Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
5
download

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1 (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) Kính gửi: Công ty .........................................................................2 Tôi tên: .......................................................... sinh năm: .......................................... Chứng minh nhân dân số: ……………..do: . ......................................... cấp ngày……..tháng………năm……………….. ................ Địa chỉ thường trú : .................................................................................................. ……………………………………………………………………………… Địa chỉ tạm trú : ........................................................................................................ ................................................................................................................................... Và vợ/chồng (nếu có): .................................. .. ........................................................ Nguyên trước đây, căn nhà số: .................... đường ................................................ phường ........................................................... quận .................................................. do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số ......., ngày.....tháng.......năm......... với Công ty .......................................2 Đến ngày........ tháng ....... năm ...... Ông (Bà): ……………………………… không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng. Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ..............................................……..2 cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số: ................................................................. Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn nhà đó
  2. Gửi kèm: 3 TP. Hồ Chí Minh, ngày .......tháng..... năm...... - Người làm đơn - (Ký và ghi rõ họ và tên) 3 Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản