lãnh đạo không thể là: A. Do quyền lực hợp pháp B. Do phẩm chất cá nhân lãnh đạo C. Do khả năng của người lãnh đạo xD. Do sự tuyên bố của người lãnh đạo 10. Có phải kiểu cơ cấu tổ chức hỗn hợp (Trực tuyến – Chức năng) là hợp lý nhất cho mọi tổ chức? A. Phải B. Không xC. Tùy theo mỗi tổ chức D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai Trang 1/2
  2. 11. Phong cách lãnh đạo độc đốn không mang đặc điểm sau đây: A. Không tính đến ý kiến tập thể mà chỉ dựa vào năng lực, kinh nghiệm cá nhân để ra quyết định B. Không phát huy tính chủ động sáng tạo của quần chúng C. Chỉ phù hợp với những tập thể thiếu kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ,... cần chấn chỉnh nhanh xD. Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 12. Chức năng kiểm tra trong quản trị sẽ mang lại tác dụng là: xA. Đánh giá được tồn bộ quá trình quản trị và có những giải pháp thích hợp B. Làm nhẹ gánh nặng cho cấp chỉ huy, dồn việc xuống cho cấp dưới C. Qui trách nhiệm được những người sai sót D. Cấp dưới sẽ tự nâng cao trách nhiệm hơn vì sợ bị kiểm tra và bị phát hiện ra các bê bối 13. Một trong bốn nội dung sau đây không phải là đặc trưng của một tổ chức: A. Một tổ chức là một thực thể có một mục đích riêng biệt B. Một tổ chức có nhiều thành viên C. Một tổ chức có một cơ cấu mang tính hệ thống xD. Một tổ chức là một doanh nghiệp, một công ty 14. Tổ chức là một trong những chức năng chung của quản trị, liên quan đến các hoạt động: A. Giải tán bộ máy tổ chức và thành lập nên các bộ phận mới trong tổ chức một cách định kỳ xB. Xác lập các mối quan hệ về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệmvà quyền hạn giữa các bộ phận C. Định kỳ thay đổi vai trò của những người quản trị và những người thừa hành D. Sa thải nhân viên cũ và tuyển dụng nhân viên mới một cách đều đặn 15. Khi bàn về động viên trong quản trị, lý thuyết về bản chất con người của Mc.Gregor ngụ ý rằng: A. Người có bản chất X là loại người không thích làm việc, lười biếng trong công việc, không muốn chịu trách nhiệm, và chỉ khi làm việc khi bị người khác bắt buộc B. Người có bản chất Y là loại nguời ham thích làm việc, biết tự kiểm sốt để hồn thành mục tiêu, sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm, và có khả năng sáng tạo trong công việc C. Cần phải tìm hiểu, phân loại bản chất của công nhân để sa thải dần công nhân bản chất X, thay thế dần chỉ tồn những công nhân có bản chất Y xD. Biện pháp động viên cần thích hợp với bản chất con người 16. Phân cấp quản trị là: A. Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của nhà quản trị cấp trên cho các nhà quản trị cấp dưới B. Duy trì quyền hạn của những nhà quản trị cấp trên C. Giao hết cho các cấp dưới quyền hạn của mình xD. Sự chia đều quyền hạn giữa các nhà quản trị với nhau 17. Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp khác nhau ở những yếu tố sau đây, ngoại trừ một yếu tố không thật chính xác, đó là: xA. Con người thực hiện B. Thời hạn C. Khuôn khổ, phạm vi D. Mục tiêu 18. Quyết định tập thể có những ưu điểm sau đây, ngoại trừ: xA. Nhanh chóng và dễ dàng hơn quyết định cá nhân B. Kiến thức và thông tin đầy đủ hơn C. Tăng cường tinh hợp pháp D. Giải pháp được nhiều người chấp nhận hơn 19. Trong khi nghiên cứu cơ sở của lý thuyết tâm lý xã hội về sự động viên, người ta không thấy có: xA. Dạy cho công nhân hiểu về tâm lý và sự tác động của nó đối với năng suất lao động B. Sự thừa nhận nhu cầu xã hội của công nhân, và tạo điều kiện cho con người lao động cảm thấy hãnh diện về sự hữu ích và quan trọng của họ trong công việc chung C. Nên cho người lao động tự do hơn để quyết định những gì liên quan đến công việc được giao D. Sự quan tâm nhiều hơn đến các nhóm không chính thức 20. Cơ sở để thiết kế bộ máy tổ chức sẽ không nhất thiết đòi hỏi phải là: A. Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp B. Môi trường vĩ mô, vi mô và công nghệ của doanh nghiệp C. Các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực xD. Tuân thủ tiến trình của chức năng tổ chức ở những tổ chức khác tương tự với mình Trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2