Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 2

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
142
lượt xem
8
download

Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 2

  1. Kh i chuyên lý ĐHKHTN-ĐHQGHN Đ thi th đ i h c l n 2 năm 2008-2009 Ngày thi: • Th i gian: 180 phút. • Typeset by L TEX 2ε . A • Copyright c 2009 by Nguy n M nh Dũng. • Email: nguyendunghus@gmail.com. • Mathematical blog: http://www.mathlinks.ro/weblog.php?w=1139 or http://nguyendungtn.wordpress.com (http://nguyendungtn.tk) 1
  2. 1 Đ bài Câu I. Cho hàm s x2 − 4x + 5 y= x−2 1) Kh o sát hàm s đã cho. 2) Bi n lu n s nghi m c a phương trình sau theo m m2 + 1 2x2 − 8x + 10 = (x − 2) m Câu II 1) Gi i b t phương trình 2 log3 (x + 1) + 2 log9 (4x + 1) − 3 log27 (10x + 7) > 1 2) Gi i phương trình cos 5x + sin 5x + 2 cos 3x − 2 sin 3x − cos x − sin x = 0 Câu III 1) Tính tích phân π cos3 x dx cos x − sin x π 2 2) Bi t α là nghi m c a phương trình x3 + ax2 + bx + c = 0. Ch ng minh r ng α2 < a2 + b2 + c2 + 1 Câu IV 1) Cho 3 tia Sx, Sy, Sz đôi m t h p v i nhau góc 60o . Trên Sx, Sy, Sz l n lư t l y các đi m A, B, C sao cho SA = a; SB = 2a; SC = 4a a) Tính th tích t di n SACB. b) Xác đ nh tâm và bán kính hình c u ngo i ti p t di n SABC. 2) Trong m t ph ng to đ Oxy cho 2 đư ng th ng d1 : y − 2x = 0 và d2 : y + 2x = 0. G i A ∈ (d1 ), − −→ → − B ∈ (d2 ) tho mãn OA.OB = 3. Hãy tìm t p h p trung đi m M c a AB. Câu V (T ch n trong 2 ph n) 1) Có 2 t h c sinh. T th c nh t gômg 6 h c sinh nam trong đó có 2 h c sinh H i Dương, 2 h c sinh B c Ninh , và 2 h c sinh Hưng Yên. T th c 2 g m 6 h c sinh n trong đó cũng có 2 h c sinh H i Dương, 2 h c sinh B c Ninh và 2 h c sinh Hưng Yên. Ch n m i t ra 3 h c sinh. Tính xác su t đ trong 6 h c sinh đư c ch n ra , m i t nh có 2 h c sinh 1 nam , 1 n . 2) Tìm nghi m ph c c a phương trình x4 − x3 + x2 − x + 1 = 0 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản