Diện tích thiết kế

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
151
lượt xem
87
download

Diện tích thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Diện tích thiết kế A. Mở đầu I. Giới thiệu Quản lý diện tích sàn xây dựng là một việc hết sức quan trọng để quản lý giá thành xây dựng. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích diện tích sử dụng, diện tích giao thông, diện tích phụ, diện tích sàn xây dựng. Đây là những số liệu mà bất cứ một dự án nào cũng đều phải nêu ra để quản lý nguồn vốn đầu tư. Revit Architecture cung cấp cho người sử dụng các công cụ để tính tóan rất chính xác cũng như trình bày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Diện tích thiết kế

 1. Chương 5 Diện tích thiết kế
 2. Chương 5 : Diện tích thiết kế Chương 5 Diện tích thiết kế A. Mở đầu I. Giới thiệu Quản lý diện tích sàn xây dựng là một việc hết sức quan trọng để quản lý giá thành xây dựng. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích diện tích sử dụng, diện tích giao thông, diện tích phụ, diện tích sàn xây dựng. Đây là những số liệu mà bất cứ một dự án nào cũng đều phải nêu ra để quản lý nguồn vốn đầu tư. Revit Architecture cung cấp cho người sử dụng các công cụ để tính tóan rất chính xác cũng như trình bày rất rõ ràng và linh động. Sau khi hòan tất chương này, gần như là chúng ta đã có được 1 hồ sơ Concept để trình bày lần thứ nhất với khách hàng II. Kết quả đạt được Sau khi hoàn tất chương này, người sử dụng sẽ biết được • Cách sử dụng lệnh Area và những lệnh liên quan trong Revit Architecture. • Truy xuất và tổng hợp thông tin về diện tích sử dụng và diện tích sàn xây dựng B. Nội dung Các bài thực hành được thực hiện thứ tự theo trình tự thiết kế. Vì vậy, phải làm hết bài thực hành của chương trước mới tiếp tục bài sau. Tiếp tục bài thực hành ở chương 4 I. Định danh chức năng cho các không gian 1. Kích họat tầng trệt và làm theo hướng dẫn như hình 5.B.I.1 Hình 5.B.I.1 1 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 3. Chương 5 : Diện tích thiết kế 2. Tiếp tục như hình 5.B.I.2 và chấm dứt bằng hai lần nhấn Esc trên bàn phím Hình 5.B.I.2 3. Double vào từng chữ Room để điều chỉnh lại tên phòng như hình vẽ 5.B.I.3 Hình 5.B.I.3 2 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 4. Chương 5 : Diện tích thiết kế 4. Lập lại bước 1 trong phần trên để có kết quả như hình 5.B.I.4 Hình 5.B.I.4 Diện tích vừa được thành lập (vẫn mang chữ Room) trong bứơc này gồm : hành lang + sảnh + ô cầu thang. Chúng ta cần phải tách 3 diện tích này thành 3 thành phần riêng biệt 5. Để chia phần diện tích vừa tạo lập thành 3 phần : sảnh, hành lang và cầu thang làm theo hình 5.B.I.5 3 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 5. Chương 5 : Diện tích thiết kế Hình 5.B.I.5 6. Click Room and Area/Room như bước 1 để thêm 3 định danh mới ở hành lang, cầu thang và tiền sảnh. 7. Tiếp tục đặt lại tên để có kết quả như hình 5.B.I.6 Hình 5.B.I.6 Zoom lớn khu vệ sinh 8. Làm theo hướng dẫn trong hình 5.B.I.7 và Esc 2 lần Hình 5.B.I.7 4 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 6. Chương 5 : Diện tích thiết kế 9. Click vào phòng 16, click trái chuột vào chữ thập và chi chuyển chữ Room ra khỏi hình vẽ như hình 5.B.I.8 Hình 5.B.I.8 10. Làm tương tự cho các Room 15, 17, 18, 19 để có kết quả như hình vẽ 5.B.I.9 Hình 5.B.I.9 5 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 7. Chương 5 : Diện tích thiết kế 11. Điều chỉnh các tên theo hình 5.B.I.10 Hình 5.B.I.10 II. Thống kê diện tích 1. Zoom to Fit mặt bằng tầng trệt và làm theo hình 5.B.II.1 để có hộp thọai Schedule Properties xuất hiện Hình 5.B.II.1 6 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 8. Chương 5 : Diện tích thiết kế 2. Trong hộp thọai Schedule Properties, ở tab Fields, lần lượt chọn Area và Click vào nút Add. Tiếp tục làm tương tự để có kết quả như hình 5.B.II.2 Hình 5.B.II.2 3. Highlightt thông số Number trong ô Schedule Fileds (in order) và click vào nút Move Up 3 lần để chuyển thông số này lên đầu. Kết quả sẽ như hình 5.B.II.3 Hình 5.B.II.3 7 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 9. Chương 5 : Diện tích thiết kế 4. Tương tự cho các thông số khác với 2 nút Move Up và Move Down, sắp xếp các thông số theo thứ tự như hình 5.B.II.4 và Click vào nút OK Hình 5.B.II.4 5. Kết quả bảng thống kê như hình 5.B.II.5a. Click vào từng ô để đổi tên như hình 5.B.II.5b Hình 4.D 15a và 5.B.II.5b 6. Để điều chỉnh các yếu tố trong bảng Click phải chuột – chọn View Propeties và làm theo hướng dẫn sau : • Tính tổng diện tích các phòng – làm theo hình 5.B.II.6 Hình 5.B.II.6 8 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 10. Chương 5 : Diện tích thiết kế • Các dòng chữ của 3 cột : số phòng – công năng – vị trí nằm ngay giữa – làm theo hình 5.B.II.7 Hình 5.B.I.7 • Các dòng số của cột diện tích nẳm sát bên phải cột – làm theo hình 5.B.II.8 Hình 5.B.II.8 • Các chữ ở tiêu đề đậm và lớn hơn – làm theo hình 5.B.II.9 Hình 5.B.II.9 9 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 11. Chương 5 : Diện tích thiết kế 7. Nhấn nút OK 2 lần và kết quả như hình 5.B.II.10 Hình 5.B.II.10 8. Tương tự như các bước trên của phần này, hảy định danh, thống kê diện tích và điều chỉnh các chi tiết cho tầng 1 để có kết quả như hình 5.B.II.11 Hình 5.B.II.11 10 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 12. Chương 5 : Diện tích thiết kế 9. Tương tự như bước 8 ở kế trên, định danh, thống kê diện tích và điều chỉnh các chi tiết cho tầng 2 để có kết quả như hình 5.B.II.12 Hình 5.B.II.12 III. Sản sinh hình phối cảnh ngòai 1. Về lại tầng trệt, Click vào View/Camera như hình vẽ 5.B.III.1 để có kết quả như hình 5.B.III.2 Hình 5.B.III.1 11 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 13. Chương 5 : Diện tích thiết kế Hình 5.B.III.2 2. Kết quả đạt được sau khi điều chỉnh khung hình và dấu cột (View/Visiblity-Graphics … trong cột menu) sẽ có kết quả như hình 5.B.III.3 Hình 5.B.III.3 12 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 14. Chương 5 : Diện tích thiết kế 3. Điều chỉnh vị trí của Camera (trên mặt bằng trệt) để có kết quả như hình 5.B.III.4. Chú ý ở tiền sảnh chưa có lối vào, bước kế tiếp chúng ta sẽ thiết kế. Hình 5.B.III.4 4. Làm theo hướng dẫn ở hình 5.B.III.5 để có thêm 2 mặt đứng phụ Hình 5.B.III.5 13 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 15. Chương 5 : Diện tích thiết kế 5. Kích họat mặt đứng Elevation 1 – a để có kết quả như hình 5.B.III.6 Hình 5.B.III.6 6. Chọn bức tường (lúc này con trỏ có hình tròn), vẽ một hình tứ giác vuông góc (lúc này con trỏ có hình vuông) như hình 5.B.III.7 (kích thứơc chính xác không quan trọng) chấp nhận phần cảnh báo để có kết quả như hình 5.B.III.8 Hình 5.B.III.7 14 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 16. Chương 5 : Diện tích thiết kế Hình 5.B.III.8 7. Esc 2 lần và click trái chuột vào hình tứ giác mới vẽ 8. Click trái vào 2 mũi tên (màu xanh) của 2 cạnh bên để có kết quả như hình 5.B.III.9 (mỗi lần click sẽ 4 đưa về vị trí mới với 1 đọan phù hợp với khỏang cách Osnap theo chiều mũi tên) Hình 5.B.III.9 9. Click trái vào tứ giác và làm theo hình 5.B.III.10 Hình 5.B.III.10 15 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 17. Chương 5 : Diện tích thiết kế 10. Làm theo hình 5.B.III.11 để hiệu chỉnh chiều cao của lổ cửa. Hình 5.B.III.11 11. Kích họat phối cảnh ngòai 1 đề có kết quả như hình 5.B.III.12 Hình 5.B.III.12 16 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 18. Chương 5 : Diện tích thiết kế 12. Lập lại từ bước 5 đến bước 10 cho mặt đứng phụ Elevation 2 – a 13. Kích họat 3D trong 3Dviews để có kết quả như hình 5.B.III.13 Hình 5.B.III.13 14. Kích họat mặt dứng hướng đông (South) 15. Lập lại từ bước 5 – buớc 10 để có kết quả như hình 5.B.III.14 Hình 5.B.III.14 17 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 19. Chương 5 : Diện tích thiết kế IV. Chuẩn bị để in sơ phác 1. Click trái vào View/Sheet và OK trong hộp thọai mới xuất hiện để có kết quả như hình 5.B.IV.1 Hình 5.B.IV.1 Revit Architecture cung cấp cho chúng ta một mẫu bản vẽ. Tuy không phù hợp, nhưng trong giai đọan này chúng ta tạm chấp nhận. Sau này chúng ta sẽ học cách định dạng một mẫu bản vẽ đáp ứng từng yêu cầu riêng biệt sau. 2. Click trái + Giữ phím trái + Rê sang bản vẽ thành phần Mặt bằng trệt để có kết quả như hình 5.B.IV.2 Hình 5.B.IV.2 18 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện
 20. Chương 5 : Diện tích thiết kế 3. Làm tương tư như buớc 2 với các thành phần Thống kê phòng và Phối cảnh ngòai để có kết quả như hình 5.B.IV.3 Hình 5.B.IV.3 4. Click phải vào A 101 Unnamed và làm theo hình 5.B.IV.4 để có kết quả như hình 5.B.IV.5 HÌnh 5.B.IV.4 19 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản