intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 12: Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

795
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 46 TV: CÂU GHÉP.. (tiếp theo).I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép...II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:..1. Kiến thức:.. - Mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế câu ghép... - Cách thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép...2. Kĩ năng:.. - Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn.cảnh giao tiếp... - Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp...3. Thỏi độ:.. - Ra quyết định: Nhận ra và biết sử dụng câu ghép theo mục đích giao tiếp.cụ..III.CHUẨN BỊ:..1. Giáo viên:.. -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng... -Bảng phụ, bút viết, các mẫu câu...* Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đàm thoại,…..2. Học sinh:.. -Đọc và soạn bài... -Tìm hiểu thêm các ví dụ...IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:.. 1. Ổn định lớp:.. 2. Kiểm tra bài cũ: (H) Em hãy nêu những tác hại của thuốc lá trong văn.bản “ Ôn dịch thuốc lá”?.. Trả lời: Tác hại của thuốc lá:..+ Người hút bị nhiều bệnh tật...+ Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc...+ Làm gương xấu cho trẻ em...+ Dễ dẫn đến má túy rồi dẫn đến tội phạm.. 3. Bài mới:... HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG...GV: Gọi HS đọc ví dụ trong sgk (bảng phụ) I.Quan hệ ý nghĩa giữa các vế. câu:.Có lẽ tiếng Việt .....(H) Hãy xác định các cụm C-V trong câu ghép *VÝ dô:.trên?. Vế 1: Có lẽ tiếng Việt của.Vế 1: Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp. => chúng ta đẹp. => kết quả..kết quả.. Vế 2: bởi vì tâm hồn ...., =>.Vế 2: bởi vì tâm hồn ...., => nguyên nhân. nguyên nhân...(H)Xác định cách nối các vế câu trong câu Vế 3: bởi vì đời sống ... =>.ghép đó! nguyên nhân...- Vế 1 nối vế 2: quan hệ từ bởi vì..- Vế 3 nối vế 1: dấu phẩy và quan hệ từ bởi - Vế 1 nối vế 2: quan hệ từ bởi.vì vì.. - Vế 3 nối vế 1: dấu phẩy và. quan hệ từ bởi vì...(H) Vậy quan hệ giữa các vế trong câu ghép.trên là quan hệ gì? Mỗi vế câu biểu thị ý Vế 1 là kết quả, vế 2 và 3 là.nghĩa gì? nguyên nhân dẫn đến kết quả ở. vế 1 quan hệ nguyên nhân -.Vế 1 là kết quả, vế 2 và 3 là nguyên nhân. kết quả..dẫn đến kết quả ở vế 1 quan hệ nguyên.nhân - kết quả...(H) Hãy kể thêm các ví dụ thể hiện mối quan.hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép:..Tìm ví dụ, phân tích theo hướng dẫn của GV:.1- Quan hệ điều kiện-kÕt qu¶..vd- Nếu ai buồn phiền, cau có thì gương cũng.buồn phiền, cau có theo...2- Quan hệ tương phản.. Tìm ví dụ, phân tích theo hướng.vd- Tuy nhà xa nhưng em vẫn đi học đúng dẫn của GV:.giờ.. 1- Nếu ai buồn phiền, cau có thì.3- Quan hệ tăng tiến. gương cũng buồn phiền, cau có. theo..vd- Bạn càng lười häc, bạn càng không hiểu.bài. 2- Tuy nhà xa nhưng em vẫn đi. học đúng giờ..4- Quan hệ lựa chọn.. 3- Bạn càng lười häc, bạn càng.vd- Bạn muốn học bài hay bạn muốn đi chơi? không hiểu bài...5- Quan hệ bổ sung. 4- Bạn muốn học bài hay bạn. muốn đi chơi?.vd- Lan không những học giỏi mà bạn ấy còn.là một đứa con ngoan. 5- Lan không những học giỏi mà. bạn ấy còn là một đứa con.6- Quan hệ nối tiếp..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 12: Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

  1. Tiết 46 TV: CÂU GHÉP (tiếp theo) I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép. II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 1. Kiến thức: - Mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế câu ghép. - Cách thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép. 2. Kĩ năng: - Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp. - Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp. 3. Thỏi độ: - Ra quyết định: Nhận ra và biết sử dụng câu ghép theo mục đích giao tiếp cụ III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng.
  2. -Bảng phụ, bút viết, các mẫu câu. * Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đàm thoại,… 2. Học sinh: -Đọc và soạn bài. -Tìm hiểu thêm các ví dụ. IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (H) Em hãy nêu những tác hại của thuốc lá trong văn bản “ Ôn dịch thuốc lá”? Trả lời: Tác hại của thuốc lá: + Người hút bị nhiều bệnh tật. + Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. + Làm gương xấu cho trẻ em. + Dễ dẫn đến má túy rồi dẫn đến tội phạm 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Gọi HS đọc ví dụ trong sgk (bảng phụ) I.Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: Có lẽ tiếng Việt ...
  3. (H) Hãy xác định các cụm C-V trong câu ghép *VÝ dô: trên? Vế 1: Có lẽ tiếng Việt của Vế 1: Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp. => chúng ta đẹp. => kết quả. kết quả. Vế 2: bởi vì tâm hồn ...., => Vế 2: bởi vì tâm hồn ...., => nguyên nhân. nguyên nhân. (H)Xác định cách nối các vế câu trong câu Vế 3: bởi vì đời sống ... => ghép đó! nguyên nhân. - Vế 1 nối vế 2: quan hệ từ bởi vì - Vế 3 nối vế 1: dấu phẩy và quan hệ từ bởi - Vế 1 nối vế 2: quan hệ từ bởi vì vì - Vế 3 nối vế 1: dấu phẩy và quan hệ từ bởi vì (H) Vậy quan hệ giữa các vế trong câu ghép trên là quan hệ gì? Mỗi vế câu biểu thị ý Vế 1 là kết quả, vế 2 và 3 là nghĩa gì? nguyên nhân dẫn đến kết quả ở vế 1 quan hệ nguyên nhân - Vế 1 là kết quả, vế 2 và 3 là nguyên nhân kết quả. dẫn đến kết quả ở vế 1 quan hệ nguyên nhân - kết quả. (H) Hãy kể thêm các ví dụ thể hiện mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép: Tìm ví dụ, phân tích theo hướng dẫn của GV: 1- Quan hệ điều kiện-kÕt qu¶
  4. vd- Nếu ai buồn phiền, cau có thì gương cũng buồn phiền, cau có theo. 2- Quan hệ tương phản. Tìm ví dụ, phân tích theo hướng vd- Tuy nhà xa nhưng em vẫn đi học đúng dẫn của GV: giờ. 1- Nếu ai buồn phiền, cau có thì 3- Quan hệ tăng tiến. gương cũng buồn phiền, cau có theo. vd- Bạn càng lười häc, bạn càng không hiểu bài. 2- Tuy nhà xa nhưng em vẫn đi học đúng giờ. 4- Quan hệ lựa chọn. 3- Bạn càng lười häc, bạn càng vd- Bạn muốn học bài hay bạn muốn đi chơi? không hiểu bài. 5- Quan hệ bổ sung. 4- Bạn muốn học bài hay bạn muốn đi chơi? vd- Lan không những học giỏi mà bạn ấy còn là một đứa con ngoan. 5- Lan không những học giỏi mà bạn ấy còn là một đứa con 6- Quan hệ nối tiếp. ngoan. vd- Nó vừa mới học giỏi mà nó đã kiêu căng. 6- Nó vừa mới học giỏi mà nó đã 7- Quan hệ giải thích. kiêu căng. vd- Tôi học tiến bộ là do bạn ấy giúp đỡ 7- Tôi học tiến bộ là do bạn ấy nhiệt tình. giúp đỡ nhiệt tình. 8- Quan hệ đồng thời. 8- Tôi đọc báo còn nó đọc sách. vd- Tôi đọc báo còn nó đọc sách.
  5. (H) Trong các ví dụ trên, để xác định quan hệ - Dựa vào cách nối các vế câu ý nghĩa giữa các vế câu, ta dựa vào những trong câu ghép, tuỳ theo từ ngữ yếu tố nào? nối mà có các quan hệ ý nghĩa khác nhau. (H) Gọi HS đọc ghi nhớ. GV: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 1: (H) X¸c ®Þnh quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong nh÷ng c©u ghÐp trong bµi tËp 1: Hs lµm bµi tËp II.Luyện tập a. Quan hệ giải thích. Bài 1: b. Quan hệ điều kiện. a.Quan hệ giải thích. c. Quan hệ tăng tiến. b.Quan hệ điều kiện. d. Quan hệ tương phản. c.Quan hệ tăng tiến. e. Quan hệ nối tiếp. d.Quan hệ tương phản. GV: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp e.Quan hệ nối tiếp. 2: (H) T×m c©u ghÐp trong c¸c ®o¹n trÝch trong BT2? a. Các câu ghép: Bµi 2: -Đoạn 1: câu 2, 3, 4, 5. a.Các câu ghép: -Đoạn 2: câu 2, 3. -Đoạn 1: câu 2, 3, 4, 5.
  6. (H) X¸c ®Þnh quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c -Đoạn 2: câu 2, 3. vÕ trong mçi c©u ghÐp? b . Quan hệ ý nghĩa giữa các vế b . Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu câu trong câu ghép: ghép: -Đoạn 1: quan hệ điều kiện - -Đoạn 1: quan hệ điều kiện - kết quả, kết quả, quan hệ đồng thời. quan hệ đồng thời. c. Không nên tách các vế câu -Đoạn 2: quan hệ điều kiện - kết quả. thành các câu đơn vì sẽ làm mất đi cái hay. Đó là những câu miêu (H) Cã thÓ t¸ch mçi vÕ c©u nãi trªn thµnh tả xuất phát từ những tâm trạng, mét c©u ®¬n kh«ng? V× sao? điểm nhìn nhất định nên rất tinh tế, cái này diễn ra sẽ kéo theo cái c. Không nên tách các vế câu thành các câu kia… đơn vì sẽ làm mất đi cái hay. Đó là những câu miêu tả xuất phát từ những tâm trạng, điểm nhìn nhất định nên rất tinh tế, cái này diễn ra sẽ kéo theo cái kia… GV: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 3. (H) Trong c¸c ®o¹n trÝch ë bµi tËp 3 cã hai c©u ghÐp rÊt dµi. XÐt vÒ mÆt lËp luËn, cã thÓ t¸ch mçi vÕ cña c©u ghÐp Êy thµnh Bµi 3: mét c©u ®¬n ®îc kh«ng? V× sao? XÐt vÒ Xét về lập luận thì mỗi vế câu gi¸ trÞ biÓu hiÖn, nh÷ng c©u ghÐp dµi nh trong câu ghép biểu thị một việc vËy cã t¸c dông nh thÕ nµo trong viÖc lão Hạc muốn nhờ ông giáo. Xét miªu t¶ lêi lÏ cña L·o H¹c? về giá trị biểu đạt thì tác giả cố - Xét về lập luận thì mỗi vế câu trong câu ý viết dài để tái hiện cách kể lể ghép biểu thị một việc lão Hạc muốn nhờ ông dài dòng của lão Hạc. Vì thế không nên tách mỗi vế câu thành
  7. giáo. Xét về giá trị biểu đạt thì tác giả cố ý một câu đơn. Câu ghép trên dài viết dài để tái hiện cách kể lể dài dòng của nhưng ta vẫn thấy rõ được hai lão Hạc. Vì thế không nên tách mỗi vế câu việc mà lão Hạc nhờ ông giáo. thành một câu đơn. Câu ghép trên dài nhưng ta vẫn thấy rõ được hai việc mà lão Hạc nhờ ông giáo. GV: Gäi hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 4: (H) Quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong c©u ghÐp thø hai lµ quan hÖ g×? Cã nªn t¸ch mçi vÕ c©u thµnh mét c©u ®¬n kh«ng? V× sao? Bµi 4: a. Quan hÖ vÒ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ cña c©u ghÐp thø hai lµ quan hÖ ®iÒu kiÖn- kÕt qu¶, tøc lµ gi÷a c¸c vÕ cã sù rµng buéc lÉn nhau kh¸ chÆt chÏ, do ®ã kh«ng nªn t¸ch thµnh c©u ®¬n. (H) Thö t¸ch mçi vÕ trong c¸c c©u ghÐp thø nhÊt vµ thø ba thµnh mét c©u ®¬n. So s¸nh c¸ch viÕt Êy víi c¸ch viÕt trong ®o¹n trÝch, qua mçi c¸ch viÕt, em h×nh dung nh©n vËt nãi nh thÕ nµo? - NÕu t¸ch mçi vÕ thµnh mét c©u ®¬n th× ta cã c¶m tëng nh©n vËt nãi nh¸t gõng v× qu¸ nghÑn ngµo, ®au ®ín. IV. Củng cố, dặn dò:
  8. 1. Củng cố: - Xem lại các nội dung đã học. Làm bài tập. 2. Dặn dò: Chuẩn bị bài tiết 49 Phương pháp thuyết minh * ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2