đề thi tin học trẻ không chuyên

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
339
lượt xem
86
download

đề thi tin học trẻ không chuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi tin học trẻ không chuyên thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đề thi tin học trẻ không chuyên

  1.    ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ X – NĂM 2007 ĐỀ THỊ LẬP TRÌNH CẤP TRUN GHỌC CƠ SỞ Bài 1: Nhập từ bàn phím một số nguyên dương N (1
  2. 2143 Số nhỏ nhất chưa xuất hiện trên dòng 2 và cột 4 là 3 KQ : 12345 21436 34127 43218 56781 2/ Số đối xứng Một số được gọi là số đối xứng khi các chữ số của nó đối xứng qua tâm. Ví dụ : 5, 44, 212, 71217. Cho một số x = 371, số đối xứng lớn hơn và gần x nhất là 373. Yêu cầu : cho một số nguyên dương x (x có số chữ số
  3. 5 Bài 2: (6 điểm) Một số K được gọi là số chính phương khi và chỉ khi tồn tại một số x sao cho x*x=K Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a/ **** vào 2 số nguyên dương N,M lớn hơn hoặc bằng 2. Chương trình có kiểm tra giá trị **** vào. b/ **** vào một mảng 2 chiều A gồm N hàng và M cột. c/ Tìm tất cả các số chính phương trong mảng ở câu b và lưu vào mảng một chiều. d/ In ra mảng một chiều chứa các số chính phương của mảng hai chiều A vừa tìm được ở câu c ra màn hình. Câu 3: HOÁN VỊ THUẬN THẾ (6 điểm) Cho a=(a1,a2,......,an) là một hoán vị của dãy số tự nhiên 1..N. Ta xây dựng dãy b=(b1,b2,....,bn) và gọi là thuận thế của hoán vị như sau: Mới mọi i=1..N, bi là số lượng các phần tử nhỏ thua ai và đứng trước ai a/ Cho N và một hoán vị a. Hãy tìm thuận thế của a. b/ Cho N và một thuận thế b. Hãy tìm hoán vị sinh ra thuận thế b. Dữ liệu vào: vào từ bàn phím a/ **** vào từ bàn phím số N và hoán vị a b/ **** vào từ bàn phím số N và một thuận thế b Dữ liệu ra: in ra màn hình a/ in ra thuận thế của a b/ in ra hoán vị sinh ra thuận thế b Ví dụ: a/ N = 9 a = 2 1 7 6 5 4 3 8 9 Thuận thế của a là: 0 0 2 2 2 2 2 7 8 b/ N = 9 b = 0 1 1 2 4 1 5 5 8 Hoán vị sinh ra thuận thế b là: 1 5 3 4 8 2 7 6 9
Đồng bộ tài khoản