intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển dụng ngân hàng SHB 7/2010 vị trí thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

526
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển dụng ngân hàng shb 7/2010 vị trí thanh toán quốc tế', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển dụng ngân hàng SHB 7/2010 vị trí thanh toán quốc tế

  1. HỌC KINH DOANH bLOG thi tuy n d ng ngân hàng SHB à N ng V trí: Thanh toán qu c t nh nh ng ch ng t nào là ch ng t thương m i: 1. URC 522, 1995 ICC quy a. Invoice b. Certificate of origin c. Bill of exchange d. Bill of lading e. Contact 2. Theo URC 522 ICC, khi ch ng t b t ch i thanh toán, NH ph i có trách nhi m: a. Tr ngay các ch ng t b t ch i thanh toán cho NH chuy n b. Thông báo ngay nh ng lý do t ch i thanh toán cho NH chuy n c. Trong vòng 60 ngày k t ngày g i thông báo mà không nh n ư c ý ki n c a NH chuy n gi i quy t tình tr ng b ch ng t , thì NH thu s tr l i ch ng t cho NH chuy n mà không ch u trách nhi m gì thêm. 3. Khi nào thì vi c ngh s a i LC c a NH phát hành có hi u l c? a. N u ngư i hư ng l i không thông báo t ch i ch ng t b. NH phát hành có b ng ch ng là ngư i hư ng l i LC ã nh n ư c ngh s a i c. Khi NH phát hành nh n ư c các ch ng t xu t trình phù h p v i LC s a i. 4. Các NH ch p nh n các ch ng t nhi u trang n u như: a. Các trang ư c g n k t t nhiên v i nhau b. Các trang ư c g n k t t nhiên v i nhau và ư c ánh s liên ti p ho c có ch d n tham kh o bên trong trang c. Các trang r i nhau và ánh s liên ti p nhau 5. NH phát hành và NH xác nh n có m t kho ng th i gian h p lý ki m tra ch ng t nhi u nh t không quá: a. 5 ngày làm vi c cho m i NH http://www.nghoangvan137.blogspot.com Page 1
  2. HỌC KINH DOANH bLOG b. 5 ngày theo l ch cho m i NH c. 5 ngày NH 6. V n ơn hoàn h o là gì? a. Là v n ơn không có b t kỳ s s a l i (correction) nào b. Là v n ơn phát hành v i các i u ki n c a LC v m i phương di n c. Là v n ơn không có b t c s ghi chú nào v khuy t t t c a bao bì ho c/ và hàng hóa 7. Tên ngư i hư ng l i trên LC là “Barotex International Company, Ltd”. Tên c a ngư i hư ng l i trên ch ng t nào dư i ây không khác bi t v i LC a. Invoice: Barotex Company b. Bill of lading: Barotex Inter’l Company, Ltd c. C/O: Barotex Inter’l Company, Ltd 8. Theo UCP 600, thư tín d ng yêu c u: “Invoice in 4 copies” khi xu t trình thì ph i xu t trình: a. 4 b n sao c a hóa ơn b. 3 b n sao c a hóa ơn và 1 b n g c c a hóa ơn c. 2 b n sao c a hóa ơn và 2 b n g c c a hóa ơn d. C b và c u úng 9. “From” và “After”: a. “From” bao g m ngày c p và “after” không bao g m ngày cp b. “From” không bao g m ngày c p và “after” bao g m ngày cp c. “from” và “after” u bao g m ngày c p 10. Có nhi u b B/L xu t trình theo 1 h i phi u kỳ h n: “180 days from B/L”, h i ngày nào ư c dùng tính ngày áo h n a. Ngày B/L u tiên b. Ngày ghi chú “on board” c a B/L u tiên c. Ngày ghi chú “on board” c a B/L cu i cùng d. C a & b u úng 11. The Reimbursing bank shall have…………..following the day of receipt of the Reimbursement claim, to process Claim a. A reasonable time, not to exceed 5 banking days http://www.nghoangvan137.blogspot.com Page 2
  3. HỌC KINH DOANH bLOG b. A reasonable time, not to exceed 3 banking days c. 5 banking days d. 3 banking days 12. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it: a. Appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer’s hand b. Appears to be on the document issuer’s original stationery c. States that it is original, unless the statement appears not to apply to the documentary presented d. Both a, b, c are correct 13. “Within 2 days after” indicates: a. A period from the date of the event until 2 days after the event b. A period from the date of the event til the end of the next day 14. Under Internation Standard banking practice, “shipping documents” means: a. Transport documents b. All documents required by the credit c. All documents required by the credit, except draft 15. How the draft is drawn? a. The draft must be drawn on the party stated in the credit b. The draft must be drawn by the beneficiary c. Both are correct 16. A credit has a requirement for transport documents to be “clean on board”, but the issuing bank receive transport documents without the word “clean”, then: a. This transport documents will be treated as discrepantcy b. This transport documents is still considered as “clean transport document” if it bears no clause or notation expressly declaring a deffective conditon of goods or their packaging 17. According to UCP 600, is it possible if the date of insurance document is later than the date of shipment? a. The date of insurance can be later than the date of shipment http://www.nghoangvan137.blogspot.com Page 3
  4. HỌC KINH DOANH bLOG b. The date of insurance can be later than the date of shipment if it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment 18. When the partial shipments are prohibited then: a. Tolerance in the credit amount is not allowed b. A tolerance of 5% less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced c. A tolerance of 5% more or less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced . ôn t p cho thi tuy n d ng các b n có th tham d : “Khóa ào t o ôn thi tuy n d ng ngân hàng” Trung tâm ào t o REALIFE t ch c Chi ti t khóa h c xin vui lòng truy c p vào a ch : http://www.nghoangvan137.blogspot.com H C KINH DOANH bLOG http://www.nghoangvan137.blogspot.com Page 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2