ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

Chia sẻ: Nguyen Thi Hoa Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
251
lượt xem
33
download

ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn xin cải thiện điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- - ------ ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM Học phần: ..................................................................................................................... Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG XÃ HỘI - PHÒNG ĐÀO TẠO Em tên là :.................................................................................................. Mã Số SV :...................................... Ngày tháng năm sinh :........................................................................... Nơi sinh :.......................................... Hiện đang học lớp :.................................. Khóa :..................................... Ngành :...................................... Hôm nay em làm đơn này xin được hủy kết quả thi và xin thi cải thiện điểm học phần, Tên học phần:.......................................................................................................................................................... Lý do xin thi cải thiện điểm :.......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Vì vậy em làm đơn này kính mong Ban giám đốc, Phòng Đào tạo trường Đại học Lao động Xã hội CSII xem xét giải quyết. Em xin hoàn toàn chấp nhận về kết quả thi cải thiện điểm học phần mà em đã đăng ký. Kính đơn ! …………………, ngày ………… tháng ……...… năm …......…… Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) Số 1018 Tô Ký, p.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản