intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Gia Lai

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
8
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Gia Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Gia Lai dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi vào lớp 10 sắp tới. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Gia Lai

  1. Þ€· ïò í¨ õ § ã ë ïò Õ¸:²¹ ­% ¼*²¹ ³§ ¬c²¸ ¾< ¬-·ô ¹·}· ¸e °¸)4²¹ ¬®d²¸ ò ¨ î§ ã ì ° îò Ù·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨î ê¨ õ ç ã î¨ îðîðò Þ€· îò Ѩ§ ø¼÷ æ § ã ¨ î³ ª€ п®¿¾±´ øÐ ÷ æ § ã î¨î ò Ƚ ³ ø¼÷ ½s¬ п®¿¾±´ øÐ ÷ îò Î-¬ ¹;² ¾·f« ¬¸'½ ° ° ° íø¨ õ ¨ ï÷ ¨õï ¨õî Ð ã ° ° ° ¨õ ¨ î ¨õî ¨ ï ª2· ¨ 𠪀 ¨ êã ïò Þ€· íò ïò Õ¸:²¹ ­% ¼*²¹ ³§ ¬c²¸ ¾< ¬-·ô ¹·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨î ì¨ ë ã ðò îò ݸ± °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨î ìø³ õ ï÷¨ õ í³î õ î³ ë ã ðô ª2· ³ ¬¸¿³ ­8 ³ ¨ï å ¨î ­¿± ½¸± ¨îï õ ìø³ õ ï÷¨î õ í³î õ î³ ë ã çæ Þ€· ìò ß Þ ¼€· ïðð µ³ò Ý.²¹ ³5¬ ´-½ô ³5¬ ¨» ³§ µ¸0· ¸€²¸ ¬( ß Þ ª€ ³5¬ ¬: µ¸0· ¸€²¸ ¬( Þ ï ½+¿ ¨» ¬: ´€ îð µ³ñ¸ò Ìc²¸ ªv² ¬8½ ½+¿ ³7· ¨»ò Þ€· ëò Ñ ßÞ ã îÎò Ù;· Ý Ñß ô ¯«¿ Ý µl ¼{§ ½«²¹ Ó Ò ª«:²¹ ¹>½ ª2· Ñß ò Ù;· Õ ÞÓ ø Õ µ¸:²¹ ¬®.²¹ ª2· Þ ª€ Ó ÷ô Ø ßÕ ª€ Ó Ò ò ïò ݸ'²¹ ³·²¸ ¬' ¹·½ ÞÝØÕ îò ݸ'²¹ ³·²¸ ßÕæßØ ã Îî ò ÕÒ × ­¿± ½¸± Õ× ã ÕÓ ò ݸ'²¹ ³·²¸ Ò× ã ÕÞò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2