intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV 22/07

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

500
lượt xem
188
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi nghiệp vụ tín dụng của bidv 22/07', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV 22/07

  1. thi nghi p v Tín d ng c a BIDV bài: 1/ Anh (Ch ) hãy trình bày các phương th c cho vay c a T ch c tín d ng iv i khách hàng. 2/ Anh (Ch ) hãy nêu khái ni m h p ng b o lãnh; Các hình th c và n i dung b o lãnh c a Ngân hàng. 3/ Theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng, nh ng n i dung nào t ch c tín d ng ph i th c hi n khi c p tín d ng i v i khách hàng. 4/ M t doanh nghi p l p k ho ch kinh doanh 2009 và ngh BIDV c p h n m c tín d ng ng n h n như sau: Giá tr s n lư ng 178 t ng Doanh thu 160 t ng Vòng quay v n lưu ng năm 2009 b ng 2008 V n t có và coi như t có là 5% doanh thu Kh u hao cơ b n 5% doanh thu Thu các lo i 3% doanh thu Chi phí qu n tr i u hành 2% doanh thu L i nhu n 2% doanh thu Doanh nghi p ư c ngân hàng ng trư c ti n thanh toán bình quân là 10t ng và ph i tr nhà cung c p nguyên v t li u ư c duy trì n nh là kho ng 6t ng. Ngoài ra doanh nghi p ang ư c ngân hàng công thương c p h n m c tín d ng năm 2009 là 10t ng. Hãy tính toán h n m c tín d ng ng n h n BIDV s c p cho doanh nghi p năm 2009, bi t r ng tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p năm 2008 như sau: S n lư ng th c hi n 162t ng Doanh thu thu n 150t ng Thu các lo i 4,2t ng L i nhu n 3t ng Tài s n lưu ng bình qu n 2008 50t ng http://www.nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2