intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Chia sẻ: Lê Hồ Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

0
123
lượt xem
39
download

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access" được thực hiện nhằm khảo sát thực tế nhu cầu ứng dụng phần mềm quản lý thư viện, thống kê báo cáo trong thư viện và đặc biệt là nhu cầu nâng cấp phần mềm quản lý thư viện của thư viện trường Tiểu học Lê Văn Tám. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đồ án để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 1. LỜI CẢM ƠN Em  xin  chân  thành  cảm  ơn  Bộ môn Mạng & Truyền thông ­ Khoa  Công  nghệ  thông  tin  và  quý  Thầy,  Cô trong khoa, trường Đại học Công  nghệ thông tin & Truy ền thông đã tạo điều kiện cho em học tập và thực  hiện đồ án tốt nghiệp này. Đặc  biệt,  em  xin  chân  thành  cảm  ơn  thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Đình  Cường  đã  tận  tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình thực hiện đề tài. Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả sự nỗ lực của  bản thân,  nhưng  đề tài chắc  chắn  không  tránh  khỏi  những  thiếu  sót,  kính  mong s ự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy, Cô và các bạn. Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2013 Sinh viên              Phạm Thị Khánh Hoài 1
 2. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan toàn bộ  nội dung trong đồ  án này là do em tự  nghiên  cứu các tài liệu, khảo sát thực tế  nhu cầu  ứng dụng phần mềm quản lý thư  viện, thống kê báo cáo trong thư  viện và đặc biệt là nhu cầu nâng cấp phần   mềm quản lý thư viện của thư viện trường Tiểu học Lê Văn Tám. Từ  đó em  nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến việc xây dựng nâng cấp phần mềm  quản lý thư  viện và đồng thời xây dựng chương trình làm đề  tài thực tập tốt   nghiệp của mình. Các số  liệu và thiết kế  không sao chép từ  bất cứ  một công trình hay   một sản phẩm nào khác. Người cam đoan Sinh viên: Phạm Thị Khánh Hoài 2
 3. MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN                                                                                                         .....................................................................................................      1  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                    ................................................................................................      2  MỤC LỤC                                                                                                               ...........................................................................................................      3  LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                         .....................................................................................................      9  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT                                                                    ................................................................       10  1.1. Microsoft visual basic 6.0                              ..........................       10   1.1.1 Giới thiệu Microsoft visual basic 6.0           10 ......     1.1.2 Các thành phần trong cửa sổ của Visual   Basic                                                                     ................................................................      10  1.1.3. Thiết kế giao diện                                      ..................................      11  1.1.4. Thuộc tính, phương thức và sự kiện           16 ......       1.1.5  Biến, hằng và các kiểu dữ liệu                  ..............      17  1.1.6. Các cấu trúc điểu khiển chương trình         19 ....       1.1.7.  Các kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu             22 .......       1.1.7.2 Kỹ thuật lập trình ADO                             .........................       23 1.1.7.3  Đối tượng Connection và đối tượng   Recordset.                                                            ........................................................      28 1.2. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu   Microsoft Access.                                                 .............................................       30  1.2.1 Giới thiệu chung về Microsoft Access.         30 ....       1.2.2  Các thành phần cơ bản của access           30 .....       1.2.2.1  Bảng trong access                                  ..............................       30  CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG           40 ......       2.1. Khảo sát hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu      40 ..        3
 4. 2.1.1. Giới thiệu về trường và thư viện trường   tiểu học Lê văn Tám                                            .......................................      40 2.1.2. Thực trạng quản lý thư viện trường tiểu   học Lê Văn Tám                                                   ...............................................       41 2.2. Phân tích bài toán quản lý thư viện trường   tiểu học Lê Văn Tám                                            ........................................       47    2.2.1 Các chức năng chính của hệ thống           47 ......         + Tìm kiếm theo mã sách                                   ...............................       47 2.2.2.  Các biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống                                                                            47 .........................................................................     4
 5.  LỜI CẢM ƠN 1                                                                                                    ................................................................................................       48  LỜI CAM ĐOAN 2                                                                                               ...........................................................................................       48  MỤC LỤC 3                                                                                                          ......................................................................................................       48  LỜI CẢM ƠN 1 3                                                                                                 .............................................................................................       48  LỜI CAM ĐOAN 2 3                                                                                            ........................................................................................       48  MỤC LỤC 3 3                                                                                                       ...................................................................................................       48  LỜI MỞ ĐẦU 7 3                                                                                                 .............................................................................................       48  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8 3                                                              ..........................................................       48 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 38 3                                                                                                                               48 ............................................................................................................................      CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 58 4                                              ..........................................       48  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 6                                                                            ........................................................................       48  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 76 6                                         .....................................       48  LỜI MỞ ĐẦU 7                                                                                                    ................................................................................................       48  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8                                                                 .............................................................       48  CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 38  .   49   CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 63                                                 .............................................       50  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80                                                                               ...........................................................................       52  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 81                                            ........................................       52  2.3.  Thiết kế cơ sở dữ liệu                                  ..............................       60  2.3.1 Thông tin đầu vào của hệ thống                 .............       60  2.3.2 Thiết kế các bảng của cơ sở dữ liệu           61 ......      5
 6.  2.3.2.1 Bảng độc giả                                          .......................................         61  2.3.2.2 Bảng Mượn trả                                         .....................................       61  2.3.2.4 Bảng phân loạ                                       i.....................................         62  2.3.2.5 Bảng Nhà xuất bản                                  ..............................       62  2.3.2.7. Bảng ChiTietNhap                                   ...............................       62  Bảng User                                                            ........................................................       63  2.3.2.9 Bảng TacGia                                            ........................................       63  2.3.2.10 Bảng Sach                                              ..........................................       63  2.3.3  Sơ đồ thực thể liên kết                               ...........................       64  CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH                                                      ..................................................       65  3.1. Giao diện chính của chương trình                ............       65 ......................................................................... 65                                                                                  Giao diện chính của chương trình                       ...................      65 ­ Giao diện chính của chương trình có chức  năng đưa ra các menu giúp cho người dùng có  thể lựa chọn các chức năng của chương trình  trong quá trình làm việc được dễ dàng và thuận   tiện hơn.                                                               ...........................................................       65  Menu của giao diện chính gồm:                          .....................      65  1 ­ Hệ thống                                                         .....................................................       65  2 ­ Quản lý độc giả                                               ...........................................      65  3­ Quản lý Sách                                                   ..............................................       65  4­ Quản lý mượn trả                                             .........................................       65  5­ Tìm kiếm                                                          ......................................................       65  6­ Thống kê                                                          ......................................................       65  7­ Trợ giúp                                                            .......................................................       66  3.1.1. Form đăng nhập                                         .....................................       66  3.1.2. Form đăng ký                                             .........................................      67  3.2. Chức năng quản lý độc giả                        ......................         68 6
 7. 3.2.1. Giao diện  chức năng nhập thông tin độc   giả                                                                        ....................................................................       68  3.2.2 Giao diện  chức năng gia hạn thẻ               ...........       70  3.3 Chức năng quản lý sách                                ............................       71  3.3.1 Giao diện chức năng cập nhật sách           .......      71                                                                            72 .........................................................................      3.3.2 Giao diện chức năng cập nhật tác giả         73 ....      3.4 Chức năng tìm kiếm                                       ...................................      74 3.4.1 Giao diện chức năng tìm kiếm theo mã   sách                                                                      ..................................................................       74 3.4.2. Giao diện chức năng tìm kiếm theo tên   sách                                                                      ..................................................................       75  3.5. Chức năng quản lý mượn trả                        ....................       76  3.5.1. Giao diện chức năng cho mượn sách         76 ....       Giao diện chức năng này có chức năng:             .........      76 Khi học sinh đến mượn sách người dùng sẽ  nhập mã thẻ học sinh, nhập mã sách cần  mượn, nhập ngày hẹn trả sau đó nhấn chức   năng cho mượn trên giao diện                             .........................       76 Giao diện này yêu cầu nhập mã thẻ học sinh,   nhập mã sách bằng combobox.                           .......................       76  3.5.2. Giao diện chức năng nhận trả sách            77 .......       3.6 Chức năng thống kê, báo cáo                        ....................       77 3.6.1 Giao diện chức năng thống kê ds sách có   trong thư viện                                                       ...................................................      77                                                                            77 .........................................................................     3.6.2 Giao diện chức năng thống kê sách đang   mượn                                                                    ................................................................      78 7
 8. 3.6.3 Giao diện chức năng thống kê sách hỏng                                                                            79 .........................................................................                                                                                 79 .........................................................................      KẾT LUẬN                                                            ........................................................       80  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                    ................................................................................       82  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN                                                 .............................................       83 8
 9. LỜI MỞ ĐẦU Trong các trường Tiểu học, THCS và THPT, thư  viện luôn là nơi cung  cấp rất nhiều tài liệu cho các cán bộ giáo viên, học sinh trong trường học tập  và nghiên cứu. Ngoài những đầu sách ra, thư  viện còn cung cấp tài liệu của  các cán bộ  giáo viên và học sinh để  mọi người có thể  tham khảo. Việc tìm  kiếm sách để cho học sinh mượn sách, việc nhận trả sách hay thêm các tài liệu  mới theo yêu cầu cần có một chương trình quản lý để  giúp các công việc   được thực hiện một cách dễ  dàng hơn và có thể  phục vụ  được tốt hơn cho  nhu cầu của độc giả  ngày càng tăng. Với Microsoft Visual Basic 6.0, chúng ta  có thể tự viết một chương trình quản lý thông tin cho một thư viện của bất kỳ  một trường Tiểu học, THCS hay THPT nào để giúp cho công việc quản lý thư  viện được dễ dàng và chặt chẽ hơn. Với một chương trình quản lý thư  viện,   chúng ta có thể  phát triển mở  rộng thêm và thay đổi cho phù hợp với bất kỳ  yêu cầu của một thư viện nào. Là sinh viên đang theo học tại trường ĐH Công Nghệ  Thông Tin và  Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên, đã được học tập về môn học cơ sở dữ liệu  và phân tích thiết kế  hệ  thống cùng với việc tìm hiểu ngôn ngữ  lập trình   Visual Basic, em rất hi vọng được mang những kiến thức mình đã được học áp   dụng vào trong thực tế, giúp ích cho công việc quản lý thông tin thư viện được  dễ dàng hơn. Đồ án tốt nghiệp mà em thực hiện là Xây dựng chương trình quản lý thông tin   thư  viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Hải Phòng trên Ngôn ngữ  lập   trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access.             9
 10. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Microsoft visual basic 6.0  1.1.1 Giới thiệu Microsoft visual basic 6.0 ­Viusal Basic 6.0 là công cụ lập trình trực quan giúp ta tạo nhanh những  ứng dụng chạy trên Windows ­ Viusal Basic 6.0   là ngôn ngữ  lập trình hướng đối tượng (Lập trình  viên chia nhỏ vấn đề  cần giải quyết thành nhiều đối tượng).Từng đối tượng   có những đặc điểm, gọi là thuộc tính (Properties) và những chức năng riêng  biệt, gọi là phương thức (Methods).Lập trình viên phải đưa ra các thuộc tính  và phương thức mà đối tượng cần thể  hiện.Các chương trình của VB hoạt   động theo hướng tác ứng với sự kiện bên ngoài.        VD:   Nhấn chuột, bàn phím…vào đối tượng đó ­ Chương trình của Viusal Basic 6.0  là tập hợp các đoạn mã lệnh độc  lập. Các đoạn mã lệnh này chỉ được kích hoạt khi có biến cố  tương ứng xảy  ra. Nếu ta chưa viết thủ tục cho biến cố đó thì chương trình không hoạt động  đến khi biến cố đó xảy ra 1.1.2 Các thành phần trong cửa sổ của Visual Basic  1.1.2.1  Thanh tiêu đề (Title Bar) Thanh tiêu đề  thể  hiện tên của chương trình là Microsoft Visual Basic.   Góc phải thanh tiêu đề có 3 nút điều khiển: Minimize window (thu nhỏ của sổ  làm việc); Maximize/Restore window (phóng to và phục hồi kích thước của sổ  làm việc); Close(nút đóng cửa sổ là việc của Visual Basic)  1.1.2.2  Thanh thực đơn (Menu Bar)   ­ Gồm các lệnh sau: File, Edit, Project, Format, Debug, Run, Query,   Diagram, Tools, Add­Ins, Window, Help. ­ Thanh lệnh đơn (menu bar) xuất hiện ngay dưới thanh tiêu đề  (Title  bar) và chứa một hoặc nhiều tuỳ  chộn lệnh đơn, mỗi tuỳ  chọn trong thanh  lệnh đơn định danh một phạm trù các tác vụ. 10
 11. ­ Xuất hiện ngay dưới mỗi tuỳ chọn lệnh đơn có thể là một hoặc nhiều   tuỳ  chọn. Các tuỳ  chọn xuất hiện trên thanh lệnh đơn được gọi là các tuỳ  chọn lệnh đơn chính và những tuỳ chọn dưới chúng được gọi là các tuỳ chọn  con. 1.1.2.3 Thanh công cụ (Tool bar)    Là các lệnh được thể  hiện dưới dạng biểu tượng giúp ta thực hiện  một lệnh nhanh hơn. ­ Gồm các lệnh sau: Add Standard EXE Project, Add form, Menu editor,   Open Project, Save Project, Cut, Copy, Paste, Find, Undo, Redo, Start, Break,  End, Project Explore, Project windows, Form layuot window, Object brownser,  Toolbox, Data view window, Visual component manager. ­ Thanh công cụ chứa các nút thanh công cụ, cho phép nhanh chóng truy   cập đến các lệnh thường dùng nhất.   ­ Các nút trong thanh công cụ  cũng tương tự  như  các mục trong thanh   thực đơn. Các nút thanh công cụ cung cấp cho người dùng một nối tắt đối với  các hành động mà ta chọn qua nhiều bước bằng lệnh đơn. ­ Các tính chất của thanh công cụ: là các tính chất duy nhất đối với một  điều khiển thanh công cụ gồm: + Style: Xác định  hình dáng của điều khiển. + TextAlignment: xác định vị trí của văn bản tương đối với nút. + ToolTipText: ô gợi nhớ tên công cụ  ­ Các phương pháp của thanh công cụ: Các phương pháp thường dùng là: Move, Drag 1.1.3. Thiết kế giao diện 1.1.3.1. Giới thiệu Form Trong chương trình Visual Basic đều có ít nhất là một Form. Form hay còn   gọi là biểu mẫu, là thành phần quan trọng nhất trong số tất cả các thành phần  giao diện. Form là cơ sở cho việc thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng.   11
 12. Tất  cả  các thành phần tạo thành giao diện người dùng đều được đặt trong  Form. Khi ứng dụng chạy, nó mở ra một Form. Sau khi Form được nạp vào bộ  nhớ, tất cả các thành phần hàm chứa trong nó sẽ hiện diện và có thể truy cập. ­ Cách tạo Form: Sau khi tạo Project mới, môi trường triển khai lập  trình cho sẵn ta một Form. Có 2 cách: + Cách 1: Dùng menu: Project / Add Form.  + Cách 2: Dùng công cụ: Add Form ­ MDI Form (Multiple Document Interface) ­ MDI Form là một Form có thể chứa nhiều Form con bên trong. Có 2 cách tạo: + Cách 1: dùng menu: Project / Add MDI Form + Cách 2: Dùng công cụ: Add Form / MDI Form. Mỗi Project chỉ  có thể  có tối đa một MDI Form. Muốn một Form trở  thành một Form con (MDI Form) ta  Set property MDI Child  của nó thành  True.  1.1.3.2. Lưu và chạy Form ­ Lưu Form: có 2 cách: + Dùng menu: = File / SaveAs  + Vào cửa sổ Project, chuột phải lên Form chọn SaveAs  ­ Chạy Form: Run / Start hoặc nhấn vào công cụ Run trên thanh công cụ  (Tool Bar). 1.1.3.3. Các đối tượng (Objects)   * Đặc điểm : +  Mỗi đối tượng có một tên để phân biệt  + Có nhiều đặc tính, các đặc tính này có thể  gọi là các   thuộc tính   (Property) của đối đó. 12
 13. + Mỗi đối tượng có nhiều hoạt động và các hoạt động này gọi là các   phương thức (method) của nó. ­ Truy xuất đối tượng  + Truy xuất đối tượng tức là đặt giá trị cho các property (thuộc tính) của   đối tượng, hay gọi Method (phương thức) cho các đối tượng đó hoạt động.   Bất cứ khi nào truy xuất đến đối tượng đều được viết theo cú pháp : . ­ Viết lệnh cho đối tượng + Khi bạn đặt một đối tượng lên form thì lúc đầu nó chưa hoạt động.   Vì vậy cần phải viết lệnh để cho nó làm việc bằng cách :     .  Double click cho đối tượng      . Cửa sổ lệnh hiện ra và viết lệnh cho đối tượng đó     .Sử dụng cửa sổ để viết mã lệnh Mỗi phần mã lệnh cho một sự  kiện xảy ra trên một đối tương đều có  hai dòng đầu tiên là Sub và cuối là End sub ­ Thuộc tính chung các đối tượng +  Thuộc   tính   Name:Mỗi   Coltrol   trong   một   Form   đều   có   thuộc   tính  Name để  phân biệt với các Coltrol khác. Đây là thuộc tính dùng để  truy xuất   đến đối tượng Coltrol đó. Thuộc tính Giải thích Alignment Căn lề cho dòng chữ (Text, Caption) Appearrance Xác định cotrol có là 3D hay không ? Forecolor Mã chữ trên cotrol Backcolor Màu nền trên coltrol Font Font của coltrol Enable Nếu thuộc tính này có giá trị  False, coltrol sẽ không sử  dụng được, đủ có thể nhìn thấy Top – Left Quy góc trái trên của coltrol Visible Ân hay hiện coltrol Width – Height Quy định kích thước coltrol Tooltexttiph Ghi chú nội dung của coltrol. Dòng chữ này hiện ra  khi  ta dừng chuột ngay trên coltrol. 13
 14. Thuộc tính Giải thích. Alignment Cách lề cho dòng chữ (Tetx captin). Appearrance Xác định control có là 3D hay không ?. Forecolor Mà chữ trên control. Backcolor Màu nền trên control. Font Font của control. Enable Nếu thuộc tính này có giá trị  False control sẽ không sử  dụng được, có thể nhìn thấy . Top – Left Quy góc trái trên của control. Visible Ẩn hay hiện của control. Width – Height Quy định kích thước của control.. Tooltexttip Ghi chú nôi dung của control. Dòng chữ này hiện ra khi   ta dừng chuột ngày trên control. Bảng 1.1.3.3(a): Các thuộc tính của đối tượng trong VB6.0 * Các điều khiển nội tại bao gồm: Điều khiển Biểu  Mô tả tượng Label Hiển   thị   chuỗi   kí   tự   không   đổi   trên   biểu  mẫu Frame Làm nơi chứa cho các điều khiển khác CheckBox Cho phép người sử  dụng chọn hoặc không  chọn một khả năng nào đó ComboBox Cho phép người sử dụng chọn từ danh sách  các chọn lựa hay nhập dữ liệu mới HscrollBar Cho phép người sử  dụng cuộn ngang qua  một điều khiển chứa dữ liệu khác Timer Cho   phép   chương   trình   tự   động   thi   hành  một công việc nào đó vào một thời điểm,   không cần tương tác của người sử dụng DirListBox Cho phép người sử dụng chọn thư mục Shape Hiển thị dạng hình học trên biểu mẫu Image Hiển   thị   hình  ảnh   đồ   hoạ   trên  biểu   mẫu  nhưng không thể làm nơi chứa OLE  Cho phép thêm chức năng lập trình của một   14
 15. Container điều khiển vào ứng dụng PictureBox Hiển thị  hình  ảnh trên biểu mẫu và có thể  làm nơi chứa TextBox Dùng   trình   bày   văn   bản   nhưng   cũng   cho  phép người sử  dụng sửa đổi hay thêm mới  văn bản CmdButton Cho   phép   người   sử   dụng   thực   hiện   một  hành động OptionButton Cho phép người sử dụng chọn từ một nhóm  có 2 hay nhiều khả năng trở lên ListBox Cho phép người sử dụng chọn từ danh sách  các phần tử VscrollBar Cho phép người sử dụng cuộn dọc qua một   điều khiển chứa dữ liệu khác DriveListBox Cho phép người sử dụng chọn ổ đĩa FileListBox Cho phép ngưòi sử dụng chọn tập tin Line Hiển thị một đoạn thẳng trên biểu mẫu Data Cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu Bảng 1.1.3.3(b): Các điều khiển của giao diện VB6.0 15
 16. 1.1.4. Thuộc tính, phương thức và sự kiện 1.1.4.1. Thuộc tính:  Thuộc tính mô tả đối tượng, mỗi đối tượng có 1 bộ mô tả đối tượng Thuộc tính Giải thích Left Vị trí cạnh trái của điều khiển so với vật chứa nó Top Vị trí cạnh trên của điểu khiển so với vật chứa nó Height Chiều cao của điều khiển Width Chiều rộng của điều khiển Name Một giá trị chuỗi được dùng để nói đến thuộc tính Enabled Giá trị  logic (True hoặc False) quyết định người sử  dụng có làm việc với điều khiển không Visible Giá trị  logic (True hoặc False) giá trị  người sử  dụng  có thấy điều khiển hay không Borderstyle Quyết định các thành phần của cửa sổ                                                                  Bảng 1.1.4.1: Thuộc tính của 1 đối tượng cụ thể 1.1.4.2. Phương thức (Methods) ­ Là những đoạn chương trình chứa trong điều khiển, cho điều khiển   biết cách thức để thực hiện một công việc nào đó  Phương thức Giải thích Move Thay đổi vị  trí 1 đối tượng theo yêu cầu của chương   trình Drag Thi hành hành động kéo và thả của người sử dụng Setfous Cung cấp tầm ngầm cho đối tượng được chỉ  ra trong   lệnh gọi phương thức Zorder Quy định thứ tự xuất hiện của các điều khiển trên màn  hình Bảng 1.1.4.2: Các phương thức thông dụng 16
 17. 1.1.4.3. Sự kiện ­ Là những phản ứng của đối tượng Sự kiện Xảy ra khi Change Người sử dụng sửa đổi chuỗi kí tự trong hộp combo box   hoặc hộp văn bản (Text box) Click Người sử dụng sử dụng nút chuột để nhấn lên đối tượng DblClick Người sử dụng sử dụng nhấn đúp lên đối tượng DragDrop Người sử dụng kéo rê một đối tượng sang nơi khác DragOver Người   sử   dụng  kéo  rê   một   đối   tượng   ngang  qua   một   điều khiển khác GolFocus Đưa một đối tượng vào tầm ngắm của người sử dụng KeyDown Người sử  dụng nhấn một nút trên bàn phím trong khi 1  đối tượng đang trong tầm ngắm KeyPress Người sử dụng nhấn và thả  một nút trên bàn phím trong  khi một đối tượng đang trong tầm ngắm KeyUp Người sử  dụng thả  1 nút trên bàn phím trong khi 1 đối  tượng đang trong tầm ngắm LostFocus Đưa 1 đối tượng ra khỏi tầm ngắm MouseDown Người sử dụng nhấn 1 nút chuột bất kì trong khi con trỏ  chuột đang nằm trên 1 đối tượng MouseMove Người   sdụng   di   chuyển   con   trỏ   chuột   ngang   một   đối  tượng MouseUp Người  sử   dụng  thả   nút  chuột  trong   khi  con  trỏ   chuột   đang nằm trên một đối tượng Bảng 1.1.4.3: Các sự kiện thông dụng 1.1.5  Biến, hằng và các kiểu dữ liệu   1.1.5.1 Biến Biến: dùng để chứa dữ liệu tạm thời cho tính toán, so sánh và các hoạt  động khác ­ Ta dùng toán tử (=) để tính toán và chứa giá trị vào biến Dấu (=) là toán tử gán, không phải là toán tử so sánh bằng ­ Khai báo biến: Để khai báo biến ta dùng lệnh Dim: 17
 18. Dim[As] Biến khai báo trong thủ tục chỉ tồn tại khi thủ tục thi hành.Nó sẽ mất đi  khi thủ  tục chấm dứt. Ta không thể  truy cập biến từ  bên ngoài thủ  tục vì giá  trị của biến trong thủ tục là cục bộ đối với thủ tục đó ­   Kiểu   dữ   liệu   trong   khai   báo   Dim   có   thể   là:   Integer,   String   hoặc  Currency ­ Ta có thể  khai báo ngầm hoặc khai báo tường minh hoặc khai báo  static 1.1.5.2. Hằng ­ Dùng để chứa dữ  liệu tạm thời nhưng không thay đổi trong suốt thời   gian chương trình hoạt động. Sử dụng hằng số làm chương trình sáng sủa, dễ  đọc hơn thay vì các con số ­ Khai báo hằng: [PubliclPrivate] Cost [As]= Biểu thức bên phải dấu = là một con số  hay một chuỗi tường minh,   nhưng nó cũng có thể là một biểu thức cho ra kết quả là số hay chuỗi (Mặc dù  biểu thức đó không thể gọi hàm) ­ Tầm hoạt động: + Hằng khai báo trong thủ tục chỉ hoạt động trong thủ tục + Hằng hoạt động trong modun chỉ hoạt động trong modun 1.1.5.3 . Kiểu dữ liệu ­ Kiểu số (Integer, Long, Double, Currency). Kiểu số tốn ít vùng chứa.  Tất cả các biến kiểu số có thể được gán cho nhau và cho biến Variant ­ Kiểu Byte:thường dùng để chứa dữ liệu nhị phân. Byte là kiểu không  dấu (0­255), nó không thể nhận ra dấu âm ­ Kiểu String : Mặc định, biến hay tham số kiểu chuỗi có chiều dài thay  đổi, nó có thể tăng hoặc giảm tuỳ theo ta gán dữ liệu ­ Kiểu Boolean : Nếu ta có một biến có 2 giá trị  là True/False, Yes/No,   On/Off, ta nên dùng kiểu Boolean. Giá trị mặc định của Boolean là False 18
 19. ­ Kiểu Date:Kiểu ngày tháng ­ Kiểu Object: Biến kiểu Obiect chứa 1 địa chỉ  4 byte (32 bit) trỏ  đến   đối tượng trong ứng dụng hiện hành hoặc các ứng dụng khác ­ Kiểu Variant: Có thể chứa mọi dữ liệu, chuỗi, số, thậm chí cả mảng.   Ta không cần chuyển đổi dữ liệu vì VB làm việc đó một cách tự động.Variant  cũng thuận tiện khi ta không biết trước kiểu dữ liệu ­ Kiểu mảng (Array):Mảng là một xâu các biến có cùng tên và cùng  kiểu dữ  liệu. Dùng Array làm chương trình đơn giản và rút gọn, vì ta có thể  dùng vòng lặp 1.1.6. Các cấu trúc điểu khiển chương trình   1.1.6.1. Cấu trúc chọn: *Dạng đơn(If…Then) ­ Một dòng lệnh: If Then ­ Nhiều dòng lệnh: If Then Điều kiện là một so sánh hay một biểu thức mang giá tri số.VB thông  dịch giá trị  này là True/False (0 là False, giá trị  khác 0 là True). Nếu điều kiện   là True, VB thi hành tất cả các dòng lệnh sau từ khoá Then *Dạng đầy đủ (If…Then…Else) If Then Else End If VB kiểm tra điều kiện 1, nếu sai kiểm tra điều kiện 2…cho đến khi   điều kiện đúng 19
 20. *Select   Case:Giúp   giải   quyết   trường   hợp   có   quá   nhiều   ElseIf   được  dùng, giúp chương trình sáng sủa, dễ đọc Select Case  [Case  [Khối lệnh 1] [Case  [Khối lệnh 2] . [Case Else [Khối lệnh n] End Select =>Trong đó biểu thức có thể  là biểu thức số  hoặc biểu thức chuỗi ký   tự. Mỗi danh sách biểu thức chứa 1 hoặc nhiều giá trị. Các giá trị  cách nhau   bằng dấu phẩy. Mỗi khối lệnh có thể chứa từ 0 đến nhiều dòng lệnh. Nếu có   hơn một Case thoả  điều kiện thì khối lệnh của Case đầu tiên được thi hành.   Case Else không nhất thiết phải có. 1.1.6.2 Cấu trúc lặp: ­ Vòng lặp cho phép thi hành 1 đoạn chương trình nhiều lần *Cấu trúc For ­ Dạng 1(For…Next) Cú pháp: For  =  to  [Step ] [Exit For] .... Next [] =>Trong đó : +,  là 2 chỉ số đầu và cuối của biến 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản