Địa lý lớp 7 bài 5

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
243
lượt xem
10
download

Địa lý lớp 7 bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - ĐỚI NÓNG: - Trải dài giữa 2 chí tuyến thành 1 vành đai liên tục bao quanh TĐ ( 30° B – 30 °N) - Có 4 kiểu MT : (SGK)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 5

  1. Bài 5 : ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I – Mục tiêu : HS cần nắm 1) Kiến thức : Xác định được vị trí đới nóng trên Thế Giớivá các kiểu MT trong đới nóng. - Trình bày được đặc điểm của MT XĐ ẩm. 2) Kỹ năng : - Đọc được biểu đồ nhiệt độvà LM của MT XĐ ẩm . - Nhận biết được MTXĐ ẩm qua 1 đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp. 3) Thái độ : - Yêu thiên nhiên , yêu đất nước  GD ý thức bảo vệ MT. II – Phương pháp : trực quan , diễn giảng , phát vấn , phân tích . III – Đồ dùng dạy học : - Bản đồ KH TG , BĐ các nước TN TG , các loại gió. - - Các hình 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 phóng to. IV - Các bước lên lớp : 1)Ổn định 2) KT bài cũ: – Nhận xét hình dáng tháp tuổi hình 4.2 và 4.3 có gí thay đổi và nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ và nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ.
  2. – - Kể tên các KV đông dân , các d0ô thị lớn ở các KV Đông Nam Á. 3) Giảng : Hoạt động 1 : ĐỚI NÓNG Họat động dạy và học Ghi bảng GV : gọi HS lên xác định vị trí đới I - ĐỚI NÓNG: nóng trên BĐ TG. - Trải dài giữa 2 ? Hãy trình bày giới hạn của đới chí tuyến thành 1 nóng ? vành đai liên tục ? Hãy cho biết tại sao đới nóng bao quanh TĐ còn gọi là nội CT ? ( 30° B – 30 °N) Ý nghĩa của nội CT : là KV 1 - Có 4 kiểu MT : năm có 2 lần MT chiếu thẳng góc (SGK) và 2 CT là giới hạn cuối cùng của MT chiếu thẳng góc 1 lần và đây là kV có góc MT chiếu sáng lớn nhất , nhận được lượng nhiệt của MT cao nhất nên nơi đây gọi là đới nóng. GV treo BĐ các loại gió trên TĐ. HS lên xác định hướng và đọc tên loại gió thổi giữa 2 CT. GV : do MT đới nóng không đồng nhất và lại phân thành 1 số KV khác nhau . Vậy dựa vào hình
  3. 5.1 :hãy kể tên các loại MT ở đới nóng. Hoạt động 2 : MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 1) Vị trí : II - MÔI HS quan sát hình 5.1  xác định TRƯỜNG XÍCH vị trí MT XĐ ẩm . ĐẠO ẨM : ? Hãy cho biết giới hạn MT XĐ 1 . Vị trí : ẩm từ khoảng vĩ độ nào tới vĩ độ - Từ 5°B  5 ° N nào ? dọc theo 2 đường 2) Khí hậu : XĐ Quan sát hình 5.2 2. Khí hậu : - Đọc tên nội dung hình 5.2 - Nóng ẩm quanh - Tìm tên vị trí của Singapo trên năm (nhiệt độ từ BĐ  cho biết nằm ở vị trí nào 25°C - 28°C , nhiệt của đới nóng độ chênh lệch GV : cho HS thảo luận  chia giữa tháng cao nhóm : nhất và tháng nhất N1 : đường biểu diễn nhiệt độ rất nhỏ khoảng 3° TB các tháng trong năm có hình C dạng ntn ? giao đông cao nhất và - Mưa nhiều quanh thấp nhất đường biểu diễn nhiêt năm , LM TB năm độ là bao nhiêu ? từ 1500  2500  đường biểu diễn nhiệt độ TB mm. các tháng trong năm cho thấy - Độ ẩm rất cao > nhiệt độ của Singapo có đặc 80%.
  4. điểm gì ? ( nóng quanh năm) 3. Rừng rậm N2 : Nhiệt độ cao nhất vào tháng xanh quanh năm : mấy ? (mùa hạ) - Nắng nóng mưa Nhiệt độ thấp nhất vào tháng nhiều quanh năm mấy ? ( mùa đông )  cho rừng rậm Tính chênh lệch nhiệt độ giữa xanh quanh năm tháng nóng nhất và lạnh nhất. phát triển . N3 : hãy cho biết lượng mưa cả - Rừng có nhiều năm là bao nhiêu ? Sự phân bố tầng cay6 , mọc lượng mưatrong năm ra sao ? thành nhiều tầng ( mưa nhiều quanh năm , đa số rậm rạp và có các tháng có LM TB tháng từ 170 nhiều loài chim ,  gần 250 mm tháng ) thú sinh sống . N4 : LM cao nhất vào tháng mấy ? = mm LM thấp nhất vào tháng mấy ? = mm Chênh lệch giữa LM cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu mm. HS : thảo luận, các nhóm trình bày,cả lớp nhận xét và góp y. GV chốt ý và nhận xét . HS : đọc đặc điểm của MT XĐ ẩm / 17 SGK GV : cho HS quan sát hình 5.3, 5.4 .
  5. ? Dựa vào tên của 2 hình và nội dung thể hiện ở hình 5.4. Em hãy cho biết rừng có mấy tầng chính ? tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng ? ( do độ ẩm và nhiệt độ cao , góc chiếu sáng MT lớn  tạo điều kiện cho cây rừng phát triển rậm rạp  cây cối phát triển  xanh tốt quanh năm  TV phong phú  ĐV phong phú ( từ ăn cỏ  ĐV ăn thịt )  Rút ra KL 4) Củng cố : câu 1 và 2 / 18 SGKK 5) Dặn dò : học bài , làm BT 3, 4 / 18, 19 SGK . Đọc trước bài 6
Đồng bộ tài khoản