intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Hưng Yên

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
142
lượt xem
5
download

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Hưng Yên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Tham khảo đề thi để làm quen với cấu trúc đề thi và luyện tập nâng cao khả năng giải đề các bạn nhé. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Hưng Yên

Sản phẩm của STRONG TEAM TOÁN VD VDC<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> HƯNG YÊN<br /> <br /> Đề SGD Hưng Yên Lần 1 Năm 2019<br /> <br /> KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019<br /> MÔN: TOÁN<br /> Ngày thi: 11/04/2019<br /> Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Họ và tên thí sinh: .....................................................<br /> Số báo danh: ..............................................................<br /> <br /> MÃ ĐỀ: 617<br /> <br /> Câu 1. [2H3-2.1.1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , lập phương trình của các mặt phẳng song<br /> song với mặt phẳng ( b ) : x + y - z + 3 = 0 và cách ( b ) một khoảng bằng<br /> <br /> 3.<br /> <br /> A. x + y - z + 6 = 0 ; x + y - z = 0 .<br /> <br /> B. x + y - z + 6 = 0 .<br /> <br /> C. x - y - z + 6 = 0 ; x - y - z = 0 .<br /> <br /> D. x + y + z + 6 = 0 ; x + y + z = 0 .<br /> <br /> Câu 2. [2D4-5.2-3] Cho số phức z thỏa mãn z = 1 . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị<br /> nhỏ nhất của biểu thức P = z + 1 + z 2 - z + 1 . Tính M .m .<br /> A.<br /> <br /> 13 3<br /> .<br /> 4<br /> <br /> B.<br /> <br /> 39<br /> .<br /> 4<br /> <br /> C. 3 3 .<br /> <br /> D.<br /> <br /> 13<br /> .<br /> 4<br /> <br /> ax - b<br /> a<br /> 1<br /> æ 3 - 2 x ö¢<br /> Câu 3. [1D5-2.1-2] Cho ç<br /> , "x > . Tính .<br /> ÷ =<br /> 4<br /> b<br /> è 4 x - 1 ø ( 4 x - 1) 4 x - 1<br /> A. -16 .<br /> <br /> B. -4 .<br /> 3<br /> <br /> Câu 4.<br /> <br /> [2D3-2.1-2] Biết I = ò<br /> 1<br /> <br /> C. -1 .<br /> <br /> D. 4 .<br /> <br /> x+2<br /> dx = a + b ln c , với a , b , c Î ! , c < 9 . Tính tổng S = a + b + c .<br /> x<br /> <br /> A. S = 7 .<br /> B. S = 5 .<br /> C. S = 8 .<br /> D. S = 6 .<br /> Câu 5. [2H3-1.1-1] Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) có phương trình 3 x - 4 z + 7 = 0 . Một<br /> vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) có tọa độ là<br /> A. ( -3;0; 4 ) .<br /> Câu 6.<br /> <br /> B. ( 3; -4; -7 ) .<br /> <br /> C. ( 3;0;7 ) .<br /> <br /> D. ( 3; -4;7 ) .<br /> <br /> [2D2-4.4-4] Cho các số thực a, b, m, n sao cho 2m + n < 0 và thỏa mãn điều kiện<br /> <br /> ìlog 2 ( a 2 + b 2 + 9 ) = 1 + log 2 ( 3a + 2b )<br /> ï<br /> -4<br /> í<br /> 2<br /> ï9- m.3- n.3 2 m + n + ln é( 2m + n + 2 ) + 1ù = 81<br /> ë<br /> û<br /> î<br /> Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =<br /> <br /> ( a - m) + (b - n )<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> A. 2 5 - 2 .<br /> B. 2 .<br /> C. 5 - 2 .<br /> D. 2 5 .<br /> Câu 7. [2H1-3.2-2] Cho lăng trụ ABC. A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , độ dài cạnh bên<br /> 2a<br /> bằng<br /> , hình chiếu của đỉnh A ' trên mặt phẳng ( ABC ) trùng với trọng tâm của tam giác<br /> 3<br /> ABC . Thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' bằng<br /> A.<br /> <br /> a3 3<br /> .<br /> 36<br /> <br /> B.<br /> <br /> a3 3<br /> .<br /> 6<br /> <br /> C.<br /> <br /> a3 3<br /> .<br /> 12<br /> <br /> D.<br /> <br /> a3 3<br /> .<br /> 24<br /> <br /> STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group toán Số 1 VN- Làm 1,2 câu nhận lại hàng ngàn câu/tuần P 1 , Mã 617 <br /> <br /> Sản phẩm của STRONG TEAM TOÁN VD VDC<br /> <br /> Đề SGD Hưng Yên Lần 1 Năm 2019<br /> <br /> Câu 8. [2H1-3.4-3] Cho hình chóp S . ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng<br /> <br /> ( ABCD ) .<br /> <br /> Tứ giác<br /> <br /> ABCD là hình vuông cạnh a , SA = 2a . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB . Tính<br /> khoảng cách từ H đến mặt phẳng ( SCD ) .<br /> 4a 5<br /> 4a 5<br /> 2a 5<br /> 8a 5<br /> .<br /> B.<br /> .<br /> C.<br /> .<br /> D.<br /> .<br /> 5<br /> 25<br /> 5<br /> 25<br /> Câu 9 . [2D1-5.6-2] Cho hàm số y = x 3 - 3x 2 + 2 có đồ thị ( C ) . Tìm số tiếp tuyến của đồ thị ( C ) song<br /> A.<br /> <br /> song với đường thẳng d : y = 9 x - 25 .<br /> A. 1 .<br /> <br /> B. 2 .<br /> <br /> Câu 10 . [2D1-4.1-1] Đồ thị hàm số y =<br /> A. x = -2, y = -3 .<br /> <br /> C. 3.<br /> <br /> D. 0.<br /> <br /> -3 x + 1<br /> có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là:<br /> x+2<br /> B. x = -2, y = 3 .<br /> <br /> C. x = -2, y = 1 .<br /> <br /> D. x = 2, y = 1 .<br /> <br /> Câu 11. [2D1-5.8-4] Cho các hàm số f ( x ) = mx + nx 3 + px 2 + qx + r và g ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx + d<br /> 4<br /> <br /> ( m, n, p, q, r , a, b, c, d Î ! )<br /> <br /> thỏa mãn f ( 0 ) = g ( 0 ) . Các hàm số y = f ¢ ( x ) và g ¢ ( x ) có đồ thị<br /> <br /> như hình vẽ bên.<br /> <br /> Tập nghiệm của phương trình f ( x ) = g ( x ) có số phần tử là<br /> A. 4.<br /> B. 2.<br /> C. 1.<br /> Câu 12. [2D1-1.1-1] Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ! ?<br /> <br /> D. 3.<br /> <br /> 2x -1<br /> .<br /> x+3<br /> Câu 13. [2H3-2.3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng ( P ) đi qua hai<br /> A. y = x 2 + 2 x - 1 .<br /> <br /> B. y = x 4 - 2 x 2 .<br /> <br /> C. y = x 3 + 2 x - 2019 . D. y =<br /> <br /> điểm A ( 2;1;1) , B ( -1; -2; - 3) và vuông góc với mặt phẳng ( Q ) : x + y + z = 0 .<br /> A. x - y - z = 0 .<br /> <br /> B. x + y - 3 = 0 .<br /> <br /> C. x - y - 1 = 0 .<br /> <br /> D. x + y + z - 4 = 0 .<br /> <br /> Câu 14. [2D1-2.4-2] Cho hàm số y = 2 x 3 + 3 ( m - 1) x 2 + 6 ( m - 2 ) x - 1 với m là tham số thực. Tìm tất cả<br /> các giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng ( -2;3) .<br /> A. m Î ( -1; 4 ) \ {3} .<br /> <br /> B. m Î ( 3; 4 ) .<br /> <br /> C. m Î (1;3) .<br /> <br /> D. m Î ( -1; 4 ) .<br /> <br /> Câu 15. [2D3-3.3-1] Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên [3; 4] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị<br /> hàm số y = f ( x ) , trục hoành và hai đường thẳng x = 3 , x = 4 . Thể tích khối tròn xoay tạo<br /> thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức<br /> <br /> STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group toán Số 1 VN- Làm 1,2 câu nhận lại hàng ngàn câu/tuần P 2 , Mã 617 <br /> <br /> Sản phẩm của STRONG TEAM TOÁN VD VDC<br /> 4<br /> <br /> A. V = p ò f 2 ( x ) dx .<br /> 3<br /> <br /> Đề SGD Hưng Yên Lần 1 Năm 2019<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> B. V = p 2 ò f 2 ( x ) dx . C. V = ò f ( x ) dx .<br /> <br /> 4<br /> <br /> D. V = ò f 2 ( x ) dx .<br /> 3<br /> <br /> Câu 16. [2H3-1.4-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A (1; 4;5 ) , B ( 3; 4;0 ) ,<br /> <br /> C ( 2; -1;0 ) và mặt phẳng ( P ) : 3x + 3 y - 2 z - 29 = 0 . Gọi M ( a; b; c ) là điểm thuộc ( P ) sao<br /> cho MA2 + MB 2 + 3MC 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng a + b + c .<br /> A. 8 .<br /> B. 10 .<br /> C. -10 .<br /> <br /> D. -8 .<br /> Câu 17. [2D3-2.4-3] Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên ! và có đồ thị như hình vẽ.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> Giá trị của biểu thức I = ò f ' ( x - 2 ) dx + ò f ' ( x + 2 ) dx bằng<br /> A. -2 .<br /> B. 2 .<br /> C. 6 .<br /> D. 10 .<br /> Câu 18. [2D3-2.4-2] Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên đoạn [ 0; 2] và thỏa mãn f ( 0 ) = 2 ,<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> ò ( 2 x - 4 ) . f ' ( x ) dx = 4 . Tính tích phân I = ò f ( x ) dx .<br /> A. I = 2 .<br /> B. I = -2 .<br /> C. I = 6 .<br /> D. I = -6 .<br /> Câu 19. [2H1-3.2-2] Cho khối chóp S . ABC có thể tích là V . Gọi B¢ , C ¢ lần lượt là trung điểm AB , AC<br /> Tính theo V thể tích của khối chóp S . AB¢C ¢ .<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> A. V .<br /> B. V .<br /> C. V .<br /> D. V .<br /> 3<br /> 2<br /> 12<br /> 4<br /> Câu 20. [2D1-5.4-3] Có bao nhiêu giá trị âm của tham số m để phương trình<br /> <br /> 2019m + 2019m + x 2 = x 2 có hai nghiệm thực phân biệt<br /> A. 1 .<br /> <br /> B. 0 .<br /> <br /> C. Vô số.<br /> <br /> D. 2 .<br /> <br /> x - m2<br /> với m là tham số thực. Giả sử mo là giá trị dương của<br /> x+8<br /> tham số m để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ 0;3] bằng -3 . Giá trị mo thuộc khoảng nào<br /> <br /> Câu 21: [2D1-3.1-2] Cho hàm số y =<br /> <br /> trong các khoảng cho dưới đây?<br /> A. ( 20; 25 ) .<br /> B. ( 5;6 ) .<br /> <br /> C. ( 6;9 ) .<br /> <br /> D. ( 2;5 ) .<br /> <br /> Câu 22: [0H1-2.1-2] Cho tứ diện ABCD có O là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của hai<br /> cạnh đối diện và a là số thực dương không đổi. Tập hợp các điểm M trong không gian thỏa<br /> !!!" !!!" !!!!" !!!!"<br /> mãn hệ thức MA + MB + MC + MD = a là<br /> A. mặt cầu tâm O bán kính r =<br /> <br /> a<br /> .<br /> 3<br /> <br /> C. mặt cầu tâm O bán kính r = a .<br /> <br /> a<br /> .<br /> 4<br /> a<br /> D. mặt cầu tâm O bán kính r = .<br /> 2<br /> B. mặt cầu tâm O bán kính r =<br /> <br /> STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group toán Số 1 VN- Làm 1,2 câu nhận lại hàng ngàn câu/tuần P 3 , Mã 617 <br /> <br /> Sản phẩm của STRONG TEAM TOÁN VD VDC<br /> <br /> Đề SGD Hưng Yên Lần 1 Năm 2019<br /> <br /> Câu 23. [2D1-2.1-1] Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ¢ ( x ) =<br /> <br /> x2 - 4<br /> , "x ¹ 0 . Số điểm cực trị của hàm<br /> 3x 2<br /> <br /> số đã cho là<br /> A. 3.<br /> B. 5.<br /> C. 2.<br /> D. 1.<br /> Câu 24. [2D3-3.5-2] Một vật chuyển động với vận tốc 10 m / s thì tăng tốc với gia tốc<br /> <br /> 1<br /> a ( t ) = 2t + t 2 ( m / s 2 ) , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.<br /> 3<br /> Hỏi quãng đường vật đi được trong 12 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu mét?<br /> A. 1272 m .<br /> B. 456 m .<br /> C. 1172 m<br /> D. 1372 m .<br /> Câu 25. [2H2-1.2-1] Hai khối nón có cùng thể tích. Một khối nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao<br /> bằng h , khối nón còn lại có bán kính đáy bằng 2R và chiều cao bằng x . Khi đó<br /> <br /> 3<br /> h 3<br /> h<br /> h<br /> .<br /> B. x =<br /> .<br /> C. x = h .<br /> D. x = .<br /> 4<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> Câu 26. [1D1-2.1-1] Phương trình sin x + cos x = 1 có 1 nghiệm là<br /> p<br /> 2p<br /> p<br /> A. .<br /> B. p .<br /> C.<br /> .<br /> D. .<br /> 3<br /> 2<br /> 4<br /> Câu 27. [2D3-3.4-2] Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 4cm , chiều cao trong<br /> lòng cốc là 12cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết rằng khi<br /> nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.<br /> A. x =<br /> <br /> A. 128p cm3 .<br /> <br /> C. 256p cm3 .<br /> <br /> B. 256 cm3 .<br /> <br /> D. 128cm3 .<br /> <br /> Câu 28. [2D1-5.8-1] Điểm M (1; e ) thuộc đồ thị hàm số nào dưới đây?<br /> C. y = x -2 .<br /> <br /> B. y = ln x .<br /> <br /> A. y = e x .<br /> <br /> Câu 29. [2D3-1.1-1] Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) =<br /> A. ln x - 1 + C .<br /> <br /> B. -<br /> <br /> 1<br /> <br /> ( x - 1)<br /> <br /> 2<br /> <br /> +C .<br /> <br /> D. y = 2- x .<br /> <br /> 1<br /> là<br /> x -1<br /> C. 2 ln x - 1 + C .<br /> <br /> D. ln ( x - 1) + C .<br /> <br /> Câu 30. [2H1-3.4-1] Cho hình lập phương ABCD. A¢B¢C ¢D¢ . Góc giữa hai mặt phẳng<br /> <br /> ( A¢B¢C ¢D¢ )<br /> <br /> ( ABCD )<br /> <br /> và<br /> <br /> bằng<br /> <br /> A. 45° .