intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 2)

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1.550
lượt xem
269
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn tài chính doanh nghiệp (đề số 2)', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 2)

  1. BỘ GIAO DUC VÀ ĐAO TAO ́ ̣ ̀ ̣ CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ TRƯỜNG CĐ NGUYÊN TÂT THANH ̃ ́ ̀ Đôc lâp –Tự do –Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ ————————— ——————— ĐỀ THI SỐ 2 Môn :TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (thơi gian 90 phut khộng kể thới gian chép đề) ́ ——0O0—— Bài 1(7 điểm): Một Doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/N như sau (Đơn vị Triệu đồng) TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN I Tài sản lưu động 2.000 I.Nợ phải trả 3.000 II.Tài sản cố định 6.000 II. Nguồn vốn chủ 5.000 SH - Nguyên giá 7.500 - Khấu hao lũy kế 1.500 Tổng cộng 8.000 Tổng cộng 8.000 Trong số đó Tài sản không trích khấu hao có nguyên giá 500 triệu đồng.Phần Tài sản trích khấu hao được hình thành từ các nguồn sau: Vốn ngân sách nhà nước cấp 4.000 ; vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản : 1.000 ; vốn vay dài hạn ngân hàng 2.000 Các tài sàn cố định của doanh nghiệp đươc chia thành 4 nhóm có tỷ lệ khấu hao như sau: STT NHÓM NGUYÊN GIÁ TỶ LỆ KHẤU HAO(%^) 1 Phương tiện Vận tải 500 10 2 Thiết bị văn phòng 1000 15 3 Nhà cửa 1500 5 4 Máy móc thiết bị 4000 12 Doanh nghiệp dự kiến trong năm kế hoạch như sau: -Trong tháng 1 sẽ mua một số thiết bị trị giá 200 triệu đồng bằng vốn vay dài hạn ngân hàng -Trong tháng 2 dự kiến thanh lý một số thiết bị văn phòng , nguyên giá 100 triệu đồng đã khấu hao 20 triệu đồng ,thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp . - Trong tháng 4 dự kiến lắp đặt hệ thống máy điều hòa cho bộ phận văn phòng trị giá 150 triệu đồng từ nguồn vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản. -Trong tháng 7 dự tính khánh thành một cửa hàng kinh doanh trị giá 500 triệu đồng từ nguồn vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản - Trong tháng 12 Doanh nghiệp dự kiến mua thêm một số phương tiện vận tải trị giá 100 triệu đồng bằng vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch khấu hao cho năm kế hoạch theo 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Hãy so sánh mức khấu hao theo 2 phương pháp trên và nêu nhận xét? Bài 2(3 điểm):Một ngươi có thu nhập hàng năm là 1 triệu và gởi 1 triệu đó vào tiết kiệm bảo đảm thơi điểm cuối mỗi năm và ngươi đó thực hiện điều này trong 5 năm liên tục với lãi suất hàng năm là 10%, Ngươi đó sẽ có bao nhiêu tiền ở cuối năm thứ 5.? (thí sinh được sử dụng tài liệu tra bảng) Tp HCM,ngày 20/11/2008 Giáo viên ĐINH VĂN MẬU
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2