Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 25 - Năm 2008-2009

Chia sẻ: Trần Văn được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
367
lượt xem
62
download

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 25 - Năm 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên bậc tiểu học, giúp các em phát triển và tư duy năng khiếu toán học. Đề thi Violympic môn Toán lớp 5 vòng 25 gia nhằm giúp bạn củng cố kiến thức luyện thi Violympic và kinh nghiệm ra đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 25 - Năm 2008-2009

  1. ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 25 (Quốc gia 08-09) BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần: 1 – 0,49 50% của 1,2 0,505 2,2022 2,0202 1 19 3 2 1 2 2010 0,5 : : : 2 40 4 3 2 5 2009 2 1 2,2020 2,0022 0,05 1 1 : : 3 2 2 3 36360 4 1 25 2009 2 1 - : 72720 5 4 40 2008 5 3 BÀI 2 : Điền số thích hợp : (v25 cũ) 1/ Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số chia hết cho cả 2 và 3 ? Có …….….. số. 2/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số đó đều không chia hết cho 5 ? Có ………... số. 1 3/ Từ 6giờ sáng nay đến bây giờ bằng khoảng thời gian từ bây giờ đến 7giờ sáng ngày mai. Bây 4 giờ là : ………. giờ. 4/ Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng. Lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau 2 tháng, tiền lãi là ………. đồng. Biết tiền lãi của tháng trước được nhập thành tiền vốn của tháng sau. 5/ Cho A = 123456789101112……….. Chữ số thứ 2010 là chữ số : ……….. 6/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 840. Số tự nhiên đó là : ……………….. 7/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 1152. Số tự nhiên đó là : ………………… 1 8/ Lúc tuổi cháu bằng tuổi cháu hiện nay thì hồi đó ông 60 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay, biết 6 tổng số tuổi 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Tuổi cháu hiện nay là : …….….tuổi. 9/ Cùng một lúc An và Bình đi từ A – B cách nhau 28km. An đi ngựa với v = 7km/giờ. Bình đi xe đạp với v = 13km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành mấy giờ thì quãng đường còn lại của An bằng 3 lần quãng đường còn lại của Bình ? Sau : …….….. giờ. 1
  2. 10/ Cho tưa giác ABCD. M là trung điểm của AB. A M B Diện tích tam giác ACD = 30cm 2 . Diện tích tam giác MCD = 27,5cm 2 . Diện tích tam giác BCD = …… ….. cm 2 . D C 2007 2006 2 1 2008    .........   11/ Tính A = 2 3 2007 2008  ………………..……. 1 1 1 1 1    ........   2 3 4 2008 2009 2009 2008 2 1 2010    .........   12/ Tính A = 2 3 2009 2010  ……………………… 1 1 1 1 1    ........   2 3 4 2010 2011 BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt : (v25 cũ) 1/ Xếp 2160 hình lập phương cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm; chiều rộng 12cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là : ………….…..cm. 2/ Có …………… phân số mà tổng TS và MS của mỗi phân số đó bằng 2009. 3/ Tìm một STN, biết nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số đó thì được số mới kém số phải tìm là 1808. Số tự nhiên đó là : …………….. 4/ Cho A = 2008 x 2008 x 2008 x ………. x 2008. (có 2009 thừa số 2008). Vậy chữ số tận cùng của A là : …………… 5/ Cho A = 2009 x 2009 x 2009 x ………. x 2009. (có 2010 thừa số 2009). Vậy chữ số tận cùng của A là : …………… 6/ Cho A = 2009 x 2009 x 2009 x ………. x 2009. (có 2011 thừa số 2009). Vậy chữ số tận cùng của A là : ………….. 7/ Tìm số có 3 chữ số, biết số đó bằng 11 lần tổng các chữ số của nó? Số đó là : ……………….. 8/ Gia đình có mẹ, bố và ông; khi cộng số tuổi của 2 trong 3 người thì được các con số : 75; 105 ; 110. Tuổi ông là : …….….. tuổi. 9/ Ba vận động viên đua xe đạp trên quãng đường dài 120km. Khi A về đích thì B còn cách đích 8km và C cách đích 15km.Hỏi khi B về đích thì C còn cách đích……….km. 10/ Một đội công nhân có 60% là nữ. Hôm nay vắng 5 nam nên số nữ chiếm 64%. Cả đội có ……..người. 11/Tìm tổng các số có hai chữ số, biết mỗi số đó chia 5 dư 4 và chia cho 9 thì dư 2.Tổng các số đó bằng:.. 12/ Một đồng hồ cứ mỗi giờ chạy nhanh 15 giây. Sáng nay người ta lấy đúng 5giờ. Hỏi sau 1 ngày đồng hồ chỉ …… giờ …….. phút. 2
  3. 13/ Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 40. Số tự nhiên đó là :………………… 14/ Cho một HCN. Nếu tăng diện tích gấp đôi người ta tăng chiều dài 25%. Hỏi còn phải tăng chiều rộng ……..…. %. 15/ Cho một HCN. Nếu tăng diện tích gấp đôi người ta tăng chiều dài 20%. Hỏi còn phải tăng chiều rộng ……. %. 16/ Cho 4 chữ số khác nhau và khác 0. Tính tổng tất cả các số có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho. Biết tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 9889. Tổng là : …………….. 17/ Có ………… hình chữ nhật chứa * . * ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 25 (Quốc gia 08-09) BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : (v25 cũ) 19 36360 4 1 25 1 2010 2009 0,05 < < < 0,505 < 1 – 0,49 < - < 50% của 1,2 < < 0,5 : < < < 40 72720 5 4 40 2 2009 2008 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 : < : < : < : < : < 2,0022 < 2,0202 < 2,2020 < 2,2022 . 4 3 5 3 2 5 3 2 2 3 BÀI 2 : Điền số thích hợp : (v25 cũ) 1/ Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà mỗi số chia hết cho cả 2 và 3 ? Có ….. số. (15) 2/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số đó đều không chia hết cho 5 ? Có ….. số. (512) 1 3/ Từ 6giờ sáng nay đến bây giờ bằng khoảng thời gian từ bây giờ đến 7giờ sáng ngày mai. Bây 4 giờ là : ……. giờ. (11) 4/ Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng. Lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau 2 tháng, tiền lãi là …….? đồng. Biết tiền lãi của tháng trước được nhập thành tiền vốn của tháng sau. (321280) 5/ Cho A = 123456789101112……….. Chữ số thứ 2010 là chữ số : ……. (6) (706) 6/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 840. Số tự nhiên đó là : …………. (754321) 3
  4. 7/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 1152. Số tự nhiên đó là : …………. (864321) 1 8/ Lúc tuổi cháu bằng tuổi cháu hiện nay thì hồi đó ông 60 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay, biết 6 tổng số tuổi 2 ông cháu hiện nay là 82 tuổi. Tuổi cháu hiện nay là : ….tuổi. (12) 9/ Cùng một lúc An và Bình đi từ A – B cách nhau 28km. An đi ngựa với v = 7km/giờ. Bình đi xe đạp với v = 13km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành mấy giờ thì quãng đường còn lại của An bằng 3 lần quãng đường còn lại của Bình ? Sau : …….. giờ. (1,75) 10/ Cho tưa giác ABCD. M là trung điểm của AB. A M B Diện tích tam giác ACD = 30cm 2 . Diện tích tam giác MCD = 27,5cm 2 . Diện tích tam giác BCD = ……. cm 2 . (25) D C 2007 2006 2 1 2008    .........   