intTypePromotion=3

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Chia sẻ: Lý Minh Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
149
lượt xem
14
download

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

  1. Tên tổ chức:............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:.........../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........,ngày.....tháng......năm ........ ∗ ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Tên tổ chức xin thuê đất:..................................................................... ................................................................................................................... 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:. . . ................................................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................. ................................................................................................................... 4. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................... ......................................................Điện thoại:.......................................... 5. Địa điểm khu đất xin thuê:................................................................... 6. Diện tích (m2):.....................m2,(được xác định bởi bản đồ do đơn vị đo đạc có tên......................................lập ngày......tháng.......năm......hoặc trích lục bản đồ địa chính số: …………………………………………… ngày ..... tháng....năm........của…………………………………………) 7. Mục đích sử dụng :.............................................................................. 8. Thời hạn thuê đất (năm)...................................................................... ................................................................................................................... 9. Phương thức trả tiền............................................................................ . Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 1 của Ủy ban nhân dân thành phố.
  2. 10. Cam kết : - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có):.......................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Đại diện tổ chức xin thuê đất (ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản