intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - THPT Nguyễn Đức Thuận - Mã đề 132

Chia sẻ: AAAA A | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
2
download

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - THPT Nguyễn Đức Thuận - Mã đề 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - THPT Nguyễn Đức Thuận mã đề 132 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 - THPT Nguyễn Đức Thuận - Mã đề 132

SỞ GD-ĐT TỈNH NAM ĐỊNH<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1<br /> NĂM HỌC 2016-2017<br /> MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12<br /> Thời gian làm bài: 50 phút<br /> Mã đề thi: 132<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................<br /> Số báo danh:...............................................................................<br /> <br /> Câu 1: Bản thông điệp mà tổng thống Tơruman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947 được xem<br /> là khởi đầu cho :<br /> A. Chính sách chống Liên Xô gây nên tình trạng chiến tranh lạnh<br /> B. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh<br /> C. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ<br /> D. Chính sách chống các nước xã hội chủ nghĩa<br /> Câu 2: Một hệ quả quan trọng của cuộc CMKHCN là<br /> A. xuất hiện xu thế toàn cầu hóa<br /> B. bùng nổ dân số<br /> C. nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống ngày càng cao<br /> D. xuất hiện các loại dịch bệnh mới<br /> Câu 3: ”Cộng đồng châu Âu”(EC)ra đời từ những tổ chức nào sau đây:<br /> A. ”Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”hợp nhất với “Cộng đồng kinh tế châu Âu”.<br /> B. ”Cộng đồng than-thép châu Âu”hợp nhất với “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”.<br /> C. “Cộng đồng kinh tế châu Âu” hợp nhất với “Cộng đồng than-thép châu Âu”<br /> D. “Cộng đồng than-thép châu Âu”,“Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”,“Cộng đồng<br /> kinh tế châu Âu” hợp nhất lại.<br /> Câu 4: Từ năm 1946-1950 ,Liên Xô đã đạt được những thắng lợi to lớn gì trong công cuộc<br /> xây dựng chủ nghĩa xã hội ?<br /> A. Thành lập liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.<br /> B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất .<br /> C. Xây dựng cơ sở vật chất -kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội .<br /> D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế .<br /> Câu 5: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học -công nghệ nửa sau thế kỉ XX là:<br /> A. diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng thấy<br /> B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.<br /> C. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực<br /> D. diễn ra ở một số lĩnh vực quan trọng<br /> Câu 6: Xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế của thời kì sau chiến tranh lạnh là:<br /> A. Nội chiến và xung đột khu vực<br /> B. Hòa bình và ổn định<br /> C. Các nước lớn thỏa hiệp tránh xung đột trực tiếp<br /> D. Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ<br /> Câu 7: Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc<br /> nhiệm kì nào?<br /> A. 2007 – 2008<br /> B. 2008 – 2009<br /> C. 2009 – 2010<br /> D. 2010- 2011<br /> Câu 8: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi bùng nổ sớm nhất ở:<br /> A. Đông Phi<br /> B. Nam Phi<br /> C. Bắc Phi<br /> D. Trung Phi<br /> Câu 9: Trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc, cơ quan nào giữ vai trò trọng yếu trong việc<br /> duy trì hòa bình và an ninh thế giới<br /> Trang 1/4 - Mã đề thi 132<br /> <br /> A. Ban thư kí<br /> B. Tòa án quốc tế<br /> C. Hội đồng bảo an D. Đại hội đồng<br /> Câu 10: Liên Hợp Quốc thành lập không nhằm mục đích:<br /> A. Duy trì hòa bình ,an ninh thế giới .<br /> B. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.<br /> C. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên thế giới .<br /> D. Duy trì trật tự thế giới mới hình thành có lợi cho Mĩ.<br /> Câu 11: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời có tác động như thế nào đến cách<br /> mạng Việt Nam?<br /> A. Mở ra hậu phương quốc tế là các nước XHCN cho cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt<br /> Nam<br /> B. Đe dọa sự phát triển của cách mạng Việt Nam<br /> C. Ngăn chặn sự chi viện của các nước XHCN vào Việt Nam<br /> D. Kìm hãm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam phát triển<br /> Câu 12: Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:<br /> A. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,<br /> B. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.<br /> C. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.<br /> D. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.<br /> Câu 13: Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị Ianta ?<br /> A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật .<br /> B. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc .<br /> C. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.<br /> D. Thành lập khối đồng minh chống phát xít .<br /> Câu 14: Thành quả quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai<br /> là:<br /> A. Năm1957,Liên Xô là nước đầu tiên phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất.<br /> B. Giữa thập niên 70 của thế kỉ XX,sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng<br /> 20%tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.<br /> C. Năm 1949,Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.<br /> D. Năm 1961,Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có nghười lái .<br /> Câu 15: Tháng 6/1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?<br /> A. Mĩ thành lập khối quân sự NATO.<br /> B. Mĩ thamhf lập khối CENTO.<br /> C. Mĩ đề ra “Kế hoạch Macsan”<br /> D. Mĩ thành lập khối SEATO.<br /> Câu 16: Nét đặc trưng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ 1951 đến nay là:<br /> A. Chú trọng mối quan hệ hợp tác với các nước Tây Âu<br /> B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ<br /> C. Cùng với Anh liên minh chặt chẽ vớ Mỹ<br /> D. Tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN<br /> Câu 17: Việc tìm cách trở lại các thuộc địa cũ của các nước Tây âu đã ảnh hưởng như thế<br /> nào đến Việt Nam:<br /> A. Ngay từ 1945, Pháp – Mỹ đã liên kết lại với nhau để chống cách mạng Việt Nam<br /> B. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai buộc nhân dân ta phải đứng lên<br /> kháng chiến chống Pháp<br /> C. Không ảnh hưởng gì đến Việt Nam vì ngày 2/9/1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã<br /> tuyên bố thành lập<br /> D. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp<br /> Câu 18: Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ ,Mĩ đưa người lên mặt trăng vào năm:<br /> A. 1969<br /> B. 1971<br /> C. 1970<br /> D. 1968<br /> Câu 19: Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á:<br /> Trang 2/4 - Mã đề thi 132<br /> <br /> A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này ( 1995)<br /> B. Cộng đồng ASEAN ra đời ( 2015)<br /> C. 10/10 quốc gia Đông Nam Á trở thành thành viên của ASEAN (4/1999)<br /> D. Hiệp ước Bali (2/1976)<br /> Câu 20: Sau khi giành độc lập,các quốc gia Mĩ la tinh trở thành nước công nghiệp mới là:<br /> A. Pêru ,Chilê,Mêhicô .<br /> B. Mêhicô,Braxin,Chilê.<br /> C. Mêhicô,Braxin,Chilê.<br /> D. Mêhicô,Braxin,Achentina.<br /> Câu 21: Ý nào dưới đây không phải là mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ?<br /> A. Ngăn chặn ,đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới .<br /> B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ,phong trào công nhân và cộng sản quốc tế,phong trào<br /> chống chiến tranh vì hòa bình,dân chủ thế giới .<br /> C. Khống chế,chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.<br /> D. Mĩ trở thành cường quốc kinh tế,tài tài chính từ đó buộc các nước khác phải phụ thuộc vào<br /> mình .<br /> Câu 22: Năm 1975 là mốc đánh dấu sự thất bại về căn bản của chủ nghĩa thực dân cũ với sự<br /> kiện giành độc lập của :<br /> A. Angiêri,Môdămbich<br /> B. Êtiôpia,Angiêri<br /> C. Môdămbích và Ănggôla<br /> D. Ănggôla ,Êtiôpia<br /> Câu 23: Xét về bản chất toàn cầu hóa là quá trình<br /> A. phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.<br /> B. phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất,sự tác động to lớn của các công ti xuyên quốc<br /> gia<br /> C. gia tăng mạnh mẽ nhưngx mối liên hệ ,những ảnh hưởng tác động lẫn nhau ,phụ thuộc lẫn<br /> nhau của tất cả các khu vực ,các quốc gia ,các dân tộc trên thế giới.<br /> D. tạo nên sự phát triển vượt bậc của kinh tế thế giới<br /> Câu 24: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm:<br /> A. 1950<br /> B. 1957<br /> C. 1949<br /> D. 1961<br /> Câu 25: Ba vị nguyên thủ tham dự hội nghị Ianta là :<br /> A. Giucốp,Truman,Sơcsin.<br /> B. Truman,Xtalin,Sơcsin.<br /> C. Xtalin,Rudơven,Sơcsin.<br /> D. Rudơven,ĐờGôn,Xtalin.<br /> Câu 26: Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh nào ?<br /> A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ác liệt<br /> B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc<br /> C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.<br /> D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.<br /> Câu 27: Xu thế hòa hoãn Đông Tây bắt đầu từ thời gian nào?<br /> A. Đầu thập niên 80 ( thế kỉ XX)<br /> B. Giữa thập niên 80 ( thế kỉ XX)<br /> C. Đầu thập niên 70 ( thế kỉ XX)<br /> D. giữa thập niên 70 ( thế kỉ XX)<br /> Câu 28: Người khởi xướng đường lối cải cách ,mở cửa ở Trung Quốc là:<br /> A. Đặng Tiểu Bình<br /> B. Hồ Cẩm Đào<br /> C. Giang Trạch Dân D. Triệu Tử Dương<br /> Câu 29: Tại sao Mỹ la tinh được mệnh danh là” Lục địa bùng cháy”:<br /> A. Cách mạng Cu Ba thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ các nước Mỹ latinh đứng lên đấu tranh<br /> chống Mỹ và chế độ độc tài thân mỹ<br /> B. Cao trào đấu tranh vũ trang chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ phát triển mạnh mẽ và<br /> giành thắng lợi<br /> C. Nhân dân các nước Mỹ la tinh đoàn kết chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ<br /> D. Nhân dân Mỹ la tinh nổi dậy đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ dưới nhiều<br /> hình thức<br /> Câu 30: Đâu là đặc điểm của kinh tế Mĩ giai đoạn 1945 – 1973:<br /> Trang 3/4 - Mã đề thi 132<br /> <br /> A. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh, là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới<br /> B. Sau khi phục hồi đạt mức trước chiến tranh, kinh tế Mỹ nhanh chóng vươn lên, trở thành<br /> trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.<br /> C. Tuy đứng đầu thế giới nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới không cao<br /> D. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh, là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới<br /> Câu 31: ASEAN thành lập vào thời điểm:<br /> A. 8/8/1969<br /> B. 8/8/1967<br /> C. 8/8/1968<br /> D. 8/8/1958<br /> Câu 32: Ý không phản ánh đúng chính sách ưu tiên của các nước Tây Âu sau chiến tranh<br /> thế giới thứ hai là:<br /> A. ra sức củng cố chính quyền của giai cấp tư sản,ổn định tình hình chính trị -xã hội<br /> B. tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh ,khôi phục và phát triển kinh tế .<br /> C. tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ .<br /> D. tìm cách quay trở lại thuộc địa cũ của mình<br /> Câu 33: Nền kinh tế các nước Tây Âu về cơ bản đã phục hồi và đạt mức trước chiến tranh<br /> vào năm :<br /> A. 1952<br /> B. 1950<br /> C. 1954<br /> D. 1946<br /> Câu 34: Từ giữa những năm 70 ( XX), cách mạng khoa học kĩ thuật được gọi là:<br /> A. Cách mạng khoa học – công nghệ<br /> B. Cách mạng kĩ thuật<br /> C. Cách mạng công nghệ<br /> D. Cách mạng khoa học-kĩ thuật.<br /> Câu 35: Năm 1945, những nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập<br /> A. Việt Nam, Lào, Indonexia<br /> B. Lào, Việt Nam, Cămpuchia<br /> C. Indonexia, Việt Nam, Philippin<br /> D. Indonexia, Việt Nam, Thái Lan<br /> Câu 36: Theo kế hoạch Maobattơn ,Ấn Độ bị chia cắt vào thời gian:<br /> A. 1947<br /> B. 1948<br /> C. 1946<br /> D. 1949<br /> Câu 37: Trước xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, chính sách của Đảng<br /> và nhà nước Việt Nam là:<br /> A. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới.Liên kết với các<br /> nước để phát triển và để bảo vệ độc lập dân tộc<br /> B. Cự tuyệt xu thế toàn cầu hóa<br /> C. Dè dặt trong các mối quan hệ quốc tế, tìm cách hạn chế những mặt tiêu cực của toàn cầu<br /> hóa<br /> D. Thi hành chính sách bế quan tỏa cảng chỉ quan hệ với các nước trong khu vực.<br /> Câu 38: Những sự kiện nào thể hiện sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau<br /> chiến tranh thế giới thứ hai?<br /> A. Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ,sự xuất hiện hai nhà nước trên bán đảo<br /> Triều Tiên.<br /> B. Dân chủ hóa nước Nhật,sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Hàn Quốc.<br /> C. Sự ra đời nước CHDCND Triều Tiên ,Hàn Quốc,sự thất bại của quân đội Tưởng Giới<br /> Thạch.<br /> D. Sự ra đời hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên,sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân<br /> Trung Hoa, dân chủ hóa nước Nhật.<br /> Câu 39: Đồng tiền chung châu Âu (EURO)phát hành vào thời điểm<br /> A. 2001<br /> B. 2000<br /> C. 1999<br /> D. 1/1/1998<br /> Câu 40: Hãy xác định khó khăn lớn nhất ở Liên Xô do chiến tranh thế giới thứ II để lại :<br /> A. Hơn 32 nghìn xí nghiệp bị tàn phá .<br /> B. Hơn 1710 thành phố bị đổ nát<br /> C. Hơn 70 nghìn làng mạc bị phá hủy<br /> D. Hơn 27 triệu người chết<br /> ---------------------------------------------------------- HẾT ---------Trang 4/4 - Mã đề thi 132<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2