intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 • Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày các nội dung cần tìm hiểu về ngân hàng thương mại như sau: Khái niệm, chức năng, phân loại, cơ cấu, nghiệp vụ, luật tổ chức tín dụng.

  pdf34p luongmylm 26-03-2014 317 87   Download

 • Chương 5 Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Những vần đề chung về tín dụng tài trợ dự án đầu tư, thẩm định tín dụng trung dài hạn và lập phương án cho vay, các hình thức tín dụng trung dài hạn.

  pdf70p luongmylm 26-03-2014 215 79   Download

 • Chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Hoạt động huy động vốn của NHTM, tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn, các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, giải pháp tăng vốn của NHTM.

  pdf34p luongmylm 26-03-2014 205 70   Download

 • Chương 3 Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Khái quát về tín dụng ngân hàng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng.

  pdf35p luongmylm 26-03-2014 211 67   Download

 • Chương 6 Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu về thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf73p luongmylm 26-03-2014 214 66   Download

 • Chương 7 Nghiệp vụ cho thuê tài chính thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, sẽ giới thiệu đến người học biết được cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng,...Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức về nghiệp vụ cho thuê tài chính, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf32p luongmylm 26-03-2014 200 63   Download

 • Chương 4 Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp, chiết khấu giấy tờ có giá.

  pdf40p luongmylm 26-03-2014 187 53   Download

 • Chương 1 của bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (NHTM) giúp người học hiểu được tổng quan về ngân hàng thương mại. Chương này trình bày các nội dung như: Khái niệm và đặc thù kinh doanh của NHTM, chức năng và vai trò của NHTM, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p nganga_04 27-09-2015 293 48   Download

 • Chương 8 Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Quan hệ giữa ngân hàng thương mại và Công ty chứng khoán, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, định giá chứng khoán.

  pdf44p luongmylm 26-03-2014 167 47   Download

 • Chương 9 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường nội địa, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế.

  pdf47p luongmylm 26-03-2014 174 44   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 4 trình bày về nghiệp vụ cho vay với những nội dung chính như những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay (khái niệm, nguyên tắc cho vay, giới hạn cho vay, hồ sơ vay vốn, thẩm định và quyết định cho vay); nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp (cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn); nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân.

   

  pdf84p thuytrang_6 20-07-2015 114 27   Download

 • Chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại nêu những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn, nguyên tắc huy động vốn của ngân hàng thương mại và các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại.

  pdf35p wave_12 07-04-2014 150 25   Download

 • Chương 1 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại nằm trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày những vấn đề chung về ngân hàng thương mại, các loại hình ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại.

  pdf32p wave_12 07-04-2014 130 16   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 trình bày về nghiệp vụ huy động vốn. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf37p thuytrang_6 20-07-2015 87 14   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 do Hoàng Hải Yến biên soạn nhằm giúp các bạn biết được những vấn đề cơ bản của tín dụng ngân hàng như lãi suất tín dụng, đảm bảo tín dụng, quy trình tín dụng và thẩm định tín dụng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung kiến thức trong lĩnh vực này.

   

  pdf47p thuytrang_6 20-07-2015 80 14   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học do Hoàng Hải Yến biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   

   

  pdf17p thuytrang_6 20-07-2015 123 13   Download

 • Chương 3 Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại nêu những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn ở Việt Nam, vai trò của tín dụng ngắn hạn. Các tổ chức tín dụng không được cho vay, hạn chế cho vay và điều kiện cho vay ngắn hạn.

  pdf110p wave_12 07-04-2014 110 12   Download

 • Chương 4 Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư) trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại nêu những vấn đề chung về tín dụng đầu tư, nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn, điều kiện và đối tượng cho vay.

  pdf64p wave_12 07-04-2014 75 12   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 của Hoàng Hải Yến giúp các bạn biết được khái niệm và đặc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Tài chính  ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.

   

  pdf45p thuytrang_6 20-07-2015 161 12   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngân hàng khác do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác.

  pdf35p dolalatien 27-11-2017 84 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangnghiepvunganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2