intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - GV. Nguyễn Thị Hương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

0
412
lượt xem
70
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - GV. Nguyễn Thị Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan về Ngân hàng TW, nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng TW, nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng TW.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - GV. Nguyễn Thị Hương

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  Bài giảng môn: • GV: Nguyễn Thị Thương • Email: thuongnguyen.ffb@gmail.com 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 1
 2. Yêu cầu đối với sinh viên • Có đầy đủ giáo trình • Điểm danh hàng ngày • Không đi trễ quá 10p • Mặc đồng phục và TSVđầy đủ • Không ăn uống hay dùng ĐTDĐ trong phòng học • Nghỉ học phải xin phép trước(có giấy phép) • Ngồi học và thảo luận theo nhóm • Thuộc bài kiểm tra đầu giờ 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 2
 3. Giới thiệu môn học: Nghiệp vụ ngân hàng trung ương Nội dung chi tiết từng chương Chương 1: Tổng quan về NHTW 1.1. Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất của NHTW 1.1.1 Khái niệm về NHTW 1.1.2 Quá trình ra đời của NHTW 1.1.3 Bản chât của NHTW 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 3
 4. Nội dung chi tiết từng chương Chương 1: Tổng quan về NHTW 1.2. Chức năng của NHTW 1.2.1 Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng 1.2.2 Chức năng nghiệp vụ của NHTW 1.3 Mô hình tổ chức NHTW 1.3.1 Mô hình NHTW trực thuộc CP 1.3.2 Mô hình NHTW trực thuộc QH 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 4
 5. Nội dung chi tiết từng chương Chương 1: Tổng quan về NHTW 1.4 Ngân hàng trung ương Việt Nam 1.4.1 Lịch sử hình thành, phát triển NHTW ở Việt Nam 1.4.2 Hệ thống tổ chức NHNN Việt Nam( SBV) 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 5
 6. Nội dung chi tiết từng chương Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ 2.1 Những vấn đề chung 2.1.1 In tiền, đúc tiền, bảo quản và vận chuyển tiền 2.1.2 Phát hành tiền 2.1.3 Thu hồi và tiêu hủy tiền 2.1.4 Tiền mẫu, tiền lưu niệm 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 6
 7. Nội dung chi tiết từng chương Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ 2.2 Nguyên tắc phát hành tiền 2.2.1 Nguyên tắc cân đối 2.2.2 Nguyên tắc đảm bảo 2.2.3 Nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 7
 8. Nội dung chi tiết từng chương Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ 2.3 Các kênh phát hành tiền 2.3.1 Phát hành tiền qua kênh tín dụng đối với hệ thống ngân hàng trung gian 2.3.2 Phát hành tiền qua kênh tín dụng đối với chính phủ 2.3.3 Phát hành tiền qua kênh thị trường hối đoái 2.3.4 Phát hành tiền qua thị trường mở 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 8
 9. Nội dung chi tiết từng chương Chương 3 Nghiệp vụ tín dụng của NHTW 3.1 Những vấn đề chung 3.1.1 Nguyên tắc chung 3.1.2 Mục đích 3.2 Các mặt hoạt động tín dụng của NHTW A. Tái cấp vốn B. Chiết khấu và tái chiết khấu C. Cho vay thanh toán D. Bảo lãnh cho các NHTM E. Tạm ứng cho Ngân sách 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 9
 10. Nội dung chi tiết từng chương Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở 4.1 Những vấn đề chung về thị trường mở 4.2 Các phương thức giao dịch trên thị trường mở 4.3 Phương pháp xác định giá mua hoặc bán CTCG trên thị trường mở 4.4 Phương thức đấu thầu 4.5 Phương thức xét thầu 4.6 Quy trình tổ chức đấu thầu 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 10
 11. Nội dung chi tiết từng chương Chương 5. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối 5.1 Những vấn đề chung về ngoại hối và quản lý ngoại hối 5.2 Chính sách quản lý ngoại hối 5.3 Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW Chương 6: Tổ chức hệ thống thanh toán qua NH Chương 7: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia Chương 8: Hoạt động thanh tra giám sát của NHTW 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 11
 12. Chương 1 Tổng quan về ngân hàng trung ương (Central Bank) 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 12
 13. Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương(Central Bank) 1.1 Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.1 Khái niệm về NHTW Là ngân hàng phát hành tiền, quả n lý và kiểm soát trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng của một quốc gia Là bộ máy tài chính tổng hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ Là ngân hàng của các ngân hàng và TCTD trong nền kinh tế 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 13
 14. 1.1Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.1 Khái niệm về NHTW Sự khác biệt giữa NHTW và NHTM NHTW hoạt động không vì NHTW không NHTW là nơi mục tiêu kinh giao dịch với các phát hành doanh và vì sự ổn doanh nghiệp tổ tiền, cung ứng định và phát chức và cá nhân phương tiện triền của toàn bộ mà chỉ giao dịch thanh toán nền kinh tế, là cơ với các NHTM, cho nền kinh quan quản lý vĩ để điều tiết hoạt tế và là duy mô trong lĩnh động của nền nhất vực tiền tệ-ngân kinh tế hàng 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 14
 15. 1.1Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.2 Quá trình ra đời của NHTW Thời kỳ thứ nhất: Thời kỳ sơ khai hình thành nghề ngân hàng Thời kỳ thứ hai: Thời kỳ thay đổi và tiến bộ Thời kỳ thứ 3: Thời kỳ phát triển sôi động nhất của hệ thống ngân hàng 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 15
 16. 1.1Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.2 Quá trình ra đời của NHTW Thời kỳ thứ nhất: Thời kỳ sơ khai hình thành nghề ngân hàng Bảo vệ an toàn Tiền đúc xuất hiện tiền bạc. Chuyển Nghề NH ra 3500năm TrCN đổi đồng tiền đời:bảo quản khi chiến tranh hao mòn thành và trao đổi xảy ra tiền ban đầu tiền( Hy Lạp) III Thế kỷ Cất trữ bảo Tr.CN: La VIII quản tiền và các Mã: “Tiệm Tr.CN: Cho loại tài sản giấy kinh vay và sử tờ sổ sách doanh” ra dụng chứng đời thư 16 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương
 17. 1.1Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.2 Quá trình ra đời của NHTW Thời kỳ thứ hai: Thời kỳ thay đổi và tiến bộ TK V-VII: Các NH đã TK VII-XV:Nghiệp vụ chuyển biết sử dụng hệ thống tiền, chiết khấu, bảo lãnh ra tài khoản để ghi chép đời, mang lại nhiều tiện ích theo dõi số tiền Hoạt động ngân hàng Thị trường nội địa phát triển được củng cố, từng phong phú bước hình thành thị trường quốc tế 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 17
 18. 1.1Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất 1.1.2 Quá trình ra đời của NHTW Thời kỳ thứ 3: Thời kỳ phát triển sôi động nhất của hệ thống ngân hàng(XVI-XX) GĐ 1: GĐ phát triển từ NHTM thành NH phát hành TK XVI-XVII: trọng lượng tiền giảm-> giá trị tiền giảm theo: Các NH sử dụng kỳ phiếu thay cho kim loại quý Mỗi NH có một loại kỳ phiếu đã gây khó khăn và cản trở lưu thông hàng hóa: NH mạnh được phát hành kỳ phiếu: Issuing Bank và NHTM thông thường đóng vai trò là NH trung gian 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 18
 19. Thời kỳ thứ 3: Thời kỳ phát triển sôi động nhất của hệ thống ngân hàng(XVI-XX) GĐ2: NH phát hành trở thành NH phát hành độc quyền( XVIII-XX) NH phát hành trở thành công cụ của trùm tư bản tài chính-> Lũng đoạn kinh tế và chính trị Là giai đoạn cạnh Nhà nước ban hành sắc luật cho tranh mạnh mẽ và phép NH nào được phép phát gay gắt hành: Mỹ, Anh, Pháp Hình thành nên hai hệ thống NH: NH phát hành(NH độc quyền phát hành)-NH trung 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương gian(NHTM) 19
 20. Thời kỳ thứ 3: Thời kỳ phát triển sôi động nhất của hệ thống ngân hàng(XVI-XX) GĐ3: Phát triển từ NH độc quyền thành NHTW Các NH độc quyền là Hợp thức hóa để củng cố NHCP: CĐ là người quyền quyền lực và quyền lợi của quý, NH này có mối quan NN: Quốc hữu hóa các hệ chặt chẽ với nhà nước NH độc quyền NHTW ra đời, tiền thân là ngân hàng công: Public Bank: NN mua lại cổ phần, và bổ nhiệm những người giữ chức vụ chủ chốt làm lãnh đạo và thành công chức nhà nước 14/05/2014 GV: Nguyễn Thị Thương 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2