intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
85
lượt xem
3
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Giới thiệu hệ thống ngân hàng và tổng quan về Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Hệ thống ngân hàng Việt Nam, tổng quan về Ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

 1. 02/08/2012 Giảng viên: ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ Điện thoại: 090 99 42444 Email: nlhongvy@yahoo.com https://sites.google.com/site/nguyenlehongvy 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương Tên chương Số tiết Giới thiệu hệ thống ngân hàng và tổng 1 8 quan về NHTM 2 Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM 7 3 Tổng quan về tín dụng ngân hàng 6 4 Tín dụng ngắn hạn của NHTM 7 5 Tín dụng trung, dài hạn của NHTM 7 6 Dịch vụ thanh toán của NHTM 5 7 Hoạt động khác của NHTM 5 Tổng cộng 45 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2 1
 2. 02/08/2012 Chương 1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ TỔNG QUAN VỀ NHTM 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 3 1.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Ngân hàng Tại Việt Nam là ngân Trung ương hàng Nhà nước VN Ngân hàng Phát triển VN Ngân hàng chính NH chính sách Xã hội VN sách, phát triển NHTM nhà nước NHTM cổ phần Ngân hàng NHTM liên doanh Thương mại NHTM của nước ngoài 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4 2
 3. 02/08/2012 1.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Hai mô hình tổ chức của NHTW: 1. NHTW trực thuộc Chính phủ 2. NHTW trực thuộc Quốc hội Ngân hàng Chức năng của NHTW: 1. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Trung ương tiền tệ - Ngân hàng 2. Thực hiện nghiệp vụ của NHTW NHTW của Việt Nam là NHNN VN NHNN VN trực thuộc Chính phủ 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 5 1.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ (thông qua 4 kênh): - Cho vay đối với nền KT thông qua hệ thống NHTM (người cho vay cuối cùng) - Cho vay đối với chính phủ Nghiệp vụ - Phát hành qua thị trường mở (OMO) Ngân hàng - Phát hành tiền qua thị trường hối đoái Trung ương Tổ chức hệ thống thanh toán qua NH Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia Hoạt động thanh tra, giám sát 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 6 3
 4. 02/08/2012 1.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Là công cụ tài chính của CP thực hiện chính sách tín dụng của NN: - NH CSXH: Chính sách đối với người nghèo, nông dân. Ngân hàng - NHPT VN (VDB): chính sách chính sách, tín dụng đầu tư và TDXK cho DN phát triển VDB hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được CP đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không tham gia bảo hiểm tiền gửi. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 7 1.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Tổ chức trung gian tài chính Cầu nối tiết kiệm và đầu tư Ngân hàng Thương mại Trực tiếp kinh doanh tiền tệ Hoạt động dịch vụ NH 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 8 4
 5. 02/08/2012 1.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NỘI DUNG Ra đời, phát triển Khái niệm Chức năng Phân loại Các nghiệp vụ Tác động của Luật các TCTD 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 9 1.2.1. Sự ra đời và phát triển  NHTM ra đời và phát triển bắt nguồn từ sự phát triển của hoạt động cho vay nặng lãi đã từng tồn tại trong thời kỳ phân rã của chế độ công xã nguyên thủy.  Khoảng 3.500 năm trước công nguyên, các ngôi đền tại xứ Chaldée (thuộc Irak ngày nay) đã có các hoạt động tương tự như ngân hàng: tiếp nhận những lễ vật và tài sản do các tín đồ gửi, rồi cho nông dân vay với lãi suất cao  Còn ở Ý, chính quyền La Mã tổ chức riêng một đường phố để làm nơi hội họp cho những người mua bán, trao đổi tiền bạc và vay nợ. Họ hành nghề trên những chiếc ghế dài được gọi là “Banco” và đó chính là nguồn gốc của chữ Banque, Bank để chỉ nghề ngân hàng. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 10 5
 6. 02/08/2012 1.2.1. Sự ra đời và phát triển  Khi CNTB hình thành và phát triển, cùng với áp lực của cuộc đấu tranh chống cho vay nặng lãi, các ngân hàng buộc phải hạ lãi suất cho vay → Chính phủ đã ủng hộ bằng các đạo luật ban hành quy định lãi suất cho vay tối đa.  Các nhà tư bản đã liên kết lại thành các hội tín dụng cho vay lẫn nhau với lãi suất vừa phải... Dần dần những hội tín dụng này đã phát triển thành những ngân hàng TMCP.  Trải qua quá trình phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, NHTM (Commercial Bank) đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa.  Nền kinh tế hàng hóa càng phát triển mạnh → Kinh tế thị trường → NHTM ngày càng được hoàn thiện. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 11 1.2.2. Khái niệm Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam số 47/2010/QH12: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng”. Hoạt động ngân hàng: Là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 12 6
 7. 02/08/2012 1.2.2. Khái niệm- Bản chất NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để cho vay phát triển kinh tế. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 13 1.2.2. Khái niệm- Bản chất  NHTM là đơn vị KD tiền tệ và cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính tiền tệ đặc trưng là:  Nhận tiền gửi  Cấp tín dụng  Cung ứng các dịch vụ thanh toán 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 14 7
 8. 02/08/2012 Ngân hàng thương mại Họat động KD trong Là một tổ lĩnh vực chức trung tiền tệ tín gian tài dụng và Là một chính loại hình dịch vụ NH DN đặc biệt 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 15 1.2.3. Chức năng của NHTM Chức năng trung gian tài chính (trung gian tín dụng và thanh toán) Chức năng KD tiền tệ (tạo ra sản Chức năng phẩm, dịch vụ NH) tạo tiền 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 16 8
 9. 02/08/2012 1.2.4. Phân loại NHTM NHTM nhà nước: NHTM cổ phần: 100% vốn của nhà Vốn do các cổ đông nước đóng góp Dựa vào hình thức sở hữu Chi nhánh NH nước Ngân hàng liên ngoài: doanh: Vốn do các vốn của nước ngoài bên liên doanh góp 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 17 1.2.4. Phân loại NHTM Dựa vào chiến lược kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng bán Ngân hàng bán vừa bán buôn buôn lẻ vừa bán lẻ 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 18 9
 10. 02/08/2012 1.2.4. Phân loại NHTM PGD Dựa vào quan hệ Chi nhánh tổ chức Hội sở 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 19 Cơ cấu tổ chức của NHTM HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Ban giaùm ñoác Ban kieåm soaùt Phoøng Phoøng Keá Tín Thanh Kinh Keá toå chöùc ngaân toaùn taøi duïng vaø toaùn doanh hoaïch haønh quyõ vuï kinh quoác teá ngoaïi phaùp chính vi tính doanh teä vaøng cheá Sôû Chi nhaùnh Đơn vị GD Đơn vị Đơn vị Phoøng taïi tænh, taïi quaän giao giao dịch giao giao thaønh phoá huyeän, thò dịch taïi taïi ñòa dòch dòch tröïc thuoäc xaõ trực thò traán ñieåm khaùc TW thuoäc tỉnh 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 20 10
 11. 02/08/2012 1.2.5. Hoạt động chủ yếu của NHTM Hoạt động 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 21 1.2.5.1 Hoạt động huy động vốn  Nhận tiền gửi :  Nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế  Nhận tiền gửi của cá nhân, các tổ chức đoàn thể xã hội  Nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng  Phát hành chứng từ có giá  Phát hành kỳ phiếu NH, chứng chỉ tiền gửi  Phát hành trái phiếu NH 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 22 11
 12. 02/08/2012 1.2.5.1 Hoạt động huy động vốn  Vay các tổ chức tín dụng khác  Vay các NH trong nước  Vay các NH nước ngoài  Vay NHNN Việt Nam  Vay tái cấp vốn  Vay tái chiết khấu  Vay khác 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 23 1.2.5.2 Hoạt động Tín dụng  Cho vay: Cho vay ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh , dòch vuï vaø ñôøi soáng.  Chieát khaáu:  Chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân.  Taùi chieát khaáu caùc thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi caùc NHTM khaùc.  Cho thueâ taøi chính: ñöôïc thaønh laäp coâng ty cho thueâ taøi chính theo Nghò ñònh cuûa Chính phuû. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 24 12
 13. 02/08/2012 1.2.5.2 Hoạt động Tín dụng  Baûo laõnh: - Baûo laõnh vay voán: - Baûo laõnh thanh toaùn - Baûo laõnh döï thaàu - Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng - Baûo laõnh baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm - Baûo laõnh hoaøn traû tieàn öùng tröôùc - Baûo laõnh ñoái öùng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 25 1.2.5.3 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ  Cung öùng caùc phöông tieän thanh toaùn  Toå chöùc heä thoáng thanh toaùn noäi boä vaø tham gia heä thoáng thanh toaùn lieân ngaân haøng trong nöôùc.  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn trong nöôùc cho khaùch haøng  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn quoác teá khi ñöôïc NHNN cho pheùp.  Caùc dòch vuï thanh toaùn khaùc do NHNN quy ñònh  Thöïc hieän caùc dòch vuï thu hoä vaø chi hoä  Thực hiện dịch vụ thu vaø phaùt tieàn maët cho khaùch haøng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 26 13
 14. 02/08/2012 1.2.5.4 Các hoạt động khác  Goùp voán vaø mua coå phaàn: NHTM ñöôïc duøng voán ñieàu leä vaø quyõ döï tröõ ñeå:  Goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc tín duïng khaùc trong nöôùc.  Lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp ngaân haøng lieân doanh  Tham gia vaøo thò tröôøng tieàn teä: mua baùn caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng tieàn teä.  Kinh doanh ngoaïi hoái - vaøng: ñöôïc pheùp tröïc tieáp kinh doanh hoaëc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc ñeå kinh doanh ngoaïi tệ vaø vaøng treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 27 1.2.5.4 Các hoạt động khác  UÛy thaùc vaø nhaän uûy thaùc:  NHTM ñöôïc uûy thaùc, nhaän uûy thaùc laøm ñaïi lyù trong caùc lónh vöïc lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng.  Quaûn lyù taøi saûn, voán ñaàu tö cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo hôïp ñoàng uûy thaùc, ñaïi lyù.  Nhaän uûy thaùc trong di chuùc, quaûn lyù taøi saûn cho khaùch haøng ñaõ qua ñôøi, baûo quaûn caùc taøi saûn coù giaù.  Laø chuyeân gia tö vaán taøi chính, veà ñaàu tö, veà quaûn lyù taøi chính, veà thaønh laäp, mua baùn, saùp nhaäp DN. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 28 14
 15. 02/08/2012 1.2.5.4 Các hoạt động khác  Cung caáp caùc dòch vuï baûo hieåm: ñöôïc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc hoaëc lieân doanh ñeå kinh doanh baûo hieåm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Tö vaán taøi chính: NHTM ñöôïc cung öùng caùc dòch vuï tö vaán taøi chính, tieàn teä cho khaùch haøng döôùi hình thöùc tö vaán tröïc tieáp hoaëc thaønh laäp coâng ty tö vaán tröïc thuoäc NH.  Kinh doanh baát ñoäng saûn: Cho vay kinh doanh baát ñoäng saûn hoaëc thaønh laäp coâng ty kinh doanh BÑS.  Baûo quaûn vaät quyù giaù: thöïc hieän caùc dòch vuï baûo quaûn vaät quyù, giaáy tôø coù giaù, cho thueâ tuû keùt, caàm ñoà vaø caùc dòch vuï khaùc coù lieân quan theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 29  Phân loại các nghiệp vụ NHTM Dựa vào bảng cân đối tài sản NV NH nội bảng: Nghiệp vụ  NV tài sản Có ngân hàng  NV tài sản Nợ ngoại bảng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 30 15
 16. 02/08/2012 Nghiệp vụ ngân hàng nội bảng  Nghieäp vuï taøi saûn Nôï o Tieàn göûi khaùch haøng (tieàn göûi thanh toaùn, tieàn göûi tieát kieäm). o Tieàn göûi caùc toå chöùc tín duïng khaùc. o Tieàn göûi NHNN vaø Kho baïc NN. o Vay caùc toå chöùc tín duïng khaùc. o Vay Ngaân haøng Nhaø nöôùc. o Vay baèng caùch phaùt haønh traùi phieáu, kyø phieáu. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 31 Nghiệp vụ ngân hàng nội bảng  Nghieäp vuï taøi saûn Coù o Cho vay ñoái vôùi khaùch haøng. o Ñaàu tö chöùng khoaùn. o Cho vay caùc toå chöùc tín duïng khaùc. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 32 16
 17. 02/08/2012 Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng  Bảo lãnh tài chính  Bảo lãnh thương mại  Giao dịch ngoại hối  Giao dịch các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường tập trung và phi tập trung. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 33 Phân loại các nghiệp vụ NHTM Dựa vào đối tượng khách hàng Nghiệp vụ đối với Khách hàng cá nhân Nghiệp vụ đối với Khách hàng doanh nghiệp 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 34 17
 18. 02/08/2012 Nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân  Tieàn göûi caù nhaân  Tieàn göûi tieát kieäm  Theû thanh toaùn  Thanh toaùn qua ngaân haøng  Cho vay tieâu duøng  Cho vay xaây döïng, söõa chöõa, mua baùn baát ñoäng saûn  Cho vay traû goùp  Cho vay hoä kinh teá gia ñình. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 35 Nghiệp vụ đối với khách hàng DN o Tieàn göûi thanh toaùn o Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët giöõa caùc doanh nghieäp o Thanh toaùn quoác teá o Mua baùn ngoaïi teä vôùi doanh nghieäp o Cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp o Baûo laõnh ñoái vôùi doanh nghieäp o Moâi giôùi chöùng khoaùn o Tö vaán taøi chính 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 36 18
 19. 02/08/2012 1.2.6. Tác động của luật các TCTD đến hoạt động của NHTM Các quy định về vốn Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn Các quy định về cho vay 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 37 Các quy định về vốn Mức vốn pháp định của TCTD (Ban haønh keøm theo Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP ngaøy 22/11/2006 cuûa Chính phuû) Möùc voán phaùp ñònh aùp duïng cho ñeán naêm STT Loaïi hình toå chöùc tín duïng 2008 2010 1 Ngaân haøng thöông maïi Nhaø nöôùc 3.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 2 Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 3 Ngaân haøng lieân doanh 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 4 Ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 5 Chi nhaùnh Ngaân haøng nöôùc ngoaøi 15 trieäu USD 15 trieäu USD 6 Ngaân haøng chính saùch 5.000 tyû ñoàng 5.000 tyû ñoàng 7 Ngaân haøng ñaàu tö 3.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 8 Ngaân haøng phaùt trieån 5.000 tyû ñoàng 5.000 tyû ñoàng 9 Ngaân haøng hôïp taùc 1.000 tyû ñoàng 3.000 tyû ñoàng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 38 19
 20. 02/08/2012 Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn Giá trị Tài sản có có thể thanh toán ngay Khả năng thanh toán = Giá trị TSN phải thanh toán tại một thời điểm Giá trị Vốn tự có Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Giá trị Tài sản có 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 39 Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn (Tn) GT nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn Tn = Dư nợ cho vay trung dài hạn Tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với số dư tiền gửi (Td) Dư nợ cho vay Td = Số dư tiền gửi 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 40 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2