<br /> B. 60° .<br /> C. 0° .<br /> D. 90° .<br /> Câu 31. [2D4-1.3-2] Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z sao cho z 2 là số<br /> thuần ảo.<br /> A. Hai đường thẳng y = x và y = - x .<br /> B. Trục Ox .<br /> C. Trục Oy .<br /> D. Hai đường thẳng y = x và y = - x , bỏ đi điểm O ( 0;0 ) .<br /> Câu 32. [2D4-1.3-1] Cho số phức z = 3 - 5i . Phần ảo của z là<br /> STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group toán Số 1 VN- Làm 1,2 câu nhận lại hàng ngàn câu/tuần P 4 , Mã 617 <br /> <br /> Sản phẩm của STRONG TEAM TOÁN VD VDC<br /> <br /> Đề SGD Hưng Yên Lần 1 Năm 2019<br /> <br /> A. -5 .<br /> B. -5i .<br /> C. 5 .<br /> D. 3 .<br /> Câu 33. [2D2-5.6-2] Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất<br /> 6,5% / năm, kì hạn một năm. Hỏi sau 5 năm người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số<br /> nào nhất trong các số tiều sau? (biết lãi suất hàng năm không đổi) .<br /> A. 73 triệu đồng.<br /> B. 53,3 triệu đồng.<br /> C. 64,3 triệu đồng.<br /> Câu 34. [2D1-5.1-1] Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ ?<br /> <br /> D. 68,5 triệu đồng.<br /> <br /> A. y = x 4 - 2 x 2 .<br /> B. y = x 4 - 2 x 2 - 1 .<br /> C. y = x 3 - 2 x 2 + x . D. y = - x 4 + 2 x 2 .<br /> Câu 35. [2D1-5.3-3] Số giá trị nguyên của m thuộc khoảng ( -2019; 2019 ) để phương trình<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4 x - 2 x +1 - m.2 x - 2 x + 2 + 3m - 2 = 0 có bốn nghiệm phân biệt là<br /> A. 2017 .<br /> B. 2016 .<br /> C. 4035 .<br /> D. 4037 .<br /> Câu 36. [2H1-1.2-1] Hình chóp tứ giác có tất cả bao nhiêu cạnh<br /> A. 6 .<br /> B. 20 .<br /> C. 12 .<br /> D. 8 .<br /> Câu 37. [2D3-3.1-2] Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên [ -1; 2] . Đồ thị của hàm số<br /> y = f ¢ ( x ) được cho như hình vẽ. Diện tích các hình phẳng ( K ) , ( H ) lần lượt là<br /> Biết f ( -1) =<br /> <br /> 5<br /> 8<br /> và .<br /> 12<br /> 3<br /> <br /> 19<br /> , tính f ( 2 ) .<br /> 12<br /> <br /> 23<br /> 2<br /> 2<br /> 11<br /> .<br /> B. f ( 2 ) = - .<br /> C. f ( 2 ) = .<br /> D. f ( 2 ) = .<br /> 6<br /> 3<br /> 3<br /> 6<br /> Câu 38. [2D1-1.5-2] Cho các mệnh đề:<br /> 1. Nếu hàm số y = f ( x ) liên tục trên ( a; b ) và f ( a ) . f ( b ) < 0 thì tồn tại x0 Î ( a; b ) sao cho<br /> A. f ( 2 ) =<br /> <br /> f ( x0 ) = 0 .<br /> 2. Nếu hàm số y = f ( x ) liên tục trên [ a; b ] và f ( a ) . f ( b ) < 0 thì phương trình f ( x ) = 0 có<br /> nghiệm.<br /> 3. Nếu hàm số y = f ( x ) liên tục, đơn điệu trên [ a; b ] và f ( a ) . f ( b ) < 0 thì phương trình<br /> <br /> f ( x ) = 0 có nghiệm duy nhất trên ( a; b ) .<br /> STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group toán Số 1 VN- Làm 1,2 câu nhận lại hàng ngàn câu/tuần P 5 , Mã 617 <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2