intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án Tốt nghiệp: Tìm hiểu đặc trưng lồi 3D và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

219
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án Tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin với đề tài "Tìm hiểu đặc trưng lồi 3D và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh" có nội dung tìm hiểu khái quát về xử lý ảnh bài toán phát hiện mặt người, phát hiện khuôn mặt dựa vào đặc trưng lồi và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Tốt nghiệp: Tìm hiểu đặc trưng lồi 3D và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o-------<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> HẢI PHÒNG 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o-------<br /> <br /> TÌM HIỂU ĐẶC TRƢNG LỒI 3D VÀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI TRONG ẢNH<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o-------<br /> <br /> TÌM HIỂU ĐẶC TRƢNG LỒI 3D VÀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI TRONG ẢNH<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Phạm Thành Huân Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn Mã số sinh viên: 1351010019<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o-------<br /> <br /> NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Phạm Thành Huân Lớp: CT1301<br /> <br /> Mã SV: 1351010019 Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> <br /> Tên đề tài: Tìm hiểu đặc trưng lồi 3D và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh.<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung<br /> <br /> b. Các yêu cầu cần giải quyết<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2