intTypePromotion=1

Giáo án bài 12: Ôn dịch, thuốc lá - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
481
lượt xem
49
download

Giáo án bài 12: Ôn dịch, thuốc lá - Ngữ văn 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 45: Ôn dịch thuốc lá. Theo Nguyễn Khắc Viện..I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật.dung;.. - Có thái độ quyết tâm phòng chống thuốc lá... - Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận.và chứng minh trong văn bản...II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:..1. Kiến thức:.. - Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ.con người và đạo đức xã hội... - Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết.minh trong văn bản...2. Kĩ năng:.. - Đọc hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức.thiết... - Tích họp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn.đề của đời sống xã hội...3. Thỏi độ:.. - Ra quyết định: quyết tâm phòng chống tệ nạn thuốc lá, động viên mọi.người xung quanh cùng thực hiện...III.CHUẨN BỊ:..1. Giáo viên:.. -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng... -Tài liệu và các thông tin về bảo vệ môi trường, thuốc lá...* Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đàm thoại,…..2. Học sinh:.. -Đọc văn bản, trả lời câu hỏi Đọc - Hiểu văn bản... -Tìm hiểu thêm tình hình sử dụng thuốc lá và tác hại của thuốc lá...IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:.. 1. Ổn định lớp:.. 2. Kiểm tra bài cũ:.. ( H)Thế nào là văn bản thuyết minh? Các nội dung trong văn bản thuyết minh.có đặc điểm gì? cách thể hiện nội dung trong văn bản thuyết minh phải như thế.nào?.. Hs trả lời theo nội dung phần ghi nhớ trong SGK ( 117)..... 3.Bài mới:.. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG... I. Tìm hiểu chung:..Gv: Hướng dẫn giọng đọc - đọc mẫu – gọi hs 1. §äc:.đọc...... 2- Nhan đề:.(H) Em hiểu Ôn dịch là gì? Nhan đề bài viết Ôn.dịch, thuốc lá được hiểu như thế nào? - Ôn dịch chỉ những bệnh. nguy hiểm, lây lan rộng và.- Ôn dịch chỉ những bệnh nguy hiểm, lây lan rộng làm chết người hàng loạt.và làm chết người hàng loạt trong thời gian nhất trong thời gian nhất định.(Ví.định.(Ví dụ: dịch hạch, dịch tả, dịch lao, dịch dụ: dịch hạch, dịch tả, dịch.SARS…). Nhan đề có nghĩa: Đề cập đến ôn dịch lao, dịch SARS…). Nhan đề.nói chung và thuốc lá cũng là một thứ ôn dịch. có nghĩa: Đề cập đến ôn dịch. nói chung và thuốc lá cũng là.- Trả lời: thuốc lá, thuốc lào….Một số nhãn hiệu: một thứ ôn dịch..Zet, Dunhill, Đalat, White horse…...(H) Người Việt Nam hút thuốc lá gồm những loại.nào? Hãy nêu tên một vài nhãn hiệu mà em biết!..- Trả lời: thuốc lá, thuốc lào….Một số nhãn hiệu:.Zet, Dunhill, Đalat, White horse…...(H) Em thường thấy dòng chữ gì trên bao thuốc?..- Hút thuốc có hại cho sức khoẻ..Thực chất của cái hại đó là gì, các em hãy đọc.bài viết!.....GV: Gọi HS đọc chú thích. 2- Giải nghĩa từ khó:..GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c tõ khã.trong SGK.....(H) Em hãy xác định bố cục của văn bản?. 3- Bố cục:. Từ đầu..... AIDS: Thuốc lá ngày nay đã thành.ôn dịch. bố cục 3 phần:.. Tiếp theo….. con đường phạm pháp: Tác hại Từ đầu..... AIDS: Thuốc lá.của hút thuốc với cá nhân người hút và sức khoẻ ngày nay đã thành ôn dịch..cộng đồng.. Tiếp theo….. con đường. Còn lại: Kêu gọi mọi người chống lại ôn dịch phạm pháp: Tác hại của hút.thuốc lá. thuốc với cá nhân người hút. và sức khoẻ cộng đồng... Còn lại: Kêu gọi mọi.(Phần 2 có thể chia làm hai ý nhỏ: tác hại của người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 12: Ôn dịch, thuốc lá - Ngữ văn 8

 1. Tiết 45: Ôn dịch thuốc lá Theo Nguyễn Khắc Viện I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dung; - Có thái độ quyết tâm phòng chống thuốc lá. - Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và chứng minh trong văn bản. II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 1. Kiến thức: - Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và đạo đức xã hội. - Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh trong văn bản. 2. Kĩ năng: - Đọc hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết. - Tích họp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội. 3. Thỏi độ:
 2. - Ra quyết định: quyết tâm phòng chống tệ nạn thuốc lá, động viên mọi người xung quanh cùng thực hiện. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. -Tài liệu và các thông tin về bảo vệ môi trường, thuốc lá. * Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đàm thoại,… 2. Học sinh: -Đọc văn bản, trả lời câu hỏi Đọc - Hiểu văn bản. -Tìm hiểu thêm tình hình sử dụng thuốc lá và tác hại của thuốc lá. IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ( H)Thế nào là văn bản thuyết minh? Các nội dung trong văn bản thuyết minh có đặc điểm gì? cách thể hiện nội dung trong văn bản thuyết minh phải như thế nào? Hs trả lời theo nội dung phần ghi nhớ trong SGK ( 117) 3.Bài mới:
 3. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG I. Tìm hiểu chung: Gv: Hướng dẫn giọng đọc - đọc mẫu – gọi hs 1. §äc: đọc. 2- Nhan đề: (H) Em hiểu Ôn dịch là gì? Nhan đề bài viết Ôn dịch, thuốc lá được hiểu như thế nào? - Ôn dịch chỉ những bệnh nguy hiểm, lây lan rộng và - Ôn dịch chỉ những bệnh nguy hiểm, lây lan rộng làm chết người hàng loạt và làm chết người hàng loạt trong thời gian nhất trong thời gian nhất định.(Ví định.(Ví dụ: dịch hạch, dịch tả, dịch lao, dịch dụ: dịch hạch, dịch tả, dịch SARS…). Nhan đề có nghĩa: Đề cập đến ôn dịch lao, dịch SARS…). Nhan đề nói chung và thuốc lá cũng là một thứ ôn dịch. có nghĩa: Đề cập đến ôn dịch nói chung và thuốc lá cũng là - Trả lời: thuốc lá, thuốc lào….Một số nhãn hiệu: một thứ ôn dịch. Zet, Dunhill, Đalat, White horse…. (H) Người Việt Nam hút thuốc lá gồm những loại nào? Hãy nêu tên một vài nhãn hiệu mà em biết! - Trả lời: thuốc lá, thuốc lào….Một số nhãn hiệu: Zet, Dunhill, Đalat, White horse…. (H) Em thường thấy dòng chữ gì trên bao thuốc? - Hút thuốc có hại cho sức khoẻ
 4. Thực chất của cái hại đó là gì, các em hãy đọc bài viết! GV: Gọi HS đọc chú thích. 2- Giải nghĩa từ khó: GV: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c tõ khã trong SGK (H) Em hãy xác định bố cục của văn bản? 3- Bố cục: Từ đầu..... AIDS: Thuốc lá ngày nay đã thành ôn dịch. bố cục 3 phần: Tiếp theo….. con đường phạm pháp: Tác hại Từ đầu..... AIDS: Thuốc lá của hút thuốc với cá nhân người hút và sức khoẻ ngày nay đã thành ôn dịch. cộng đồng. Tiếp theo….. con đường Còn lại: Kêu gọi mọi người chống lại ôn dịch phạm pháp: Tác hại của hút thuốc lá. thuốc với cá nhân người hút và sức khoẻ cộng đồng. Còn lại: Kêu gọi mọi (Phần 2 có thể chia làm hai ý nhỏ: tác hại của người chống lại ôn dịch thuốc lá đối với cá nhân người hút và đối với sức thuốc lá. khoẻ cộng đồng) (H) Hãy xác định kiểu loại của văn bản trên! - Văn bản nhật dụng, thuyết minh một vấn đề - Văn bản nhật dụng, thuyết
 5. khoa học – xã hội. minh một vấn đề khoa học – xã hội. II/- T×m hiÓu v¨n b¶n: 1.Dẫn vào vấn đề: (H) Ở phần 1, người viết có đề cập ngay đến tác - Không đề cập ngay đến hại của thuốc lá không? thuốc lá mà nêu lên một số ôn dịch nguy hiểm khác mà - Không đề cập ngay đến thuốc lá mà nêu lên một mọi người đã rõ: dịch hạch, số ôn dịch nguy hiểm khác mà mọi người đã rõ: thổ tả, AIDS…Một số ôn dịch hạch, thổ tả, AIDS…Một số ôn dịch đã được dịch đã được chế ngự nhưng chế ngự nhưng một số ôn dịch vẫn đang bùng một số ôn dịch vẫn đang phát mạnh và là nguy cơ đe doạ sinh mạng con bùng phát mạnh và là nguy người. cơ đe doạ sinh mạng con người. (H) Cách viết như vậy có tác dụng gì? - Gây sự chú ý của người - Gây sự chú ý của người đọc, khiến họ ngạc đọc, khiến họ ngạc nhiên, nhiên, tạo sự thuận lợi cho bài viết. Đồng thời, tạo sự thuận lợi cho bài viết. trên cái nền của các ôn dịch đó để báo động tác Đồng thời, trên cái nền của hại của ôn dịch thuốc lá. các ôn dịch đó để báo động tác hại của ôn dịch thuốc lá.
 6. 2.Tác hại của thuốc lá: (H) Tại sao người viết lại dẫn lời của Trần Hưng - Muốn nhấn mạnh thuốc lá Đạo trước khi nêu tác hại của thuốc lá? gây nên những tác hại từ từ, gặm nhÊm nhưng rất nguy - Muốn nhấn mạnh thuốc lá gây nên những tác hiểm có khi vô phương cứu hại từ từ, gặm nhÊm nhưng rất nguy hiểm có khi chữa. vô phương cứu chữa. - Tác giả nêu một cách tỉ mỉ (H) Thuốc lá có tác hại gì đối với bản thân người tác hại của thuốc lá với hút? người hút: bệnh ung thư phổi, miệng đắng và hôi, - Tác giả nêu một cách tỉ mỉ tác hại của thuốc lá răng, lợi đen sạm, ngón tay với người hút: bệnh ung thư phổi, miệng đắng và vàng, bệnh tim mạch…Các hôi, răng, lợi đen sạm, ngón tay vàng, bệnh tim hậu quả này đến dần dần mạch…Các hậu quả này đến dần dần như tằm như tằm ăn dâu. ăn dâu. - Nó là kẻ thù nguy hiểm đối (H) Em nghĩ gì về các tác hại trên? với sức khoẻ mọi người. - Nó là kẻ thù nguy hiểm đối với sức khoẻ mọi người. (H) Em nhận xét gì về câu nói “Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!”? Người viết có đồng ý với câu nói đó không? Đó là câu nói của con nghiện. Người viết không đồng ý mà còn lên tiếng phản đối bằng những dẫn chứng cụ thể về tác hại của thuốc lá đối với những người không hút thuốc lá. (H) Theo tác giả, hút thuốc lá có ảnh hưởng gì đối
 7. với mọi người xung quanh? - Tác hại của thuốc lá: - Tác hại của thuốc lá: + Người hút bị nhiều bệnh tật. + Người hút bị nhiều bệnh tật. + Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. + Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khói + Làm gương xấu cho trẻ em. thuốc. + Dễ dẫn đến má túy rồi dẫn đến tội phạm + Làm gương xấu cho trẻ em. (H) Trong nh÷ng hiÓm ho¹ cña thuèc l¸ ®èi víi søc khoÎ con ngêi ®îc thuyÕt minh ë ®©y, + Dễ dẫn đến má túy rồi nh÷ng tri thøc nµo em biÕt tríc, nh÷ng tri thøc dẫn đến tội phạm nµo hoµn toµn míi mÎ ®èi víi em? Hs tr¶ lêi. (H) Trong đoạn văn thuyết minh về những ảnh hưởng xấu của thuốc lá đến đạo đức con người có những thông tin nào nổi bật? - Tỷ lệ thanh thiếu niên nước ta hút thuốc ngang tầm với các nước Âu – Mỹ. - Để có tiền hút thuốc thanh thiếu niên sinh ra trộm cắp. - Từ nghiện thuốc lá có thể dẫn đến ma túy (H) ë ®o¹n nµy t¸c gi¶ ®· sö dông ph¬ng ph¸p
 8. so s¸nh nh thÕ nµo? víi dông ý g×? So s¸nh tØ lÖ hót thuèc l¸ cña thanh thiÕu niªn c¸c thµnh phè lín ViÖt Nam víi c¸c thµnh phè ¢u-Mü. So s¸nh víi sè tiÒn nhá( 1 ®« la ®Ó mua mét bao 555 cña thanh niªn MÜ) vµ sè tiÒn lín 15 000® ®Ó mua bao thuèc ®ã ë ViÖt Nam. -Dông ý: c¶nh b¸o n¹n ®ua ®ßi hót thuèc ë níc nghÌo ®¸nh vµo tói tiÒn Ýt ái cña ngêi ViÖt - Tỷ lệ thanh thiếu niên Nam nh thÕ nµo, tõ ®ã n¶y sinh c¸c tÖ n¹n nước ta hút thuốc ngang tầm kh¸c ë thanh thiÕu niªn níc ta. với các nước Âu – Mỹ. (H) §iÒu ®ã cho thÊy møc ®é t¸c h¹i cña thuèc - Để có tiền hút thuốc thanh l¸ ®Õn cuéc sèng ®¹o ®øc con ngêi nh thÕ thiếu niên sinh ra trộm cắp. nµo? - Từ nghiện thuốc lá có thể - Huû ho¹i lèi sèng, nh©n c¸ch ngêi ViÖt Nam, dẫn đến ma túy. nhÊt lµ thanh, thiÕu niªn. (H) Nh÷ng th«ng tin nµy cã hoµn toµn míi l¹ ®èi víi em kh«ng? V× sao? hs tr¶ lêi (H) Toµn bé th«ng tin ë phÇn th©n bµi cho ta hiÓu biÕt vÒ thuèc l¸ nh thÕ nµo? - Lµ mét thø ®éc h¹i ghª gím ®èi víi søc khoÎ c¸ nh©n vµ céng ®ång.
 9. - Cã thÓ huû ho¹i nh©n c¸ch tuæi trÎ. - Lµ mét thø ®éc h¹i ghª gím ®èi víi søc khoÎ c¸ nh©n vµ céng ®ång. - Cã thÓ huû ho¹i nh©n c¸ch tuæi trÎ. (H)Nêu ra tác hại của thuốc lá, người viết muốn 3- Lời kêu gọi từ bỏ thuốc nói lên điều gì? lá: - Kêu gọi mọi người từ bỏ thuốc lá. - Kêu gọi mọi người từ bỏ thuốc lá. (H) Phần cuối văn bản cung cấp các thông tin về chiến dịch chống thuốc lá. Em hiểu thế nào chiến - Chiến dịch là toàn bộ các dịch chống thuốc lá? hành động nhằm tập trung khẩn trương và huy động - Chiến dịch là toàn bộ các hành động nhằm tập nhiều lực lượng xã hội tham trung khẩn trương và huy động nhiều lực lượng
 10. xã hội tham gia trong thời gian ngắn để thực hiện gia trong thời gian ngắn để một mục tiêu. thực hiện một mục tiêu. - Chiến dịch chống thuốc lá là các hoạt động - Chiến dịch chống thuốc lá thống nhất của toàn xã hội nhằm chống lại một là các hoạt động thống nhất cách có hiệu quả ôn dịch thuốc lá. của toàn xã hội nhằm chống lại một cách có hiệu quả ôn (H) Trong các thông tin về chiến dịch chống thuốc dịch thuốc lá. lá, em chú ý nhiều hơn đến thông tin nào? Vì sao? - Hs tự bộc lộ (H) Em có nhận xét gì về cách thuyết minh của tác giả ở phần cuối của văn bản? - Tác giả dung các số liệu thống kê và so sánh: + Ở Bỉ hút thuốc nơi công cộng phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la. + Chiến dịch đã làm hẵn số người hút và mục tiêu cuối thế kỷ 20 “Một châu Âu không có thuốc lá” - Nước ta nghèo nên càng phải chống thuốc lá. - Nhờ tính khách quan của thông tin nên đã thuyết phục người đọc về ý nghĩa cần có chiến dịch chống thuốc lá. (H) Tác dụng của phương pháp thuyết minh này là gì? Thuyết phục bạn đọc tin ở tính khách quan của
 11. chiến dịch chống thuốc lá. (H) Khi nêu kiến nghị chống thuốc lá, tác giả bày tỏ thái độ như thế nào? - Cổ vũ chiến dịch chống thuốc lá. - Tin ở sự chiến thắng của chiến dịch này. (H) Em dự định sẽ làm gì trong chiến dịch chống thuốc lá rộng khắp hiện nay? Hs tự bộc lộ. (H)- Hãy cho biết tác hại của thuốc lá? hs trả lời - Cổ vũ hết mình chiến dịch chống thuốc lá. (H)- Hãy cho biết thực tế sử dụng thuốc lá ở địa phương em! Em có suy nghĩ gì về thực trạng đó? - Tin tưởng, hy vọng vào sự chiến thắng của chiến dịch Hs tr×nh bµy. chống thuốc lá. * Ghi nhớ: SGK. III/- Luyện tập: IV. Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối :
 12. 1.Củng cố: Nắm nội dung của bài học. 2. Dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị bài mới Câu ghép (tiếp theo) * ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản