intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Sơn La (Lần 2)

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
23
lượt xem
0
download

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Sơn La (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi THPT Quốc gia 2019, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Sơn La (Lần 2) dưới đây. Hi vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Sơn La (Lần 2)

Bài thi: TOÁN<br /> <br /> H<br /> <br /> 0;<br /> <br /> Câu 1:<br /> <br /> ?<br /> <br /> 1<br /> <br /> B. y<br /> <br /> x2 .<br /> <br /> A. y<br /> <br /> a<br /> <br /> Câu 2:<br /> A. 14.<br /> <br /> B. 13.<br /> <br /> f x<br /> <br /> Câu 3:<br /> <br /> x2<br /> cos 2 x C .<br /> 2<br /> Câu 4:<br /> A. x 36.<br /> <br /> C. y e x .<br /> <br /> ln x 1 .<br /> <br /> D. y<br /> <br /> 2; 2;5 , b 0;1; 2<br /> C. 10.<br /> <br /> 3<br /> <br /> x<br /> <br /> x.<br /> <br /> D. 12.<br /> <br /> x sin 2 x là<br /> <br /> 1<br /> x2 1<br /> 1<br /> cos 2 x C .<br /> cos 2 x C .<br /> C. x 2<br /> D.<br /> cos 2 x C .<br /> 2<br /> 2<br /> 2 2<br /> log3 ( x 9) 3.<br /> B. x 27.<br /> C. x 18.<br /> D. x 9.<br /> x 1 y 1 z 2<br /> Câu 5:<br /> Oxyz<br /> d:<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> P : x y z 4 0.<br /> ?<br /> A.<br /> <br /> B.<br /> <br /> B. d / / P .<br /> <br /> P .<br /> <br /> A. d<br /> <br /> x2<br /> 2<br /> <br /> C. d<br /> <br /> S : x2<br /> <br /> Câu 6:<br /> .<br /> <br /> A.<br /> <br /> .<br /> <br /> B.<br /> <br /> Câu 7:<br /> A.<br /> <br /> y<br /> 1<br /> .<br /> 3<br /> <br /> B. 1.<br /> <br /> A. .<br /> <br /> A.<br /> C.<br /> <br /> y2<br /> <br /> D. d<br /> <br /> P .<br /> <br /> z 2 2x 2 y 4z 3 0<br /> <br /> C.<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> x 1 là<br /> <br /> C.<br /> <br /> 5<br /> .<br /> 3<br /> <br /> D. 1.<br /> <br /> 2 là<br /> <br /> Câu 8:<br /> <br /> Câu 9:<br /> <br /> 1 3<br /> x<br /> 3<br /> <br /> P .<br /> <br /> B.<br /> <br /> .<br /> <br /> y<br /> x 3 3x 2<br /> ; 1 và 1;<br /> .<br /> 1;1 .<br /> <br /> C.<br /> <br /> D.<br /> <br /> .<br /> <br /> ?<br /> B.<br /> D.<br /> <br /> sai?<br /> x<br /> a<br /> C , (0 a 1) .<br /> A. a x dx<br /> ln a<br /> C. e x dx e x C .<br /> <br /> 8<br /> .<br /> 3<br /> <br /> 1;<br /> <br /> .<br /> ; 1<br /> <br /> 1;<br /> <br /> .<br /> <br /> Câu 10:<br /> <br /> Câu 11:<br /> A. 2; 3 .<br /> <br /> z 2 3i<br /> B. 2;3 .<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1<br /> dx<br /> x<br /> <br /> ln x<br /> <br /> C, x<br /> <br /> 0.<br /> .<br /> <br /> D.<br /> z là<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2; 3 .<br /> <br /> D.<br /> <br /> 2;3 .<br /> <br /> Trang 1/6 -<br /> <br /> 134<br /> <br /> Câu 12: Cho hình<br /> ABCD.A B C D<br /> O<br /> AC và<br /> 3<br /> a<br /> a3<br /> A.<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> 12<br /> 24<br /> a3<br /> a3<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> 6<br /> 4<br /> <br /> A'<br /> <br /> D'<br /> <br /> OA BC<br /> B'<br /> <br /> C'<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> O<br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> M 1;2;3<br /> P<br /> Câu 13: Trong không gian Oxyz<br /> Ox, Oy, Oz<br /> A, B, C sao cho M<br /> ABC là<br /> A. P : 6 x 3 y 2 z 18 0 .<br /> B. P : 6 x 3 y 2 z 6 0 .<br /> C. P : 6 x 3 y 2 z 18 0 .<br /> <br /> D. P : 6 x 3 y 2 z 6 0 .<br /> <br /> Câu 14:<br /> <br /> Oxyz<br /> <br /> A( 3;0;0), B(0;4;0), C(0;0; 2) là<br /> x y z<br /> x y<br /> A.<br /> B.<br /> 1.<br /> -3 -4 2<br /> -3 4<br /> <br /> z<br /> 1.<br /> -2<br /> <br /> C.<br /> <br /> x<br /> -3<br /> <br /> y<br /> 4<br /> <br /> y<br /> <br /> Câu 15:<br /> và B<br /> A. -2.<br /> <br /> z<br /> 1.<br /> -2<br /> <br /> D.<br /> <br /> x<br /> 3<br /> <br /> y<br /> -4<br /> <br /> z<br /> 1.<br /> 2<br /> <br /> x3 x 2 2 x 3<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> B. 0.<br /> <br /> Câu 16:<br /> <br /> C. -1.<br /> <br /> c<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3a<br /> b2<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> , .<br /> <br /> .<br /> <br /> B. x<br /> <br /> 3a<br /> .<br /> 2 3<br /> bc<br /> <br /> 3ac<br /> .<br /> b2<br /> <br /> C. x<br /> <br /> D. x<br /> <br /> ABCD. A ' B ' C ' D '<br /> <br /> V<br /> <br /> Câu 17:<br /> <br /> D. -5.<br /> <br /> 1<br /> log 3a 2log b 3log c ( ,<br /> 2<br /> <br /> log x<br /> theo<br /> <br /> A. x<br /> <br /> M<br /> <br /> 3ac3<br /> .<br /> b2<br /> <br /> AC ' a 14 là<br /> <br /> 3<br /> <br /> .<br /> <br /> A.<br /> <br /> B. V<br /> <br /> a 14<br /> .<br /> 3<br /> <br /> C. V<br /> <br /> a3 5 .<br /> b.<br /> <br /> Câu 18: Cho<br /> A.<br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 18 3<br /> 18 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4a 2 3b 2<br /> 4a 2 b 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> .<br /> <br /> B.<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> 18 3<br /> 18 2<br /> y<br /> <br /> Câu 19:<br /> A. 3.<br /> Câu 20:<br /> <br /> A. 635.520.000.<br /> Câu 21:<br /> tam giác vuông<br /> A. d<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> a 66<br /> .<br /> 11<br /> <br /> 4a 2 3b 2<br /> 4a 2 3b 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> .<br /> .<br /> <br /> x 3 2<br /> là<br /> x2 1<br /> <br /> B. 0.<br /> <br /> C. 1.<br /> <br /> D. 2.<br /> <br /> B. 696.960.000.<br /> <br /> C. 633.600.000.<br /> <br /> D. 766.656.000.<br /> <br /> ABCD có AB a , AC<br /> d<br /> A. K<br /> B. d<br /> <br /> a 6<br /> .<br /> 3<br /> <br /> a 2 , AD a 3 , các tam giác ABC , ACD , ABD là các<br /> BCD là<br /> A<br /> C. d<br /> <br /> a 30<br /> .<br /> 5<br /> <br /> D. d<br /> <br /> a 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> Trang 2/6 -<br /> <br /> 134<br /> <br /> y<br /> x4 m 3 x 2 m 1<br /> m là<br /> B. m 3 .<br /> C. m 3 .<br /> <br /> Câu 22:<br /> A. m 3 .<br /> <br /> D. m 3 .<br /> <br /> 0<br /> <br /> 4 e<br /> <br /> Câu 23:<br /> <br /> x/ 2<br /> <br /> a 2b là<br /> <br /> dx a 2be<br /> <br /> 2<br /> <br /> A. 12 .<br /> <br /> B. .<br /> <br /> C. 12,5 .<br /> 1 i<br /> 1 i<br /> <br /> z<br /> <br /> Câu 24:<br /> A. 1 .<br /> <br /> x<br /> <br /> y<br /> A.<br /> <br /> 2<br /> <br /> . Tính z 4 .<br /> C. i .<br /> <br /> z 2 y 4z 9 0<br /> ; 1<br /> 3;<br /> . B.<br /> <br /> S<br /> <br /> A<br /> <br /> 3;1 .<br /> :<br /> <br /> B. u<br /> Chocolate<br /> <br /> 1;3 .<br /> <br /> C.<br /> <br /> M 2;1;0<br /> 3;0; 2 .<br /> <br /> D. .<br /> <br /> A 1; a;1<br /> <br /> Oxyz<br /> 2<br /> <br /> Câu 26:<br /> A. u<br /> Câu 27:<br /> <br /> 2019<br /> <br /> B. .<br /> <br /> Câu 25:<br /> 2<br /> <br /> D. .<br /> <br /> d<br /> 0;3;1 .<br /> <br /> x 1<br /> 2<br /> <br /> y 1<br /> 1<br /> <br /> C. u<br /> <br /> 1;3 .<br /> <br /> D.<br /> z<br /> 1<br /> <br /> d<br /> <br /> 0;1;1 .<br /> <br /> M,<br /> <br /> D. u<br /> <br /> 1; 4; 2 .<br /> <br /> D. V0<br /> <br /> 48<br /> <br /> cr<br /> x<br /> <br /> A. V0<br /> <br /> 64<br /> <br /> B. V0<br /> <br /> x0<br /> <br /> 64<br /> 3<br /> <br /> C. V0 16<br /> <br /> A 1;1;1<br /> <br /> Câu 28:<br /> <br /> P : x y z 2 0, Q : x y z 1 0 là<br /> A.<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> Câu 29:<br /> OH<br /> <br /> C. x z 2 0 .<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> 30cm<br /> <br /> là<br /> A. 1000 cm 2 .<br /> <br /> B. 1400 cm 2 .<br /> <br /> C. 1200 cm 2 .<br /> <br /> D. 900 cm2 .<br /> , cho M , N , P<br /> <br /> Câu 30:<br /> 1 2i và 3 i<br /> <br /> B. Q 6;0 .<br /> 2<br /> <br /> Câu 31:<br /> <br /> là hình bình hành là<br /> <br /> Q<br /> <br /> A. Q 0; 2 .<br /> I<br /> <br /> sin x cos x<br /> dx<br /> 1 sin 2 x<br /> <br /> 2 3i ,<br /> <br /> C. Q<br /> <br /> 2;6 .<br /> <br /> D. Q<br /> <br /> 4; 4 .<br /> <br /> a<br /> ln c thì a 2b 3c là<br /> b<br /> <br /> 4<br /> <br /> A. 13 .<br /> <br /> B. 14 .<br /> <br /> C. .<br /> <br /> D. 11 .<br /> <br /> Trang 3/6 -<br /> <br /> 134<br /> <br /> y log5 x 4<br /> <br /> y log5 x<br /> <br /> Câu 32:<br /> 1<br /> .<br /> 2<br /> <br /> k<br /> <br /> A. .<br /> Câu 33:<br /> các tia Ox, Oy, Oz<br /> OABC.<br /> A. 18.<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> a b<br /> <br /> .<br /> <br /> B.<br /> <br /> Oxyz<br /> <br /> C. .<br /> M(1; 2; 1)<br /> <br /> D. .<br /> (P)<br /> <br /> C. 6.<br /> <br /> D. 54.<br /> <br /> M<br /> <br /> A, B, C<br /> B. 9.<br /> <br /> , z2 khác<br /> <br /> A, B<br /> <br /> Câu 34:<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> z<br /> <br /> z<br /> <br /> O.<br /> <br /> A.<br /> <br /> O, A, B<br /> <br /> z1 z2<br /> B.<br /> <br /> O.<br /> <br /> O<br /> <br /> C.<br /> <br /> SA a 6.<br /> <br /> Câu 35: Cho hình chóp S . ABCD có SA<br /> 1<br /> E<br /> A và B, AB BC<br /> AD a.<br /> 2<br /> S.ECD.<br /> 19<br /> a 30<br /> A. R<br /> .<br /> B. R a<br /> .<br /> 6<br /> 3<br /> <br /> O.<br /> <br /> D.<br /> <br /> ABCD là hình thang vuông<br /> <br /> AD<br /> <br /> C. R a 6 .<br /> <br /> 114<br /> .a .<br /> 6<br /> <br /> D. R<br /> <br /> m<br /> <br /> Câu 36:<br /> A. m<br /> <br /> 3.<br /> <br /> M , N sao cho MN<br /> B. m 3 .<br /> <br /> Câu 37:<br /> <br /> y<br /> <br /> x 3<br /> x 1<br /> <br /> t?<br /> C. m<br /> <br /> z 3 4i<br /> <br /> z<br /> <br /> w 2z 1 i<br /> 25 .<br /> B. S 4 .<br /> 3 2 3<br /> Câu 38:<br /> y x3<br /> x<br /> x<br /> 4<br /> 2<br /> A. S<br /> <br /> 1.<br /> <br /> D. m 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> C. S 16 .<br /> <br /> D. S<br /> <br /> 9 .<br /> <br /> m<br /> 4x<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3x<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6x<br /> <br /> m<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6m<br /> <br /> A. m 0<br /> m 6.<br /> C. 0 m 3 .<br /> <br /> B. m 0<br /> m 6.<br /> D. 1 m 6 .<br /> <br /> x 2<br /> Câu 39: Trong không gian Oxyz , cho d1 :<br /> 1<br /> <br /> P sao cho d1 , d 2<br /> <br /> y 1<br /> 1<br /> <br /> P và P<br /> <br /> x 2 t<br /> z<br /> , d2 : y 3 .<br /> 2<br /> z t<br /> d1 , d 2 là<br /> <br /> A. P : x 3 y z 8 0 .<br /> <br /> B. P : x 3 y z 8 0 .<br /> <br /> C. P : 4 x 5 y 3z 4 0.<br /> <br /> D. P : 4 x 5 y 3z 4 0 .<br /> <br /> Câu 40: Trong không gian<br /> <br /> P : x 2 y 2z 5 0.<br /> B<br /> <br /> d<br /> <br /> d<br /> <br /> A 3;0;1 , B 1; 1;3<br /> <br /> Oxyz ,<br /> <br /> P<br /> <br /> A<br /> <br /> d<br /> <br /> u<br /> <br /> 1; b; c<br /> <br /> Trang 4/6 -<br /> <br /> b<br /> c<br /> 134<br /> <br /> A.<br /> <br /> b<br /> 11 .<br /> c<br /> <br /> B.<br /> <br /> y<br /> <br /> Câu 41:<br /> <br /> b<br /> c<br /> <br /> 11<br /> .<br /> 2<br /> <br /> b<br /> c<br /> <br /> C.<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> f x<br /> <br /> D.<br /> f x<br /> <br /> 10;11 và 12;<br /> <br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> <br /> b<br /> c<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> x 10 x 11<br /> <br /> 2<br /> <br /> x 12<br /> <br /> 2019<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> 10;12 .<br /> <br /> x 1 và x 3 .<br /> m<br /> <br /> x 2<br /> <br /> D.<br /> Câu 42:<br /> <br /> S<br /> <br /> 4x m<br /> x 1<br /> A. 5 .<br /> <br /> 2<br /> <br /> S<br /> <br /> y<br /> <br /> B.<br /> <br /> C. .<br /> <br /> là<br /> <br /> 7<br /> .<br /> 12<br /> Câu 44:<br /> <br /> A.<br /> <br /> B.<br /> <br /> m2.<br /> <br /> 17<br /> .<br /> 36<br /> <br /> C.<br /> <br /> m2.<br /> <br /> B.<br /> <br /> y<br /> <br /> Câu 45:<br /> <br /> Câu 46:<br /> <br /> D.<br /> <br /> m2.<br /> <br /> C.<br /> <br /> 4m 3<br /> 2f<br /> <br /> A.<br /> <br /> 23<br /> .<br /> 36<br /> <br /> 5<br /> .<br /> 36<br /> <br /> D. 2,824 m2.<br /> <br /> f x<br /> <br /> m<br /> <br /> m<br /> <br /> D. 20 .<br /> <br /> b; c<br /> <br /> Câu 43:<br /> <br /> A.<br /> <br /> .<br /> <br /> 37<br /> .<br /> 2<br /> <br /> m<br /> <br /> B.<br /> y<br /> <br /> 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> m<br /> x<br /> <br /> f2 x<br /> <br /> 3 có 3<br /> <br /> 5<br /> 37<br /> .<br /> 2<br /> <br /> m<br /> <br /> C.<br /> <br /> 3 3<br /> .<br /> 2<br /> <br /> m<br /> D.<br /> <br /> x 3 3mx 2 3 m 2 1 x m3 m (<br /> <br /> A, B<br /> <br /> I 2; 2<br /> 20<br /> A.<br /> .<br /> 17<br /> <br /> B.<br /> <br /> 5 là<br /> 2<br /> .<br /> 17<br /> <br /> C.<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> .<br /> <br /> Trang 5/6 -<br /> <br /> 134<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2