11/ Tính A = 2 3 2007 2008  ? (2009) 1 1 1 1 1    ........   2 3 4 2008 2009 1 2 1 3 2 1 2 3  4   * Quy luật : 2  3; 2 3  4; 2 3 4  5 ; ……… 1 1 1 1 1 1 1 1 1       2 3 2 3 4 2 3 4 5 3 2 1 3 2 1 5 2 3 3 2 4 1 4   1  (1  )  (1  )  (1  ) (  )(  )(  ) 2 3 4 2 3 4  5 2 2 3 3 4 4  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 ( )( )( )    5(    ) 5 2 3 4  2 3 4 5 2 3 4 5  5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 3 2 1 5 1 5  2 5  3 5  4 5 5 5 5 * Cách khác : Tử số: 4          1  1   1   1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5–1+ -1+ -1+ -1=5–4+ + + =1+ + + = 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 + + +1= + + + =5x( + + + ) 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 ( rút gọn với mẫu số) 2009 2008 2 1 2010    .........   12/ Tính A = 2 3 2009 2010  ? (2011) 1 1 1 1 1    ........   2 3 4 2010 2011 BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt : (v25 cũ) 4
  5. 1/ Xếp 2160 hình lập phương cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm; chiều rộng 12cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là : ……..cm. (10) 2/ Có bao nhiêu phân số mà tổng TS và MS của mỗi phân số đó bằng 2009. (2009) 3/ Tìm một STN, biết nếu xoá chữ số hàng đơn vị của số đó thì được số mới kém số phải tìm là 1808. Số tự nhiên đó là : ………… (2008) 4/ Cho A = 2008 x 2008 x 2008 x ………. x 2008. (có 2009 thừa số 2008). Vậy chữ số tận cùng của A là : ………… (8) 5/ Cho A = 2009 x 2009 x 2009 x ………. x 2009. (có 2010 thừa số 2009). Vậy chữ số tận cùng của A là : ………… (1) 6/ Cho A = 2009 x 2009 x 2009 x ………. x 2009. (có 2011 thừa số 2009). Vậy chữ số tận cùng của A là : ………… (9) 7/ Tìm số có 3 chữ số, biết số đó bằng 11 lần tổng các chữ số của nó? Số đó là : ……. (198) (dựa vào cấu tạo số) 8/ Gia đình có mẹ, bố và ông; khi cộng số tuổi của 2 trong 3 người thì được các con số : 75; 105 ; 110. Tuổi ông là : ……….. tuổi. (70) 9/ Ba vận động viên đua xe đạp trên quãng đường dài 120km. Khi A về đích thì B còn cách đích 8km và C cách đích 15km.Hỏi khi B về đích thì C còn cách đích….km.(7,5) 10/ Một đội công nhân có 60% là nữ. Hôm nay vắng 5 nam nên số nữ chiếm 64%. Hỏi cả đội công nhân có …….. người. (80) (quy đồng tử số) 11/ Tìm tổng các số có hai chữ số, biết mỗi số đó chia 5 dư 4 và chia cho 9 thì dư 2. Tổng các số đó bằng : ………… ( 29 + 74 = 103 ) 12/ Một đồng hồ cứ mỗi giờ chạy nhanh 15 giây. Sáng nay người ta lấy đúng 5giờ. Hỏi sau 1 ngày đồng hồ chỉ …… giờ …….. phút. (5giờ 6phút) 13/ Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 40. Số tự nhiên đó là :…….. (49999) 14/ Cho một HCN. Nếu tăng diện tích gấp đôi người ta tăng chiều dài 25%. Hỏi còn phải tăng chiều rộng ……. %. (60%) 15/ Cho một HCN. Nếu tăng diện tích gấp đôi người ta tăng chiều dài 20%. Hỏi còn phải tăng chiều rộng ……. %. (66,66%) 16/ Cho 4 chữ số khác nhau và khác 0. Tính tổng tất cả các số có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho. Biết tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 9889. (113322) abcd aaaa x 6 dcba nên (a + b + c + d ) = 17. bbbb x 6 5
  6. 9889 cccc x 6 nên (a + b + c + d ) x 6666 = dddd x 6 17 x 6666 = 113322. 17/ Có bao nhiêu hình chữ nhật chứa * ? (21) * 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản