intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 - GV.Lê Thị Khánh Phương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
201
lượt xem
63
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 - GV.Lê Thị Khánh Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Nghiệp vụ cho thuê tài chính thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, sẽ giới thiệu đến người học biết được cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng,...Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức về nghiệp vụ cho thuê tài chính, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 - GV.Lê Thị Khánh Phương

 1. NGHIEÄP VUÏ CHO THUEÂ TAØI CHÍNH
 2. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2 1. Khái niệm Cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng: o Được mua tài sản cho thuê theo giá cả được ấn định, o Hoặc tiếp tục thuê; o Hoặc sẽ trả lại tài sản cho bên cho thuê. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 3 Có 3 chủ thể liên quan trong cho thuê tài chính o Bên đi thuê: là các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích sản xuất, kinh doanh của mình. o Bên cho thuê (Công ty cho thuê tài chính) là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam, hoạt động chủ yếu là cho thuê tài chính. Gồm: Cty cho thuê tài chính Nhà nước; cổ phần; trực thuộc của tổ chức tín dụng; liên doanh; 100% vốn nước ngoài. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 4. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4 o Nhà cung cấp: Đó là các doanh nghiệp mà sản phẩm của họ là đối tượng của bên đi thuê cần sử dụng. -> người cho thuê cũng giống như người cho vay. -> người đi thuê cũng giống như người đi vay. => người đi thuê chỉ có quyền sử dụng tài sản; quyền sở hữu tài sản thuộc về bên cho thuê; thời hạn thuê mua là rất dài, thường chiếm khoản ¾ thời gian hữu dụng của tài sản. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 5. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 5 2. Những nghiệp vụ chính : o Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các bất động sản khác. o Mua lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của DN và cho chính DN đó thuê lại. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 6. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 6 3 Lợi ích về tài chính: o Không phải đầu tư vốn để mua tài sản cố định -> tận dụng được cơ hội kinh doanh. o Không làm ảnh hưởng tới hạn mức tín dụng của DN. o Phương thức thanh toán tiền thuê linh hoạt. o Phí được hạch toán vào chi phí -> giảm thuế TNDN. o Không nhất thiết phải có tài sản thế chấp khi thuê. o Chủ động trong lựa chọn thiết bị, dễ dàng đổi mới công nghệ, tiếp cận và sử dụng những máy móc, thiết bị hiện đại nhất... 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 7. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7 4. Quy trình cho thuê Tài chính: 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 8. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 8 5 Các hình thức cho thuê tài chính chủ yếu: o Cho thuê đơn thuần (thông thường) (3 bên): Bên đi thuê; bên cho thuê; nhà cung cấp o Công ty cho thuê tài trợ bằng tài sản của chính công ty mà không cần phải qua nhà cung cấp . o Bán và thuê lại: Bên đi thuê bán tài sản của họ cho Công ty cho thuê đồng thời thuê lại chính tài sản đó => giải quyết về vốn. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 9. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 9 6. Phương pháp tính tiền thuê: o PV: giá trị hiện tại (Present value). o FV: là giá trị tương lai (Future value). o i: là lãi suất của 1 kỳ hạn (tháng, quí, năm). o n: là số kỳ hạn (tháng, quí, năm). o Ta có : FV = PV(1 + i)n 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 10. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 10 Phương pháp tính tiền thuê phụ thuộc vào: o Tiền thuê được trả vào đầu kỳ hạn hay cuối kỳ hạn (vào đầu mỗi kỳ chi phí thuê < vào cuối kỳ). o Tiền thuê phân phối đều hay không đều cho các kỳ hạn  Tiền thuê sẽ phân phối đều cho các kỳ hạn (kỳ khoản cố định).  Tiền thuê tăng dần theo kỳ hạn (kỳ khoản tăng dần).  Tiền thuê sẽ giảm dần theo kỳ hạn (kỳ khoản giảm dần). 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 11. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 11 6.1 Tiền thuê phân phối đều cho các kỳ hạn o a: là số tiền thuê thanh toán cho mỗi kỳ hạn. o Vo: Tổng số tiền tài trợ (giá mua tài sản, chi phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử...) o i : Lãi suất theo kỳ hạn o n : số kỳ hạn thanh toán. o S : là giá trị còn lại của tài sản khi hợp đồng thuê mua kết thúc. 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 12. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 12 Tiền thuê sẽ được thu vào cuối kỳ hạn V0i(1  i)n Sn a  (1  i)  1 (1  i ) n n Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn  V0i (1  i ) Sn  1 n  a   n     (1  i )  1 (1  i )  (1  i ) n  10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 13. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 13 Vi dụ: Công ty cho thuê tài chính VLC cho thuê một thiết bị có các điều kiện như sau: - Giá trị tài sản: 10 tỷ đồng. - Thời hạn thuê: 5 năm - Lãi suất thuê: 12%/năm Yêu cầu: 1. Tính tiền thuê thanh toán mỗi đầu kỳ: tổng tiền thuê và lãi thuê gồm (a) thanh toán đầu mỗi năm (b) mỗi 6 tháng (c) mỗi quí (d) mỗi tháng 2. Tính tiền thuê thanh toán mỗi cuối kỳ 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 14. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 14 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn  V0i (1  i )n Sn  1  a   n     (1  i )  1 (1  i )  (1  i ) n  a) Mỗi năm V0 = 10.000 triệu n=5 i = 12% a = 2.476,8726 triệu 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 15. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 15 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn Tổng lãi thuê = (a x 5) – 10.000 Tổng lãi thuê = (2.476,8726 x 5) – 10.000 = 2.384,363 triệu đồng 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 16. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 16 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn b) Mỗi 6 tháng V0 = 10.000 triệu n = 10 i = 6% a = 1.281,773191 triệu Tổng lãi thuê = (a x 10) – 10.000 Tổng lãi thuê = (1.281,773191 x 10) – 10 = 2.817,731903 triệu 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 17. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 17 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn c) Mỗi quí V0 = 10.000 triệu n = 20 i = 12%/4 = 3% a = 652,579685 triệu đồng Tổng lãi thuê = (a x 20) – 10.000 Tổng lãi thuê = (652,579685 x 20) – 10.000 = 3.051,593703 tỷ 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 18. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 18 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn d) Mỗi tháng V0 = 10.000 triệu n = 60 i = 1% a = 220,242055 triệu đồng Tổng lãi thuê = (a x 60) – 10.000 Tổng lãi thuê = (220,242055 x 60) – 10.000 = 3.214,523377 tỷ 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 19. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 19 Câu 2: Tiền thuê sẽ được thu vào cuối kỳ hạn  V0i(1  i) n Sn  a  n  (1  i)  1 (1  i)  n a) Mỗi năm V0 = 10.000 triệu n=5 i = 12% a = 2.774,097313 triệu 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
 20. CHO THUÊ TÀI CHÍNH 20 Câu 1: Tiền thuê sẽ được thu vào đầu kỳ hạn Tổng lãi thuê = (a x 5) – 10.000 Tổng lãi thuê = (2.774,097313 x 5) – 10.000 = 3.870,486597 triệu 10/25/2008 7:35 AM 7/1/2012
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2