Dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe trí não trong mùa thi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
5
download

Dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe trí não trong mùa thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tốt nghiệp và đại học không còn bao lâu, tâm lý chung của nhiều học sinh là lo lắng và căng thẳng khi vừa phải đối mặt với bài vở trên trường vừa lo luyện thi đại học…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe trí não trong mùa thi

  1. Dinh dư ng b i b s c kh e trí não trong mùa thi Kỳ thi t t nghi p và i h c không còn bao lâu, tâm lý chung c a nhi u h c sinh là lo l ng và căng th ng khi v a ph i i m t v i bài v trên trư ng v a lo luy n thi i h c…Cu c chay ua v i th i gian này tiêu t n r t nhi u năng lư ng, có công th c dinh dư ng nào giúp các em h c sinh “ ua nư c rút” thành công? Vì sao nhi u h c sinh c m th y ki t s c trư c mùa thi? V i áp l c ch còn hơn m t tháng n a là thi t t nghi p và ti p theo sau là kỳ thi i h c h t s c quan tr ng, nhi u h c sinh h c hành quá s c căng th ng và quá t i, d n n ki t s c. Bi u hi n c a tình tr ng này là nh ng tri u ch ng thư ng g p như chóng m t, nh c
  2. u, tu t huy t áp, không t p trung vào vi c h c t p, th m chí “h c trư c quên sau”. Nhân viên ph trách phòng y t nhi u trư ng cho bi t nguyên nhân chung nh t c a các d ng b nh trên u do các b n h c sinh ăn u ng không h p lí nên trí não ho t ng không t t, ch sau 2-3 ti t h c ã c m th y m t m i. Trong giai o n mùa thi, trí não c a h c sinh ph i làm vi c nhi u g p 2-3 l n bình thư ng. Mu n não ho t ng t t, ngư i h c không ch b sung dinh dư ng như bình thư ng mà còn ph i tăng cư ng hàm lư ng canxi, protein, m, vitamin… t th c ph m trong các b a ăn hàng ngày. Như v y m i có th v a bù p ngu n năng lư ng ã m t, v a b i b s c kh e trí não, t ó giúp h c sinh h c bài t p trung và hi u qu hơn. Làm cách nào gi m thi u tình tr ng ki t s c và c i thi n trí nh ? Lo l ng cho tình hình s c kh e có th nh hư ng n vi c h c c a con, nhi u ph huynh dành th i gian tìm
  3. tòi công th c ch bi n nh ng món ăn b dư ng dành cho mùa thi trên các t p chí, sách báo. Ch ng h n món canh bí h m xương heo, v i thành ph n axit glutamic trong bí giúp tăng cư ng ph n ng chuy n hóa c a các t bào th n kinh và não, kích thích các t bào não ho t ng; món gà h m g m gà, ng i c u, g ng… giúp tăng cư ng trí nh , gi m các tri u ch ng m t m i; món óc heo v i kinh nghi m dân gian “ăn gì b n y” v.v…
  4. Các th c ph m giàu ch t dinh dư ng ư c nhi u ph huynh quan tâm trong mùa thi. Gi i pháp cho nh ng bà m b n r n nh ng món ăn “b não” như canh bí , óc heo, gà h m…. phát huy công d ng, h c sinh c n ph i ăn th t u n và thư ng xuyên, ch không ph i “ngày m t ngày hai”. ây l i là m t v n khó th c hi n i v i các bà m b n r n, qu th i gian cho vi c b p núc không nhi u hơn 1-2 ti ng/ ngày.
Đồng bộ tài khoản